Multichannel Retail by Coolblue

Pages: 145 (14943 words) Published: January 8, 2011
19-­‐11-­‐2009
 

 
 
 
 
 
  Case-­study:
 
 
 

MultiChannel
 Retail
 Door
 Coolblue
 

 
 
 
 
 

 

Naas
 De
 Vaere
 

 

docent:
 Marleen
 Boonaert
 

Multichannelretail
 Door
 Coolblue
 

 

 

2
 

 
Table
 of
 Contents
 
Inleiding................................................................................................................................3   Coolblue
 in
 het
 kort ..........................................................................................................4   Opening
 van
 de
 fysieke
 winkels ...................................................................................6   Waardeketen
 van
 Porter.................................................................................................6   Primaire
 activiteiten .................................................................................................................6   Ondersteunende
 activiteiten..................................................................................................8   Distributie-­service-­outputs............................................................................................9   Marktdecentralisatie.................................................................................................................9   Verkorten

 van
 de
 wachttijd ....................................................................................................9   Keuze
 mogenlijkheid.................................................................................................................9   Fundamenteel
 genot
 &
 bijdragen
 tot
 informatieverstrekking ................................ 10   Kwaliteits
 garanties................................................................................................................ 10   Besluit................................................................................................................................. 12   Bijlagen .............................................................................................................................. 14  

 

Multichannelretail
 Door
 Coolblue
 

 

 

3
 

Inleiding
 
Coolblue
 is
 een
 van
 de
 snelst
 groeiende
 en
 meest
 toonaangevende
  internetbedrijven
 van
 de
 Benelux.
 Hoewel
 de
 naam
 “coolblue”
 bij
 het
 grote
  publiek
 minder
 bekend
 is,
 
 gaat
 het
 hier
 toch
 om
 de
 grootste
 online
 retailer
 van
  België.
 Waarschijnlijk
 doen
 websites
 als
 laptopshop.be,
 PDAshop.be
 of
  GPSshop.be
 eerder
 een
 belletje
 rinkelen.
 Bij
 Coolbleu
 vind
 je
 niet
 alles
 in
 één
  grote
 “supermarkt”
 maar
 kies
 je
 eerder
 voor
 een
 “speciaalzaak”
 waar
 je
 niet
  lastig
 gevallen
 wordt
 met
 irrelevante
 producten,
 voor
 elk
 product
 type
 bestaat
  een
 aparte
 webwinkel.
 Ondertussen
 zijn
 dat
 er
 38.
 In
 de
 winkels
 van
 coolblue
  vind
 je
 vooral
 consumenten
 elektronica
 Het
 bedrijf
 won
 in
 2009
 de
 publieksprijs
  van
 de
 BeCommerce
 webshop
 awards
 (http://www.becommerce.be/).
  Recent
 opende
 coolbleu
 een
 aantal
 “echte”
 winkels.
 Hiermee
 hoopt
 het
 bedrijf
 de
  scheiding
 tussen
 e-­‐tail
 en
 retail
 aan
 te
 pakken.
 
 
  De
 bedoeling
 van
 dit
 document
 is
 om
 voor
 de
 lezer
 een
 beeld
 te
 schetsen
 van
 dit
 ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Retail Mangement Essay
  • Retail Essay
  • retail Essay
  • Retail Essay
  • retail management Essay
  • retail managment Essay
  • retail Essay
  • retail display Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free