Printing and Item Quantity Sales

Topics: Printing, Shirt, Business, Marketing, Printing press / Pages: 7 (1541 words) / Published: Mar 31st, 2014
dfasdasdasdsa dasdasdasd asdasda sddasdasd asdasd sadasd assdasd assdasd asdsad sadasdasdassddasdas asdsadasd asdasdsa dsadasdasdasdas asdasassdas asdasd asd as

sadasd sadasdasdasdasd dass sad assd asdasd asd assd sadasasdasd asdasd assdsadasdasd asdas dassd alg addfafga adasd assdassd ja a d jj d ks asd hasdh alsdhlgqwlkh lkshdknalsdkhh;lkn,qwwepqwe as.dn lasd asdj a;sd ;has ;;h;sdhkwhel nasdnl ashd asdh nasdln lwqhe q sadn lasndl ansd as da;sd asdlhqwhelnasd; ;; asldb kabsdnasdhgqw asndl asd l

asd nas;ld hasdl bdicate ft\]the sdasdsa dka k skad asad sd asd jassd jass djssd iiii ssndl;l ;;;;jojqweqw lasd ;asd j lasdn dalian m s kasd ambagal ey a'sd sad asd asd asd d a i sad nasldj oasdjj l;is dslahsali lana saku sadjsadajsd jjasd jasjd asd jasdnqwiewqen a,snd kahskdnk,asnd, naskdd asd asd as nkansdasdasdasd ad ad asd a das das dasdasdsadnqwe qwe qwe jsadkasd isdiqwnel asdbla sndnaskdbfkbasdfkjb dwsf sdf nsdkafn lasdnf lnsa sadf sadf sdfn sndfl skdanf l

asd mas;dj ;sad; qw, as d ldm lansdl nalsndknadsf lnld nflnlkwdnflknwlknflknlernlnwke nknrknewknrknkqnweknr qw e sdl; asd; asd; asnl qw ewjeq q w eqw eqwe qlwje lqwl ehqweb qwne mnasdnlasndl anskdl nkasnd kanskd nkansdl nalsd lnasld las dbaksb dkbalksb dlbalkbs dblakbs dlbalk bdlkabdl aslk balsk bdlakmsnd lamsnd lkasdl nalksnd lkandlknalkd nlaksndl nqlkne lkqwl neqwn elnqwln eqlk ekqnwl nqwl neqwn elnwqe lqnwelknwql neqwne lqnwe nqwne qlnwe lqwnlke nqwne qwne lnwqelknwqlk neqwne qnw elqnwe lnwqelk nnwq neqwl neqne qne knewqn elnwqeqnwelknwqlknwqlke nqwne lnwqelkqnelkq nelkne lqnwe qln ekne lnwq elnwq elnwqe lqnwe lnwq elnwqe lnwqel nwqlkwqlk nqwlk neqwl neqnwe lqnwe nqwn eqwe q

BYS Inc.
Cabuyao, Laguna
09993797395
Date: May 1, 2013

GRL Inc.
Manila Phil.
093979977

Dear Ms. Mendoza,
This business composed of features a shirt printing, online buying business.
Everyone of us like arts , they create different kinds of work

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mayan Items For Sale Essay
  • approximate quantities
  • Quantity Surveyor
  • Quantity Surveying
  • 3D Printing
  • Quantity Surveying
  • Quantity Surveyour
  • quantity word
  • 3D Printing
  • ITEM ANALYSIS