Osmanlı Klasik Dönem Ekonomi

Powerful Essays
* Anasayfa * Genel Türk Tarihi * Türk Siyasi Tarihi * * T.C Hükümetleri * Siyasilerin Biyografileri * Türkiye Üzerine * Yolsuzluklar * * Multi Medya * Görüşleriniz
Giriş Yapın
ABONELIK İÇIN TIKLAYIN: Osmanlı Klasik Döneminde Tarım |

* Yazi Boyutu: * Favorilerime Ekle * Icerigi OylaOndördüncü yüzyıl başlarında bir uç beyliği olarak adını duyurmaya başlayan Osmanlılar, zamanla önemli bir siyasî güç haline geldiler. Osmanlıların başlangıç dönemlerinde beyliğin kabilevî nitelikte bir toplumsal yapıya mı dayandığı, yoksa Osmanlıların daha ilk yıllardan itibaren yerleşik bir toplum düzenine mi sahip bulunduğu tartışması bir yana, beyliğin kurulup yayıldığı bölge itibariyle konar-göçer bir hayat tarzının-kısmen varlığını sürdürse de- hâkim hayat biçimi olarak devam etmesinin zor olduğu bir gerçektir. Her halükârda, Orhan Gazi zamanından başlayarak, yerleşik bir toplum düzeni ve gittikçe gelişen bir idarî ve askerî düzen üzerine oturmaya başlayan Osmanlılarda, tarım ağırlıklı bir iktisadî düzenin hâkim olduğu teslim edilmelidir.Sanayi-öncesi bir tarım toplumunun bütün özelliklerini, Osmanlılarda görmemiz mümkündür. Bu çerçevede, diğer sanayi-öncesi tarım toplumlarında olduğu gibi, milletlerarası, bölgeler arası ve bölge-içi ticaret, kentsel ekonomik faaliyetler, hayvancılık vb. de ekonomide önemli rollere sahipti. Bu toplumlara tarımsal sıfatının uygun görülmesini meşrulaştıran unsur, ekonomik hayatta, üretim ilişkilerinde ve maliyede en önemli yeri tarımsal üretimden elde edilen gelirlerin tutması ve toplumun büyük bir kesiminin-yaklaşık olarak yüzde 80-90’ının tarımsal faaliyetle iştigal etmesidir. Osmanlı toplumuna baktığımızda, 1520-30’lu yıllara ait tahrir defterlerinden elde edilen veriler bu hususu açıkça gösterir. Ondokuzuncu yüzyıla ait nüfus istatistikleri de benzer bir tabloya işaret eder.[1][1]Temel Üretim Birimi:Çift-HaneBu dönemdeki tarımsal ekonominin temel üretim aracı bir çift

You May Also Find These Documents Helpful

 • Satisfactory Essays

  Klasik Yönetim

  • 8695 Words
  • 35 Pages

  YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR ARALIK – 2009 YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR 1 1. Yönetimde Klasik Yaklaşımlar 3 1.1 Frederick W. Taylor ve Bilimsel Yönetim Yaklaşımı 4 1.1.1 Frederick Winslow Taylor 4 1.1.2 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı 4 1.2 Yönetim Süreci Yaklaşımı 9 1.2.1 Henri Fayol 9 1.2.2 Yönetsel Teori 10 1.2.3 Fayol’a göre yöneticilerin sahip olmaları gereken yetenekler 13 1.2.4 Yönetimin Genel Prensipleri 13 1.2.5 Prensipler hakkında genel yorum 22…

  • 8695 Words
  • 35 Pages
  Satisfactory Essays
 • Good Essays

  Ekonomi

  • 500 Words
  • 2 Pages

  The word economy comes from the Greek word for “one who manages a house- hold.” At first, this origin might seem peculiar. But, in fact, households and economies have much in common. A household faces many decisions. It must decide which members of the household do which tasks and what each member gets in return: Who cooks din- ner? Who does the laundry? Who gets the extra dessert at dinner? Who gets to choose what TV show to watch? In short, the household must allocate its scarce re- sources among…

