Metodologia Cercetarii Sociale

Pages: 178 (60018 words) Published: May 8, 2010
Lazăr Vlăsceanu

Introducere
în

metodologia cercetării sociologice

Universitatea Bucuresti Facultatea de Sociologie si Asistenta sociala 2008

Introducere

In cele ce urmeaza, vi se prezinta elementele de baza ale metodologiei cercetarii sociologice. Se vor face referiri la relatiile dintre metodele de cercetare si teoriile sociologice, la modul de constructie a unui proiect de cercetare sociologica si mai ales la diferentieri si complementaritati ale diverselor abordari sociologice. Sociologia, spre deosebire de stiintele naturii, nu dispune de o singura teorie, care ar fi pe cat de unitara pe atat de integrativa. Exista mai multe teorii sociologice, unele dintre ele concurente, altele complementare, unele centrate pe anumite aspecte ale vietii sociale dintr-o societate specifica unui stat national, cum ar fi aspectele economice, politice sau culturale sau referitoare la stratificarea si mobilitatea sociala, altele orientate catre fenomene sociale globale de genul terorismului sau migratiei transfrontalire. Diversitatea teoriilor sociologice nu este un indiciu al unei presupuse subdezvoltari stiintifice. Din contra, o astfel de diversitate teoretica impiedica cristalizarea unor tendinte dogmatice de analiza si interpretare a vietii sociale si asigura dezvoltarea unor moduri alternative si chiar concurente de cuprindere teoretica a societatilor si comportamentelor umane. Mai mult, diversitatea teoretica se asociaza cu moduri alternative de abordare sociologica, adica de proiectare a unor investigatii si cercetari empirice si de interpretare a datelor, informatiilor si mesajelor empirice. In ultima instanta, ceea ce este important rezida in exersarea imaginatiei investigative si interpretative disciplinate de rigoarea fundamentarii empirice. Obiectivele generale ale acestui curs sunt urmatoarele:  Sa releve relatiile dintre teoria sociologica luata ca referinta si demersul de investigare empirica, respectiv de analiza si interpretare a datelor si informatiilor empirice;  Sa prezinte principalele orientari ale practicilor metodologice din sociologie;  Sa faciliteze compararea orientarilor metodologice, concomitent cu intelegerea specificului fiecarei orientari metodologice;  Sa asigure baza de distingere a unei analize sociologice din punctul de vedere al metodologiei aplicate;  Sa dezvolte gandirea critica si divergenta, ca temei al imaginatiei sociologice;  Sa ofere temeiuri pentru cristalizarea optiunilor teoretice si metodologice de dezvoltare a unui proiect de cercetare sociologica.

Odata cu realizarea acestor obiective, cursantii vor ajunge in final sa dispuna de urmatoarele competente profesionale:  Caracterizarea principalelor orientari ale practicilor metodologice din sociologie; 2

 Capacitati de comparare a orientarilor teoretice si metodologice si de aplicare concreta si diferentiata a acestora in functie de obiectivele urmarite;  Analiza competenta a unei cercetari sociologice ( a unui raport de cercetare, a unui studiu publicat etc.) din punctul de vedere al metodologiei aplicate;  Afirmarea gandirii critice si a imaginatiei interpretative bazate pe principii metodologice riguroase. Realizarea acestor obiective si competente este direct proportionala cu angajarea in studiu individual a cursantilor. In cele ce urmeaza, se prezinta mai intai structura tematica a cursului. Apoi, dupa prezentarea unui „argument introductiv”, se succed temele cursului.

3

Sumar Argument................................................................................................................................... 5
 Metodologie şi orientări metodologice în sociologie ................................................................ 8
 Metodologia cercetării: Între teorie si normativitate ............................................................. 9
 1.1. Unitatea metodologiei ................................................................................................ 9
 1.2. Impactul teoriei...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Definiciones de Metodología de Investigación Essay
  • Economische En Sociale Geschiedenis Essay
  • Metodologia de Matrices Wilson Essay
  • Essay about Ejemplo Metodologia Plano Cartesiano
  • Neoliberalismo Y Sociedad Civil, Desafíos Para Los Movimientos Sociales Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free