Pagsusuri ng Serbisyong Kaloob ng COoperatiba ng PSHS-CVC sa mga Estudyante ng PSHS-CVC

Topics: Evolution, Natural selection, Charles Darwin Pages: 3 (864 words) Published: September 12, 2014
I will survive

first i was afraid i was petrified,
sabi nila monkey kami mukhang hindi naman
then Darwin spent so many nights
nag research sa Galapagos
and now we know, that this is the way it really goes

mikha: "teka lang. anong alam natin?"

Rude

aristotle said we were god-made
but plato said the same too
ussher and lightfoot, sabi nila
october 23

pero ang sabi naman nila john buffon
galing raw tayo sa mga unggoy
sabi naman ni lamarck, use and disuse
ah basta galing pa rin tayo sa unggoy

why you gotta be so rude?
don't you know i'm human too~
hindi kami mga ungguuuy
we're gonna evolve up anyways

evolution, mageevolve raw tayo
evolution, mageevolve daw tayo

Dark horse

Evolution
Nangyayari pa ngayon
Idea ni
Lamarck ay onting mali

Sabi niya
species just desire to change
desire to change
desire to change

Short necks will grow much longer
para abot ang branches
pero mali ang kanyang sinasabi
sinasabi
sinasabi

so you wanna know what happened
natural selection lang naman iyan

Ang Parokya

Voyage ni Darwin tumagal ng limang taon
Sakay ng Beagle na nagstop sa Galapagos
Na nakadiscover ng kakaibang ibon
At nagstart ang idea ng evolution

Bebot

COVANS COVANS yeah
COVANS COVANS yeah
COVANS COVANS yeah
Darwin’s Theory
Competition, Overproduction, Variation, Adaptation
COVANS COVANS yeah
COVANS COVANS yeah
COVANS COVANS yeah
Darwin’s Theory
Natural Selection, Speciation, Principles of Evolution yeah
COVANS COVANS yeah
COVANS COVANS yeah
COVANS COVANS yeah
Makinig kayo.

Pearly Shell

Ang selection
Ay may 2 types
Natural at
Artificial

Natural selection
Nature ang pumili ng variation
Darwin says
“survival of the fittest”

Mikha: teka! Teka! Ano ang Artificial selection?

Someone: Heh! Shut up muna.

Artificial
Selection
Variation was given
By Nature

Pero humans
Ang pumili ng mga traits
That is all about the selection.

Gee

Magkakaroon ng speciation...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Ng Essay
  • Essay on Listahan Ng Mga Pananaliksik
  • Ayos Ng Mga Pangungusap Essay
  • Epekto Ng Pagbagsak Ng Asignatura Essay
  • Epekto Ng Estudyante Sa Bagong Teknolohiya Essay
  • mhmb ng Essay
  • Charles Ng Essay
  • Essay on Sangguniang ng mga Anime Addict

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free