  • 500 Words
  • 2 Pages
  Good Essays
 • Satisfactory Essays

  d. Income Distribution and Poverty. (#15) Grades : 1. Attendance : 5 % 2. Participation : 10 % 3. HW : 15 % 4. Quiz : 20 % 5. Midterm Exam : 35 % 6. Final Exam : 35 % + 120 % Good Luck! TEORI EKONOMI MIKRO I Nurman Setiawan Fadjar, SE., MSc. Ruang : E-3 (IE), B-1 (AK) Kelas : IE-AC, AK-CD Hari : Senin (IE), Kamis (AK) Email : nurman@fe.unibraw.ac.id Jam : 07.00 – 09.30 Buku Referensi: - Mankiw, N. Gregory, “Principles…

  • 431 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  EKONOMI ISLAM SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (Penerapan Bank Syariah) By : Aa' GreenDy BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang…

  • 2590 Words
  • 11 Pages
  Powerful Essays
 • Best Essays

  Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pertumbuhan Ekonomi ABSTRAK Makalah bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Makalah ini mengkaji beberapa hasil studi penelitian ataupun artikel untuk mengkonfirmasi terdapatnya hubungan positif antara TIK dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya makalah ini diorganisasi menjadi bagian pendahuluan, pembahasan, dan diakhiri dengan bagian penutup…

  • 2294 Words
  • 10 Pages
  Best Essays
 • Good Essays

  Dragonfly Corporation Situational analysis Dragonfly is teenage clothing store owned by Janet and Michael Thompson. They perceived teenage’s market to be an obvious market niche. The Thompson were not particularly worried about financing their new venture. Janet’s parents had expressed willingness to finance their new venture called Dragonfly. Janet’s family decided to give the company authorization to issue 50.000 shares of stock with a par value $1. Initially 27.200 shares were issued, 20…

  • 813 Words
  • 3 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  Max Weber’in Kadı Adaleti Kavramı Osman Safa Bursalı Max Weber’in (1864–1920) ortaya koyduğu hukuklar şemasının önemli bir ayağı da İslâm Hukuku’dur. Bu hukuk türünün uygulayıcısı olarak kadı, Weber’in inceleme sahası içinde merkezî bir konumda bulunur. Kadı, Weber’in kadı adaleti olarak kavramsallaştırdığı fonksiyonu icra etmekle, Weber’e göre İslâm Hukuku’nun karakteristik özelliklerini yansıtır. Bu makalede yapılacak olan, Weber’in İslâm ve İslâm Hukuku hakkında ileri sürdüğü görüşleri çerçevesinde…

  • 8008 Words
  • 33 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  THE METAMORPHOSIS OF PESANTREN: Struggling with Pesantren Tradition, Local Culture, and Political Interest of Kyai Marzuki Wahid Fahmina Institute of Islamic Studies, Cirebon I Definition of pesantren, pesantrens may look uniform, but they are in fact immensely, they may appear conservative, but both quietly and openly, they are transforming themselves in accordance with the pulse of the times. Pesantrens are indeed unique and exclusive. In many ways, pesantrens present an ambidextrous…

  • 1685 Words
  • 7 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  ODC – a 10x for Root Cause Analysis Ram Chillarege Ram Chillarege Chillarege Inc. Inc Chillarege April 2006 April 2006 ram@chillarege.com, +1 (917) 790 9390, www.chillarege.com ram@chillarege.com, +1 (917) 790 9390, www.chillarege.com Abstrak - Orthogonal Defect Classification (ODC) memungkinkan kita untuk melakukan "10x" pada Root Cause Analysis (RCA). 10x dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk melakukan root cause analysis dan 10x dalam hal pencakupan defect stream. Peningkatan produktivitas…

  • 1626 Words
  • 7 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Türkiye Ekonomisi

  • 13340 Words
  • 54 Pages

  Kararsız ve topal bir küresel dönüşüm sürecinde dünya konjonktürü: 2004, ekonomi ve siyaset Yahya Sezai Tezel 1. Giriş Dünya siyasi ve iktisadi tarihinin karmaşık ve kimilerine göre uluslararası iliksiler açısından esaslı değişikliklere gebe bir döneminden geçmekteyiz. Bolşevizmin Orta ve Doğu Avrupa ve Rusya’da çökmesinden sonra, askeri güç dağılımının yapısında, dünya tarihinde belki de hiç görülmemiş bir simetrisizlik ortaya çıktı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, dünya toplam askeri…

  • 13340 Words
  • 54 Pages
  Good Essays