Po Economie

Pages: 5 (919 words) Published: March 17, 2011
Praktische opdracht Economie – Havo 4Deel 1

Er zijn reeds 2 modules behandeld, Arbeidsmarkt en Consument en producent.

Van de 2 hoofdstukken die je toegewezen hebt gekregen doe je het volgende:

1: Maak een eigengemaakte samenvatting van de 2 hoofdstukken

2: Maak een begrippenlijst van alle begrippen uit de 2 hoofdstukken, welke begrippen er in een hoofdstuk staan, vind je aan het einde van ieder hoofdstuk bij leerdoelen. De omschrijvingen van de begrippen doe je zoveel mogelijk in eigen woorden en geef indien mogelijk een voorbeeld bij elk begrip.

Hieronder een eenvoudig voorbeeld van hoe het moet:
Werknemers: personen die werken in loondienst, voorbeeld: een leraar die werkt op een school of een productiemedewerker die werkt bij de Daf.

Werk de samenvatting en de begrippenlijst helemaal uit op de computer, zoek er eventueel ook passende plaatjes bij.

3. Zoek nu 5 krantenartikelen of via de krantenbank of zelf thuis uit de krant of waar dan ook die passen bij de onderwerpen die behandeld zijn in de 2 hoofdstukken die jou zijn toegewezen.

Dit zijn de hoofdstukken uit de modules:

Arbeidsmarkt:
H1: De arbeidsmarkt op.
H2: Loondienst of zelfstandig
H3: De strijd om de poen
H4: Wie doet het werk

Consument en producent:
H1: De klant
H2: De kosten
H3: De concurrentie
H4: De prijsvorming
H5: De overheid

12 groepen

Groepsnummer:
1. Arbeidsmarkt H1 en H2
2. Arbeidsmarkt H1 en H3
3. Arbeidsmarkt H2 en H3
4. Arbeidsmarkt H3 en H4
5. Arbeidsmarkt H2 t/m H4 (groep van 3)
6. Consument en producent H1 en H2
7. Consument en producent H1 en H2
8. Consument en producent H1 en H3
9. Consument en producent H2 en H3
10. Consument en producent H3 en H4
11. Consument en producent H4 en H5
12. Consument en producent H2 en H4

Groepsnr:| | |
1| | |
2| | |
3| | |
4| | |
5| | |
6| | |
7| | |
8| | |
9| | |
10| | |
11| | |
12| | |

De krantenbank
De krantenbank is op de volgende manier te vinden:
* open Internet Explorer; de website van het LCL wordt geopend (www.lcl.nl); * ga in het linker keuzescherm naar ‘Mediatheek’;
* ga naar het kopje ‘Links’; klik op de hyperlink van ‘Krantenbank’.

Let op de krantenbank werkt alleen op school! Ook via vakken – economie te bereiken.

Praktische opdracht Economie – Havo 4Deel 2

Hierbij ontvang je deel 2 van de praktische opdracht. Even een paar zaken op een rijtje. In deel 1 heb je te horen gekregen met wie je samenwerkt. Samen ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dus ook al heb je het werk verdeeld, je moet het werk van de ander ook controleren, je krijgt namelijk samen één cijfer.

Je hebt waarschijnlijk nu al de samenvattingen van de 2 hoofdstukken af, heel goed. Heb je ook voor plaatjes bij de samenvattingen gezorgd, heb je ervoor gezorgd dat de samenvattingen goed leesbaar zijn, dus niet alleen een opsomming van begrippen en formules.

Verder heb je ook 2 begrippenlijsten gemaakt, heb je ervoor gezorgd dat je bij alle begrippen een voorbeeld hebt. De betekenis van de begrippen kun je natuurlijk opzoeken in de modules maar je kunt ook bijvoorbeeld wikipedia gebruiken als je het iets uitgebreider wilt doen of als je moeite hebt om een voorbeeld te bedenken.

Verder heb je een vijftal krantenartikelen gezocht die horen bij de 2 hoofdstukken die jou en je collega-student zijn toegewezen. Gebruik hiervoor niet alleen de digitale krantenbank maar ga ook op zoek naar artikelen in bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad of De Volkskrant, NRC Handelsblad etc.

Verder heb je ook al een opzet gemaakt met het verslag, zo heb je een aansprekende voorkant, met jullie namen en de datum, de titel etc. Ook heb je al een inhoudsopgave met paginanummers.

Als je dit bovenstaande allemaal gedaan hebt, kun je nu verder met deel 2.

Deel 2 bestaat uit het volgende, je gaat nu bij de vijf krantenartikelen die je verzameld hebt...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Chapter 1 Inventory and Pos System Essay
  • Zara Pos System Case Study Essay
  • Essay on POS LOCAL STUDY
  • advantages of pos system Essay
  • Essay about POS and inventory system
  • Strengths and Weaknesses of Existing DOS-Based POS Terminals Used by Zara Essay
  • Mano Po 2 Essay
  • Pos Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free