Mjl

Pages: 15 (6139 words) Published: December 11, 2008
Novellen ”Villy” er skrevet af Charlotte Weitze og er fra hendes novellesamling ”Bjergtaget”, der blev udgivet i 1999. Fælles for teksterne i ”Bjergtaget” er, at de alle handler om nogen eller noget, der på sin vis forsvinder eller ændrer sig. Charlotte Weitzes tekster skrives på grænsen mellem det eventyrlige og realistiske, hvor dagligdagssituationer bliver forvrænget. I novellesamlingen ”Bjergtaget” handler nogle af hendes fortællinger om mennesker, der vågner forandret op i en ny verden1. De fem personer, der medvirker i historien, bliver præsenteret i de første 5 linjer, hvor Mina, hendes mor og far ankommer hos Inge og Hans-Kurt. På samme tid bliver en hund ved navn Villy præsenteret. Det bliver altså allerede her gjort klart, hvem Villy, som overskriften er, er. Villy er Hans-Kurt og Inges hund, men Inge har aldrig haft noget nært forhold til Villy, og han betragtes derfor kun som Hans-Kurts hund. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvad Villy har af betydning for historien, og hvorfor overskriften netop er ”Villy”. Dette vil blive gjort klart i løbet af fortolkningen. Teksten berører emner som overgangen fra barn til voksen og ødelagte forhold både i form af venskab/familierelationer, men også i form af et ægteskab. Teksten centrerer sig omkring Minas udvikling i forhold til sine omgivelser, og hvordan Mina opnår kundskab. Mina går fra det uskyldige og uvidende til det modne og indsigtsfulde i løbet af en dag; forløbet er derfor fortættet. Det fortælles dog ikke direkte, at Mina stifter bekendtskab med det virkelige liv, men dette kan tolkes igennem historiens begivenheder og flashbacks. ”Point of no return” er placeret på side 151 efter linje 10. Dette bliver også understøttet af den dobbelte linjeafstand, som ellers ikke fremtræder nogen steder. Novellen er opbygget kronologisk, dog forekommer der en del flashbacks i form af Minas tanker. Flashbackene giver gradvist indblik i, hvad der er foregået med tanten, og hvordan Mina og Inges forhold til hinanden tidligere har været. Teksten har en registrerende fortæller, der er personbunden, da han kun har kender til Minas tanker og følelser. Fortælleren har dog også kendskab til de andre personers handlinger, og har ligeledes indsigt i, hvad der tidligere er forgået, som kommer til udtryk i flashbackene, hvor Mina ikke selv deltager. Fortælleren er samtidig med historien, og er distanceret fra teksten idet, at han ikke selv indblander fortolkninger. Fortælleren lader det være op til læseren at fortolke, da han kun tager udgangspunkt i de konkrete ting, der sker. Der optræder også direkte tale i form af dialog mellem personerne i historien. Historien foregår over en dag, hvor den starter på en sommerdag ved middagstid og slutter om aftenen. Den foregår på

1 Kilde: http://www.knowwhere.dk/weitze/forfatterskab/bjergtaget/index.html (10. december 2006) Hans-Kurt og Inges gård og i omgivelserne omkring: bl.a. den paradisiske have og den mindre idylliske skov. Mina er ikke begejstret for at se sin tante Inge: ”Inge sidder derinde, stor og tavs. Hun har en nylonkjole på, sveden perler ved tindingen, og hun lugter lidt. Mina river sig løs fra mor og går baglæns” (p. 148, l. 7 – 8). Allerede her viser sig et problem: nemlig forholdet mellem Mina og Inge. Mina tænker tilbage på sidste sommer, hvor alting var anderledes. Inge er ikke ligesom hun plejer at være. Hun er blevet syg og er ikke den samme overfor Mina længere. Sidste sommer var Mina og Inge fortrolige, men nu vil Mina knap nok hilse på Inge: ”Mina river sig løs fra mor og går baglæns” (p. 148, l. 8). At Mina ikke føler sig tryg ved Inge længere kan skyldes Inges sygdom, hvilket kan fortolkes gennem følgende: Inge siger ”dav” med dyb stemme (p. 148, l. 14) og Mina iagttager, at Inge har fået lange mørke skæghår på hage og overlæbe. Mina får her et flashback, hvor hun tænker tilbage på, hvordan Inge sidste sommer stod grinende og viste Mina, hvordan man skulle trække hårene ud. Minas tanker bliver afbrudt ved, at Inge...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free