My Essays

Topics: 2005 singles, 2007 singles, 2006 singles Pages: 12 (2267 words) Published: November 22, 2008
bakit nagkaganito

Paghanga lang ang akala kong naramdaman
Ngunit ang isip ay ikaw lamang ang laman
At napapaiyak na lang ng ‘di alam ang dahilan
Ang naramdama’y kailan kaya malalaman

Chorus:
Bakit nagkaganito ang naramdaman
Ang nasa puso sana’y malaman
Dinggin mo sana ako
At ako sana’y pansinin mo

Ako sana’y tulungan
Sana ako’y sabihan
Ng masasamang gawain
Nang sa iyo’y mawala ang pagtingin (chorus)

Paniwalaan mo sanang mahal kita
Kahit suriin mo pa sa’king mata
Di kita kayang limutin ng ganun lang
Pagkat ako sa’yo’y namamangmang

Chorus2:
Bakit nagkaganito ang naramdaman
Ang nasa puso sana’y malaman
Dinggin mo sana ako
At ako sana’y mahalin mo

Bridge:
Bakit ‘di mo man lang mapansin
Na ako sa’yo’y may pagtingin
Sana’y malaman mo ang laman ng damdamin
At ako sana’y matutunang mahalin
(chorus and chorus2)

sana ako rin

Nandito ka na naman
Sa aki’y nakikipagdaldalan
Tongkol sa ‘yong pagkabigo
Bakit ka pa ba nandito

Hindi mo alam na lagi akong nag-aabang
Para ika’y makapagkwento lang
Pero kahit nasasaktan ay nakikinig pa rin
Ngunit dinggin mo naman sana ang aking damdamin

Chorus:
Mahal na mahal kita
Wala man ito sa’king mata
Kapag siya’y yayakapin
Ang nasa isip…sana ako rin

Natutuwa ako ‘pag nandyan ka
Ngunit nalulungkot ‘pag may kasama
At ngayon lang ako natuto
Na wala akong lugar sa puso mo (chorus)

Bridge:
Kahit kaibigan lang ang turing mo sa’kin
Ay magiging ayos pa rin
Pagkat ikaw ay mamahalin pa rin
Sana ako’y intindihin (chorus)

i’ll be your bestfriend

You and I know that you can’t find a perfect friend in me
But my imperfection makes my humanity
But after all, this is for sure
I’ll be your bestfriend forever

Chorus;
I’ll be your bestfriend forever
I’ll love you until the end
I’ll always pray for you
For you, I’ll always be true
Nunca te olvidare
And I’ll be your crying shoulder baby

And if ever we will be apart
In my life, you’ll be a missing part
I was envy because you are smart
But I had liked you from the very start (chorus)

You are the one to stop my cry
You also stop me from being shy
You love me unconditionally
You treat me like your baby (chorus)

Bridge:
You always make my day
You do it on your own way
You’re a kind that’s hard to find
You always give me peace of mind (chorus)

surely

At this moment of time
I think I can do a crime
I need you, oh, I need you
Please hold on me true

Friend please don’t let go
I need you now and tomorrow
I need you to drive away my fears
I need you to wipe my tears

Chorus:
Surely the friendship that we made
Will never ever fade
That’s why I wish to my star
That we’ll be friends even if we are far

I hope that you will not leave me someday
Someday…someday I pray
That we will stay forever
And we will always be together (chorus)

Bridge:
You are always inspiring me
You always give me serenity
Everytime I got to the wrong path of my life
You always teach me to strive, strive, strive (chorus)

*And I know my star has granted it
‘Coz we’re still friends in every bit

can you be sensitive

Wait up! I’m gonna ask you something
Why d’you have to tie me up with these
For you they really have great meaning
That’ll put you to shame if there’s something I miss

I’m tired! why can’t you be sensitive
In me, you can’t even try to believe
You always want me to be the best
So I can feel more special than the rest

Chorus:
Don’t you know that you are always tying me up
I know it’ll hurt you but I want you to stop
I had always cared about what people say
But I realized that’s wrong but not till today
I don’t really wanna hurt you
But what I feel is important, too
So can you be sensitive sometimes
‘Coz I can’t express myself during my troubled times

Shut up! I can’t take it anymore
Why can’t you give me what I want, come on
Oh yeah, what are you yelling for
Come on, tell me…I wanna know what’s wrong (chorus)

Bridge:
Can you please...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • My college essay
  • Descriptive Essay
  • Essays
  • essay
  • Essay
  • Essay
  • essay
  • Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free