Porter Ralph Lauren

Pages: 5 (1225 words) Published: April 11, 2011
Vijf Krachtenmodel van Porter

Kracht van de afnemer
De collectie van de outletwinkels van Ralph Lauren is afkomstig van de normale volprijs winkels en uit de fabriek (Polo Ralph Lauren Corp. Annual Report, 2009). De overproductie wordt doorgestuurd naar de outletwinkels, waardoor zij in staat zijn te bestaan. Dit betekent dat de klanten geen inspraak hebben op de aanwezige collectie in de outletwinkels. Ook heeft de klant geen inspraak op de prijs. Ralph Lauren heeft als streven het leveren van een zeer goede kwaliteit. Daarnaast zijn er weinig vergelijkbare outletwinkels in de markt aanwezig (Zweers, 17 november 2010). Hierdoor is de klant niet in staat om over te lopen naar de concurrent. Dit alles maakt dat de afnemer weinig kracht kan uitoefenen over Ralph Lauren.

Kracht van de leveranciers
Uit het jaarverslag van Ralph Lauren van 2009 wordt duidelijk dat Ralph Lauren contracten afsluit met haar leveranciers en zij niet over eigen fabrieken beschikken. De producten van Ralph Lauren worden wereldwijd over 350 verschillende vestigingen gefabriceerd, waarvan geen fabrikant meer dan acht procent van de totale productie produceert. Hierdoor is Ralph Lauren niet afhankelijk van een bepaalde leverancier. Leveranciers staan onder strenge controle van de ‘manufacturing division’ en agenten van Ralph Lauren. Iedereen moet produceren volgens een vastgelegde specificatie en moet zich houden aan de opgelegde regels (Polo Ralph Lauren Corp. Annual Report, 2009). De leveranciers oefenen hierdoor over het algemeen weinig kracht uit over Ralph Lauren.

Substituten
Ralph Lauren is vrij uniek en levert kwalitatief goede producten. In de outletwinkels is de prijs lager waardoor deze toegankelijker wordt voor meerdere sociale lagen van de bevolking. Mensen die op zoek zijn naar kleding van een goede kwaliteit, waarbij een goede service geboden wordt, hebben niet veel keuze uit verschillende outletwinkels die hetzelfde bieden. Er zijn dus weinig winkels die een goede vervanger zouden kunnen zijn voor Ralph Lauren.

Nieuwe toetreders
Ralph Lauren en andere bekende gevestigde outletwinkels genieten een wereldwijde naamsbekendheid en een grote loyaliteit van klanten. Hierdoor is het lastig voor nieuwe organisaties om toe treden op deze markt. Het brengt echter niet hele hoge kosten met zich mee om toe te treden, omdat de producten al klaar zijn en deze dus alleen aangeboden hoeven te worden. Wel is het zo dat een outlet zich vaak op een minder centrale plaats bevindt, waardoor de klant extra tijd, geld en moeite moet investeren om de winkel te bezoeken. De dreiging van nieuwe toetreders is hierdoor middelmatig.

Concurrentie
De concurrentie is zeer sterk in de mode-industrie en verbruiksgoederen industrie, waarin Ralph Lauren opereert. Zij concurreren met verschillende ontwerpers en fabrikanten van kleding, accessoires, geuren en huisdecoratie producten in binnen- en buitenland. Sommige van hun concurrenten zijn groter en beschikken over aanzienlijk meer middelen om hun doelen te bereiken. Ralph Lauren concurreert met name op het gebied van mode, kwaliteit en service (Polo Ralph Lauren Corp. Annual Report, 2009). Voor de outletmarkt geldt echter dat de concurrentie niet erg hoog is. Er zijn nauwelijks concurrenten die qua mode, kwaliteit en service op het zelfde niveau zitten als Ralph Lauren, waardoor zij een sterke positie innemen op deze markt. Binnen Europa blijft het aantal outletwinkels ook groeien, waarbij - naast modeartikelen - ook steeds meer verschillende producten worden aangeboden, zoals huisdecoratie producten (Zweers, 17 november 2010). Dit alles leidt tot een lage concurrentie-intensiteit van de outletwinkels van Ralph Lauren in Europa.

De vijf krachten van Porter kunnen we analyseren aan de hand van de vier variabelen uncertainty, equivocality, complexity en hostility. In onderstaande tabel wordt de intensiteit van deze relatie duidelijk.

| |Uncertainty...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ralph Polo Lauren Case Essay
  • Financial Analysis for Ralph Lauren Corporation Essay
  • Ralph Lauren Essay
  • Ralph Lauren Essay
  • Evolution of Polo Ralph Lauren Essay
  • Ralph Lauren Strategy Paper
  • Memordaum Ralph LAuren Corporation Essay
  • Polo Ralph Lauren Company Summary Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free