Pag-Unlad Ng Facebook

Pages: 2 (531 words) Published: March 2, 2011
Pag-unlad ng Facebook

Ang Facebook ay ang numero unong social network ngayon sa buong mundo. Ito rin ang numero uno sa most visited sites na dati ay hawak ng google.com. Dati-rati, ang Friendster ang nangungunang social network sa Pinas kasama ang multiply pero muli itong sinungkit ng Facebook. Mula sa Fortune Magazine, sa ikaanim na taon ng Facebook noong 2010, ito na ang isa sa mga pinakamahalang internet companies ngayon. At ang kasalukuyan nitong paglaki sa growth rate, linampasan na nito ang Yahoo at naging third largest site on the net. Ang isang average user ay nagtatagal ng 55 minuto sa paggamit nito kada araw at sinabi din na 2.5 bilyon mga letrato ang naa-upload kada buwan. Ang isang taong karaniwang gumagamit ng Facebook ay may average na 169 minuto kada buwan kompara sa taong nagbabasa sa Google News at tinitignan kung ano ang nangyayari sa mundo na may average lang na 13 minuto kada buwan at sa New York Times na may average lamang na 10 minuto kada buwan. Mabalis ang pagalaki ng populasyon ng Facebook. Binanggit din sa Fortune magazine na kung isang bansa ang Facebook, meron itong populasyon na kasing rami ng Brazil.

Mula sa Agosto 2008, tinatalang merong 100 million users ang Facebook. Dumami din ito sa taong 2009, mula Enero 2009, ang 100 million users ay naging 150 million na. Noong Abril 2009 meron na silang 200 million users, Hulyo 2009, 250 million users, Septyembre 2009, 300 million users, at Disyembre 2009, 350 million users. Noong Pebrero 2010, meron na itong 400 million users. Inaasahang lalaki pa ang populasyon nito sa 630 million sa taong ito (estimated 700,000 kada araw at 21 million kada buwan). Facebook ang nanguna sa ranggo ng social network dito sa Pilipinas noong 2009. Sinundan ito ng Friendter, Multiply, Twitter at Plurk. Naging number one website na rin ito sa Pilipinas kasama ang mga karatig bansa na kabilang sa SIMP, Singapore, Indonesia at Malaysia. Sa isang detalye ang inilabas ng Facebook noong Septyembre 2009, ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • facebook Essay
  • Pag-aaksaya ng panahon Essay
  • Tahanan Ng Pag Asa Essay
  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Ng Essay
  • Facebook Essay
  • FaceBook Essay
  • Facebook Essay
  • Essay on Saklaw at limitasyon ng pag-aaral sa tula

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free