Pamanahong Papel (Tubercolosis)

Pages: 11 (3350 words) Published: September 27, 2010
[pic]
ISANG PAGSUSURI

[pic]

na iniharap kay
Bb. Aida V. Catibayan
Guro sa Filipino IV

Bilang Bahaging Katuparan
sa asignaturang Filipino
Ikaapat na Taon
Paaralang Sekundarya

ni
Peter John E. Bacomo
IV-Gold
Dasmariñas East National High School
San Simon, Dasmariñas, Cavite
ika-2 ng Pebrero, 200
Talahanayan ng Nilalaman

I. Panimula
II. Mga Tiyak Na Layunin
III. Kahalagahan ng Pag-aaral
IV. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral
V. Katuturan ng mga Katawagang Ginamit
VI. Sandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay na Literatura VII. Istratehiyang Ginamit at Pinagkunan ng Datos
VIII. Paglalahad
IX. Paglalagom at Kongklusyon
X. Pagbibigay ng Rekomendasyon
XI. Bibliograpiya

Panimula

Ang tuberculosis ay nananatiling malalang sakit na siyang malaking suliranin sa Pilipinas. Dinadapuan ng sakit na ito maging bata man o matanda. Araw-araw, mayroong dalawang batang wala pang limang taong gulang ang nagkakasakit ng tuberculosis. Hindi rin nalalayo ang nalalapit nilang kamatayan sa pagdapo ng sakit na ito sa kailang katawan. Ang tuberculosis ay makukuha mula sa kumakalat na mikrobyo nitong dala ng hangin. Nagmumula ang mga mikrobyong ito sa mga taong may sakit sa pulmon, na sa pamamagitan ng kanilang pag-ubo ay lumalaganap ang mikrobyo ng TB.

Nakatawag sa aking pansin ang lumalaganap na sakit na ito kung kaya’t isa ako sa mga naalarma sa pagkalat nito. Bilang isang manunulat sa Pamanahong Papel na ito, ay nais kong maibahagi sa mga mambabasa ang bunga ng aking pananaliksik ukol sa paksang ito. Lubos akong naliwanagan nang malaman ko ang bawat detalye ukol sa sakit na ito. Kaya naman alam kong makatutulong ito upang makapag-bigay kaalaman at maibahagi ko ang aking natutunan sa masusing pagsasaliksik.

Ang limang pangunahing mensahe sa kabanatang ito ay makatutulong sa mga pamilya at pamayanan upang malaman na ang tuberculosis ay maiiwasan, higit diyan, sa kabila ng kamahalan ng gamot na kinakailangan upang malunasan at maiwasan ito, kinakailangan ding kumilos ang mga pamilya at pamayanan upang mabawasan ang pagkakasakit a pagkamatay ng mga bata at matanda mula sa TB. Ang mga napakamamahal na gamot para sa TB ang labis na nagpapahirap sa mga pamilya. Mga Tiyak na Layunin

Isa sa mga layunin ng Pamanahong Papel na ito ay malaman kung gaano kalala ang isang sakit na tinatawag na tuberculosis. Ito rin ay nakatutulong upang maibahagi at malaman ang mga dahilan nang pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit, mga sanhi nito, mga sintomas at mga maaaring lunas dahil ang tuberculosis ay isang laganap na nakamamatay na sakit.

Layunin din ng aking pagsasaliksik at pag-aaral ukol sa paksang tatalakayin na maibahagi ang aking kaalaman na bunga ng mausisang pananaliksik at pag-aaral ukol sa sakit na lumalaganap na sa iba’t-ibang parte ng bansa at nang buong mundo. Nakatutulong din ito sa pag-aaral ng isang mag-aaral na nais makapagtapos ng isang kurso ukol sa pag-aaral sa mga sakit gaya ng medisina. Maaari itong maging gabay sa pagtahak ng ibang mga mananaliksik tungo sa pag-aaral nila ng mga paksang may kaugnayan dito.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Bilang manunulat at tagapagsaliksik ng Pamanahong Papel na ito, masasabi ko na napili ko ang ganitong paksa sapagkat naglalayon ito na matalakay ang mga suliranin at mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit na tuberculosis. Nais kong ipaalam na ang sakit na ito’y hindi lang nagpaalarma sa ating bansa kundi sa buong mundo.

Makatutulong ito sa mga taong dumaranas ng sakit na ito. Tumutulong din ang paksang ito sa iba pang mga mag-aaral at mananaliksik na palawigin pa ang kaalaman ukol sa nasabing paksa. Natatalakay dito ang mga lunas na maaring maibigay sa mga may sakit na tuberculosis at kung paano ito maiiwasan. Nagbibigay din ito ng karagadang kaalaman tungkol sa sakit na ito. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral

Sa dinami-rami ng sakit na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Research Paper
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Tungkol Sa Tubercolosis Essay
  • Pamanahong Papel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free