Oscar Mayer Case

Pages: 3 (672 words) Published: March 22, 2010
Slučaj: Oscar Mayer

1. Na početku slučaja, McGraw misli da “nikada nije naišao na tako komplikovan poslovni izazov” kao ovaj koji sada stoji pred njim. Do kraja slučaja, nakon što je pročitao sve ideje iz četiri bilješke koje je dobio, McGraw ne može da vjeruje da je ikada pomislio kako će pitanje ulaganja biti teško. Šta je promijenilo njegov pogled na situaciju? Koje strateške procese odlučivanja slijedi McGraw?

Odgovor:

-Smatram da su McGraw-ov pogled na situaciju promijenila mišljenja njegovih menadžera , koji su svaki na svoj način ponudili moguća rješenja McGraw-ovim problemima. Nakon čitanja njihovih bilješki, McGraw shvata da je to odličan tim menadžera kojima može vjerovati, te mu je to uveliko pomoglo pri rješavanju problema. McGraw slijedi strateške procese koje je on sam postavio tj. povećanje dobiti za 15% ,te +4% godišnjeg rasta količine, a nakon pročitanih pisama razmišlja i o diverzifikaciji proizvoda i expanziji.

2. Ako McGraw izabere strateški pravac koji podržava samo jedan odjel, koje negativne efekte bi ta odluka mogla imati na druge odjele? Na koji način McGraw može ublažiti štetu?

Odgovor:

-Odabir strateškog pravca koji podržava samo jedan odjel bi značio prestanak rada svih ostalih odjela, što povlači za sobom činjenicu da tom odlukom kompanija gubi raznovrsnost proizvoda kojima može da postigne određeni profit na tržištu. McGraw može ublažiti štetu, ukoliko odabere taj strateški pravac, tako što će usavršiti poslovanje tim odjelom, napraviti od njega konkurenta kojem je teško parirati na tržištu, dakle misli se na usavršavanje po pitanju kvaliteta, kvantiteta i cijena.

3. Kakav je uticaj promjena koje se odvijaju sa prednostima i nedostacima konkurencije na odjeljenje Oscar Mayer? Na koji način ovo utiče na odluku o ulaganju?

Odgovor:

-Odjeljenje Oscar Mayer danas se suočava sa mnogo većom konkurencijom nego što se suočavalo prije nekoliko godina....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Oscar Mayer Case Analysis
  • Oscar Mayer Essay
  • Internal Analysis and SWOT Analysis
  • Essay on Oscar Mayer
  • Essay about Oscar Mayer
  • Essay on Oscar Mayer: Strategic Marketing Planning
  • Oscar Mayer Case Study Essay
  • Oscar Meyer Case Study Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free