Ng Diskriminasyong Nararanasan Ng Mga Katutubong Aeta Sa Kamay Ng Mga Pilipino

Pages: 42 (11953 words) Published: March 8, 2011
Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas
Kolehiyo ng Sining
Departamento ng Sikolohiya
Sta. Mesa, Manila

ANG DISKRIMINASYONG NARARANASAN NG MGA KATUTUBONG AETA SA KAMAY NG MGA PILIPINO

PRECILLA C. DELA CRUZ
(Mag-aaral ng BSIOP I-1, Mananaliksik)

MA. VICTORIA APIGO
(Guro, Filipino 1023, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik)

Taong-aralan 2010-2011, Ikalawang Semestre

Talaan ng Nilalaman

KABANATA PAHINA

I.PANIMULA

1.1 Kaligirang Kasaysayan 1
1.2 Batayang Konseptwal 3
1.3 Batayang Teoretikal 4
1.4 Mga Kaugnay na Literatura sa Pag-aaral 5
1.5 Suliranin ng Pag-aaral 6
1.6 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 6
1.7 Kahalagahan ng Pag-aaral 6
1.8 Talaan ng mga Terminolohiyang Ginamit sa Pag-aaral 7

II. Pamamaraan ng Pananaliksik

2.1 Metodo ng Pananaliksik 9
2.2 Populasyon 10
2.3 Paraan ng Pangangalap ng Datos 10
a. Sample ng Interview Sheet 11

III. Paglalahad at Pagsusuri ng Datos 13

IV. Pagbubuod

4.1 Paglalahad ng Natuklasan 20
4.2 Konklusyon 21
4.3 Rekomendasyon 22
Apendiks
Apendiks A 24
Apendiks B 26
Apendiks C 45
Apendiks D 47
Apendiks E 48
Apendiks F 51

Bibliograpiya 52

Aklat
Websayt
Dokumentaryo

KABANATA 1
PANIMULA
Lahat ng tao ay biniyayaan ng Diyos ng pantay-pantay na karapatan. Ito ay hindi naka- base sa yaman, sa edad o maging sa panlabas na kaanyuan ng isang tao.Sila ay mga hamak na tao lamang na nilalang ng Diyos na walang karapatang humusga dahil siya lamang lumikha ang nag-iisang may karapatang humusga sa sangkatauhan. Subalit marami pa rin sa mga tao ang sadyang sarado ang mga isipan upang maintindihan ang mga bagay-bagay patungkol sa pagkakaiba-iba ng bawat isa kung kaya’t may ilan sa mga Pilipino ay nakakaranas ng diskriminasyon partikular na nga ang mga Aeta. Kaligirang Kasaysayan

Walang superyor o imperyor na lahi sapagkat lahat ay pantay-pantay. Marami man silang pagkakaiba-iba sa kulay, sa anyo, sa edad o sa antas ng katayuan sa buhay ay karapatan pa din ng bawat isa ang makamit ang respeto at ang pantay na pagtingin upang mabuhay ng mapayapa at kasiya-siya kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi dapat maging hadlang ang anyo o katayuan sa buhay para makamit ng bawat isa ang kanilang mga pangarap at minimithi sa buhay. Dapat na mabuhay ang mga tao ayon sa kung ano sila at hindi para maging katanggap-tanggap sa lipunang kanyang ginagalawan.

May karapatan man, marami sa mga Pilipino ay hindi tanggap sa lipunang kanilang ginagalawan at nakakaranas ng diskriminasyon sa kanilang lahi, dahil sa kanilang kaibahan sa kulay, sa anyo at sa antas o lebel ng katayuan sa buhay. Nakalulungkot isipin na maging sa sarili nilang bansa ay nakakaranas ng diskriminasyon o pagtatangi-tangi ang mga Aeta mula sa kanilang mga sariling kalahi. Kung saan hindi tanggap at hindi nabibigyan ng pantay na 1

karapatan ang kanilang lahi dahil sa maitim nilang balat, kulot nilang buhok at dahil sa kanilang kamang-mangan. Madalas silang tampulan ng tukso, niloloko at nilalamangan. Pilipino man sila ay hindi naman nila nararamdaman na tanggap sila ng kanilang mga kalahi. Nabubuhay sila sa mga kabundukan na tila may sariling mundo sapagkat marami pa rin sa mga Pilipino na ang tingin sa kanilang mga sarili ay superyor at ang mga katutubong Aeta ay isang imperyor na lahi o mababang uri.

Nagsimulang maranasan ng mga katutubong Pilipino ang diskriminasyon sa kamay ng mga Kastila. Isang mangmang at walang alam ang pagtingin nila sa mga Pilipino na tinawag nilang indyo. Mababa o imperyor ang tingin nila sa mga mag-aaral na Pilipino at hindi nila binibigyan ng mabuting trato ang mga ito. Ang mga paaralan ay bukas lamang sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ang Katamaran Ng Mga Pilipino Essay
  • Essay on Listahan Ng Mga Pananaliksik
  • Ayos Ng Mga Pangungusap Essay
  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Ng Mga Mag-Aaral Ng Essay
  • Katamaran Ng Mga Pilipino Essay
  • Pagsusuri ng Serbisyong Kaloob ng COoperatiba ng PSHS-CVC sa mga Estudyante ng PSHS-CVC Essay
  • Essay on Sangguniang ng mga Anime Addict
  • Ang Pakikibaka Ng Mga Pilipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free