Pag Pasa Sa Kursong Nursing

Pages: 7 (1826 words) Published: January 7, 2011
TSAPTER 1
 
INTRODUKSYON
 
 
Kaligiran ng Pag-aaral
 
            Ayon sa Article IV ng Philippine Nursing Law o Republic Act No. 9173, ang isang mag-aaral na kumukuha ng kursong Nursing ay dapat na sumailalim sa isang Licensure Exam bago siya matawag na isang Registered Nurse ng bansang Pilipinas. Sa madaling salita, ito lamang ang makapagsasabi kung sila ay magiging isang tunay na Nurse o hindi.  

            Ayon kay Dr. Remigia Nathanielsz, Chairwoman ng Department of Nursing Practice ng Philippine Nurses Association, at sa batas na ipinatupad ng Board of Nursing ng Philippine Regulation Commission o PRC, ang Board Examination ay isinasagawa ng pamahalaan ng Pilipinas upang makuha ng isang mag-aaral ng kursong Nursing ang isang Registered Nurse na status at upang kanyang legal na maisagawa ang mga trabaho ng isang propesyunal na Nurse.  

            Ayon sa kasaysayan, ang Far Eastern University ay isa sa mga top performing nursing schools sa Pilipinas pagdating sa Nursing Licensure Examinations. Dahil dito, hindi na kataka-taka na bawat taon ay nakakukuha ang FEU ng mataas na puwesto sa listahan ng mga pumapasa sa nasabing pagsusulit.  

            Base sa artikulong isinulat nina Irene Annamae Babon at Danielle Calderon noong October 2006 sa FEU Advocate na siyang opisyal na Student Publication ng Far Eastern University, ang FEU ang nakakuha ng ikapitong puwesto sa June 2006 Nursing Licensure Examinations, ngunit ang passing rate na dati ay 88% noong 2005 ay bumaba sa 75%.  

            Ayon kay Dr. Glenda S. Arquiza, Associate Dean ng Institute of Nursing ng Far Eastern University, malaki ang naging epekto ng bilang ng mga mag-aaral na kumuha ng Licensure Examinations noong June 2006 sa pagbaba ng passing rate, dahil ang ibang Nursing Graduates ay napabilang sa mga kukuha ng retake sa sumunod na taon.  

            Si Dr. Annabelle Borromeo, Dean ng Institute of Nursing ng Far Eastern University, ang siyang nanguna sa pagsasagawa ng screening sa mga faculty members ng nasabing Institute. Ayon sa kanya, ang Institute of Nursing ng FEU ay patuloy na nagpaplano upang mas higit na mahasa ang kakayanan ng mga mag-aaral sa kursong Nursing. Ang kanilang naging unang hakbang ay ang pagpapagawa ng centralized computers, dagdag na projectors, microphones, at speakers na ilalagay sa iba’t ibang Nursing Rooms. Sumunod dito ay ang pagpapagawa ng pinaka-kauna-unahang Virtual Laboratory sa buong Pilipinas at ito ay itinayo sa loob ng FEU Nursing Building.  

            Ngunit ayon sa resulta na inilabas ng Philippine Professional Regulation Commission hinggil sa passing rate ng mga mag-aaral ng Far Eastern University – Manila sa kursong Nursing sa naganap Nursing Licensure Examinations, ang dating 75% na passing rate noong December 2006 ay bumaba sa 62% noong June 2007. Nitong nakaraang June 2007 Nursing Licensure Examinations, ang Far Eastern University – Manila ang nagpadala ng pinakamaraming bilang ng examinees na 2,424. Ito ay ang pinagsamang bilang ng mga kukuha ng pagsusulit sa unang pagkakataon at ng mga retakers. Ang ibig sabihin nito ay 1,153 lamang na mga Nursing Graduates ang nakapasa mula sa orihinal na 2,424 na bilang ng mga Licensure Examinations.  

            Kung pagbabatayan ang mga nasabing ulat at pahayag ay masasabi bilang konklusyon na bawat taon ay patuloy na bumababa ang bilang ng mga mag-aaral ng kursong Nursing sa Far Eastern University na pumapasa sa Nursing Board Examinations.  

Layunin ng Pag-aaral
 
            Layunin ng pag-aaral na ito na gisingin ang kamalayan ng mga mag-aaral ng Far Eastern University – Manila sa kursong Nursing hinggil sa bumababang passing rate ng mga FEU Nursing Graduates sa Nursing Licensure Examinations. Layunin rin nito na kumbinsihin ang mga mag-aaral ng kursong Nursing sa FEU na pag-ibayuhin ang kanilang pag-aaral sa nasabing kurso upang mas lalong dumami ang bilang ng mga FEU Nursing Graduates na pumapasa sa Licensure Examinations.  

Pagpapahayag ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Nursing
  • nursing Essay
  • Essay about Leadership in Nursing
  • Nursing Reflection Essay
  • Mga Hadlang Sa Pag-Aaral Essay
  • Essay on nursing
  • Introduksyon Sa Kursong Komunikasyon Essay
  • nursing Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free