Panimula

Pages: 2 (804 words) Published: March 10, 2010
PUTANGINA!! Intro oh!!
May isang binatang lulong na lulong sa paninigarilyo. Bagamat maraming beses na niyang sinubukang itigil ang bisyo ay hindi parin siya nagtatagumpay. Hanggang sa isang araw ay nakaisip siya ng isang bagong paraan kung papaano niya maihihinto ito. Naisip niyang gamitin ang lebel ng pagtingin sa sarili. Magmula noon ay lagi na syang may dalang isang kahang sigarilyo sa kanyang bulsa. At sa tuwing nararamdaman niya ang pangangailangan ng sarili na manigarilyo ay inilalabas nya ang kaha mula sa bulsa at kumukuha ng isang stick ng sigarilyo. Tititigan nya ito at saka sasabihin sa sarili na: “Ang ibig mu bang sabihin ay mas malaki at mas malakas ang bagay na ito kaysa sa iyo?” Saka niya ito ibabalik sa bulsa ng punong puno ng kahihiyan. Napakabilis ng proseso ng pagkalulong ngunit napakahirap nitong iwasan, ang sigarilyo. Saan man tayo tumingin ay mayroong mga nagbebenta, nagpapanukala at gumagamit nito. Matanda man o bata ay lulong dito. Walang pinipiling kasarian, propesyon o estado sa buhay. Maging ang mga artista, politiko, doktor, nars, inhinyero, abogado, karpintero o hardinero ay kabilang sa populasyong ito. Maging ang mga tambay na iginagapang na lamang ang sarili upang makakain ay humaling na humaling sa ganitong bisyo. Marahil ay hindi na nakapagtataka pa kung pababa man ng pababa ang edad ng mga kabataang sumusubok nito dahil maging ang mga nakatatanda sakanila na kanila sanang tutularan ay ang mismong mga taong naguudyok sa kanila papunta sa ganong klaseng gawin sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng mga bagay na hindi naman talaga dapat gayahin. Kaya naman sa kabila ng mga aksyong ginagawa ng pamahalaan ay tila hindi narin ito nararamdaman dahil sa mas marami pa ang pinipiling tangkilikin ang ganitong gawain kaysa sumunod sa batas. SIGARILYO. isang produktong ginagamit sa pamamagitan ng pagpapausok nito o paninigarilyo, at gawa mula sa pinong hiwang dahon ng tabako. Ang sigarilyo ay sinisindihan sa kabilang dulo na bahagi nito...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free