Razvoj Ličnosti

Pages: 6 (1092 words) Published: April 15, 2010
LIČNOST: STRUKTURALNO DINAMIČKE KOMPONENTE LIČNOSTI, RAZVOJ LIČNOSTI

mr Mariana Tišma Psihologija fizičkog vežbanja

3 OPŠTA OBELEŽJA LIČNOSTI
Celovitost (jedinstvo, integritet) Osobenost (individualnost, posebnost) Doslednost

Ponašanje pojedinca je određeno njegovim osobinama ličnosti i situacionim fakforima.

Među opštim obeležjima su još identitet ličnosti i svest o sebi

AJZENKOVA TIPOLOGIJA LIČNOSTI
4 bitna područja nastanka i razvoja ličnosti:
Kognitivni (intelektualni, inteligencija) Konativni (karakter, motivacija) Afektivni (temperament, emocije) Somatski (konstitucija)

3 dimenzije ličnosti koje su, sem inteligencije, najznačajnije u ponašanju N- emocionalna (ne)stabilnost- neurotcizam E- ekstraverzija/ introverzija P- rigidnost/mekoća- psihoticizam

AJZENKOVO SHVATANJE STRUKTURE LIČNOSTI ZASNOVANO JE NA HIJERERHIJSKOJ ORGANIZACIJI OSOBINA LIČNOSTI PREMA NIVOU OPŠTOSTI: Nivo specifičnih reakcija, npr. kada uđe u prostoriju punu nepoznatih ljudi staje sa strane

Nivo uobičaenih reakcija (navika) npr. ćutljiv je u
većem društvu

Nivo crta npr. povučenost Nivo tipa npr. introverzija

2 bitne dimenzije značajne za predviđanje ponašanja:
Introverzija/ ekstroverzija Emocionalna stabilnost/ labilnost Šta nam te dimenzije govore: 1. INTROVERTNA LIČNOST- više je okrenuta sebi, vrednost života nalazi u svojim vlastitim mislima, osećanjima i idealima. Sem prema bliskim prijateljima, dosta je obazriva u odnosu sa drugim ljudima, povučena, mirna, zatvorena, osetljiva na kritiku, vodi računa o tome šta drugi misle o njoj, teže podnosi fizički napor. Retko ispoljava agresivne reakcije. Odgovaraju joj poslovi koji traže strpljenje i upornost, a u kojima se ne traži velika brzina.

EKSTROVERTNA LIČNOST- okrenuta je spoljnom svetu, lako uspostavlja kontakte sa drugim ljudima, optimistična. Živi u sadašnjosti, praktična je, stalo joj je do društvenih priznanja, lako istupa pred drugim ljudima, dinamična je, ima smisla za humor, voli uzbuđenja i rizike. Dobro podnosi fizički napor, brzo radi, ali nije dovoljno uporna. Sklona je ispoljavanju agresivnih reakcija. Leže joj kreativni i dinamični poslovi. EMOCIONALNO LABILNA LIČNOST- neadekvatno reaguje u stresnim situacijama i situacijama osujećenja. Teško se oporavlja od poraza. Pati od poremećaja sna i ishrane. Sugestibilna je, slabo organizovana, sklona potiskivanju neprijatnih činjenica. Ima uski spektar interesovanja, slabu energiju. Anksiozna je, nezadovoljna, sklona osećanju inferiornosti. Izbegava napore, lako odustaje, razdražljiva je i lako se vređa.

EMOCIONALNO STABILNA LIČNOST- dobro podnosi pritisak, tolerantna je na frustraciju, u optimalnom roku se oporavlja od poraza i nastavlja dalje. Uporna je i istrajna u svojim namerama, bez obzira na prepreke. Drži emocije pod kontrolom, svesna je sebe i svojih mogućnosti, a svoje nedostatke priznaje i radi na njima. Ima svoj stav i otvoreno ga iznosi kada proceni da je to adekvatno.

PSIHOTICIZAM- sklonost neuobičajenom, antisocijalnom i emocionalno hladnom ponašanju. Visok skor na ovoj Sali sugeriše na osobe koje su neodlučne, imaju manjak ideja, slabije im je pamćenje i koncentracija, aspiracije im nisu u skladu sa realnošću.

AJZENK: EKSTRAVERZIJA I NEUROTICIZAM – DIMENZIJE U OSNOVI TIPOVA TEMPERAMENTA Emocionalno nestabilan

ekstravertiran

introvertiran

melanholik

kolerik

flegmatik sangvinik

Emocionalno stabilan

HIPOKRATOVA TIPOLOGIJA
Kolerik- jake, nagle i česte reakcije sa sklonošću ka uzbuđenjima i konfliktima (emotivno nestabilna ekstrovertna osoba) Sangvinik- brze, ali ne tako snažne i jake reakcije. Sklon lakim i čestim promenama raspoloženja (emocionalno stabilna ekstrovertna osoba) Flegmatik- retka, spora i slaba reagovanja zbog kojih osoba izgleda mirno, staloženo i pasivno (emocionalno stabilna introvertna osoba) Melanholik- retke ali intenzivne reakcije, snažno emocionalno obojene, sa tendencijom neprijatnih i tužnih osećanja koja dugo traju...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Relacije Između Dimenzija Alternativnog Petofaktorskog Modela Ličnosti I Telegenovog Modela Ličnosti Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free