Mensahe

Topics: Trigraph, Greatest hits, Gratitude Pages: 4 (1652 words) Published: October 4, 2010
Mensahe sa Aking Mga Kababayan
Manuel L. Quezon
Mga kababayan ko: may isang kaisipang nais kong lagi niyong tatandaan. At ito ay: kayo ay Pilipino. Na ang Pilipinas ay inyong bayan, at ang tanging bayan na ibinigay ng Diyos sa inyo. Na dapat niyo itong ingatan para sa inyong mga sarili, sa inyong mga anak, at sa mga anak ng inyong anak, hanggang sa katapusan ng mundo. Kailangan niyong mabuhay para sa bayan, at kung kinakailangan, mamatay para sa bayan.

Dakila ang inyong bayan. Mayroon itong dakilang nakaraan, at dakilang kinabukasan. Ang Pilipinas ng kahapon ay naging dakila dahil sa pag-aalay ng buhay at yaman ng inyong mga bayani, martir, at sundalo. Ang Pilipinas ng ngayon ay pinararangalan ng taos-pusong pagmamahal ng mga pinunong di-makasarili at may lakas ng loob. Ang Pilipinas ng bukas ay magiging bayan ng kasaganaan, ng kaligayahan, at ng kalayaan. Isang Pilipinas na nakataas ang noo sa Kanlurang Pasipiko, tangan ang sariling kapalaran, hawak sa kanyang kamay ang ilaw ng kalayaan at demokrasya. Isang republika ng mga mamamayang marangal at may paninindigan na sabay-sabay nagsisikap mapabuti ang daigdig natin ngayon.

Mon, September 27, 2010 8:31:42 PM
speech
...
From:| Joanna Rose Acoba <jchrysoberyl@yahoo.com>   ...View Contact| To:| jesslyroseacoba@yahoo.com| |

VALEDICTORY ADDRESSOur honored guest, Francis Deo T. Ventura, Sir, Hon.  Mayor Arnold S. Bautista, Madam Venus Grace T. Bautista, school director, Dr. Reynante Z. Caliguiran, school board and administrators, beloved teachers, parents, fellow graduates, friends, good morning!!!  Feeling nervous and with mixed emotions, I am here standing   in front   of you with unexplainable joy and happiness these graduation brings. Rollback the curtain of memories now and then retold us the story of our journey into maturity. Glancing back at the root of our extinction, we can cite the every tear we shed. We travel the world of challenges, we do stumble down yet sometimes we soar....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free