Nghien Cuu Cua Harvard Ve Dong a Va Viet Nam

Pages: 78 (43525 words) Published: July 24, 2010
Nguyễn An Nguyên -- 14 tháng 02, 2008 --  Bản để in Dưới đây là một nghiên cứu được cho là báo cáo chính thức của Chương trình Việt Nam, thuộc Trung tâm Châu Á (ĐH Harvard) gửi cho Thủ tướng Việt Nam trong cuộc gặp ngày 16/1/2008. Báo cáo này được mở rộng từ một bài viết của Tiến sỹ Kinh tế David Dapice, người đã theo dõi Việt Nam trong nhiều năm và là người thường phát biểu rất thẳng thắn trên báo chí VN. Vì độc giả của nó là các nhà làm chính sách, ngôn ngữ của bài viết rất dễ hiểu và các nhận định đôi khi thiếu chứng minh chặt chẽ. Như thông lệ với các báo cáo tư vấn chính sách cấp cao, báo cáo này dường như chưa (và sẽ không) được công bố toàn văn. Có lẽ người đưa toàn văn lên mạng đầu tiên là anh Nguyễn Hữu Vinh. Cảm ơn các tác giả và người đã đưa nghiên cứu này lên mạng, để tri thức thực sự là của chung mọi người yêu Việt Nam. Nghiên cứu này gợi ý hai mô hình tăng trưởng khác nhau, với mức độ thành công rất khác nhau của Đông Nam Á và Đông Á. Các tác giả hàm ý rằng Việt Nam đang đi theo vết xe đổ của các nước Đông Nam Á: giáo dục khủng hoảng, hạ tầng và đô thị yếu, bất bình đẳng gia tăng, hệ thống tài chính-ngân hàng không minh bạch, nhà nước yếu. Nghiên cứu này cho rằng nguyên nhân cơ bản cho tình trạng này là vì cấu trúc kinh tế đã và đang bị lũng đoạn bởi các nhóm lợi ích, được dung dưỡng bởi sự thiếu ý chí cải cách của chính phủ và sự ve vuốt của các nhà tài trợ nước ngoài. Mấy nhận xét ban đầu:

1. Sau một loạt các thành tích kinh tế mà VN đạt được trong thời gian qua và cảm giác hưng phấn thái quá, báo cáo này là nhận định tỉnh táo và tổng quát khá hiếm hoi về hiện trạng kinh tế VN và hướng đi của nó. 2. Tuy hầu hết các ý kiến đã được các tác giả đề cập từ một vài năm nay, nhưng báo cáo này làm cho các cụm vấn đề trở nên rõ ràng và gắn kết hơn hơn khi so sánh VN với con đường Đông Nam Á. Điều này, về mặt phong cách, làm tăng tính “hàn lâm” của bài viết, và dễ thuyết phục chính trị gia hơn. Các tác giả dường như né tránh/không đưa ra logic đằng sau cái chung giữa “mô hình Đông Nam Á” và Việt Nam chính là do những sự “gần gũi” của bản thân các nền chính trị ấy. (Có lẽ các tác giả thừa hiểu điều này, nhưng không tiện nhắc đến trong một báo cáo mang tính tư vấn) 3. Những khuyến nghị về chính sách trong báo cáo này (trừ phần về giáo dục) phần lớn là các định hướng chứ chưa phải là giải pháp thực tiễn về mặt chính trị, tương đối ngắn hạn và chữa cháy (đưa ra danh sách DON’T, nhưng chưa có DO). Có thể vì giới hạn của các nhà tư vấn chính sách cho các nước đang phát triển là không bàn đến các cải cách chính trị. Liệu các nhà kinh tế và tư vấn chính sách người Việt có thể lấp chỗ trống cho các đồng nghiệp nước ngoài của họ không? 4. Trong phần nói về Hệ thống Tài chính, các tác giả cho rằng khủng hoảng tài chính sẽ không xảy ra trong vài năm tới. Tin tức gần đây khiến tôi bi quan hơn thế. Cuối tháng một, lãi suất qua đêm liên ngân hàng ở VN tăng tới 4 lần, từ 6.5% vào cuối năm 2007 lên quá 25%, chưa từng có trong lịch sử! Đây là dấu hiệu cấp tính của một cú sốc tài chính nào đó, chứng tỏ các ngân hàng đang thiếu thanh khoản quá trầm trọng. Hiện tượng này chỉ là cú sốc thuốc ngắn hạn (do Ngân hàng Trung ương thắt chặt tín dụng quá nhanh) hay do một nguyên nhân dài hạn và nghiêm trọng hơn? HARVARD UNIVERSITY

JOHN F. KENNEDY SCHOOL GOVERNMENT
CHƯƠNG TRÌNH CHÂU Á
79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
ĐT: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948
Lựa chọn Thành công
Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á
cho tương lai của Việt Nam
Một khuôn khổ chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020 1 Tổng quan
Đầu thập niên 1990, Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard xuất bản một cuốn sách nhan đề Theo hướng rồng bay. Mục đích của cuốn sách này là nhằm cung cấp một số khuôn khổ chiến lược giúp cho việc xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách quan trọng trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam và thế giới lúc bấy giờ. Thế giới đã đổi thay nhiều kể từ khi cuốn sách Theo hướng rồng bay ra...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Nghien Cuu Essay
  • Viet Nam Tourism Essay
  • Essay about Tet Holiday in Viet Nam
  • About Viet Nam Research Paper
  • Poaching in Viet Nam Essay
  • Kfc Franchiese in Viet Nam Essay
  • Viet Nam Real Estate Essay
  • Essay on Labor Export in Viet Nam

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free