Mcdonald's

Pages: 28 (6972 words) Published: January 4, 2011
BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

A hazai gyorsétterem-piac elemzése

A McDonalds a román piacon

[pic]

Készítették: Deák Andrea
Kelemen Eszter
Kerekes Timea
Kovács Andrea
Králl Mária-Magdolna
SPMKM, I.év

Kolozsvár 2010

Tartalomjegyzék

Bevezető4
1. A piaci szerkezet bemutatása5
2. Piac szegmentáció és a versenytársak pozicionálásának elemzése8 A fogyasztói piac szegmentációja8
3. A követett marketing gyakorlat bemutatása (marketing mix)11 Termékpolitika11
Árpolitika12
Értékesités-politika13
Kommunikációs politika14
4. Az egyes szereplők által birtokolt lényeges marketing erőforrások bemutatása16 5. A versenyt befolyásoló további tényezők bemutatása20 6. Következtetések21
Mellékletek23
Forrás30

Táblázatok

1. Táblázat: Alapvető piaci szerkezetek23
2. Táblázat: McDonald’s termékek árai23
3.Táblázat: A négy legnagyobb piaci szereplő által kínált Sajburger összetevői24 4.Táblázat: A McDonald’s valamint a versenytársai24
5. Táblázat: McDonald’s termékmix......................................................................................25

Ábrák

1. Ábra: Földrajzi lefedettség26
2. Ábra: Éttermek elhelyezése26
3. Ábra: Promóciós árak26
4. ábra: McDonald’s promóció27
5. ábra: „Speedee”27
6. ábra: "Look for the Golden Arches"27
7. ábra: Happy Meal játékok28
8. ábra: McDonald’s Monopoly28
9. ábra: McDonald’s Card28
10. Ábra: A vállalati versenyképesség két összetevője29 11. Ábra: A versenyt befolyásoló tényezők29
A hazai gyorsétterem-piac elemzése

Bevezető

Dolgozatuk céljául a hazai gyorsétterem piac és a McDonald’s elemzését tüztük ki. Döntésünkben fontos szerepet játszott az a tény, hogy nap mint nap annak lehetünk tanui, hogy egyre több fogyasztó lépi át a gyorséttermek küszöbét. Érdeklődésünket ezen piaci ágazat iránt megalapozat az a tény, hogy a napilapokban azt olvashattuk az utóbbi időben, hogy gyorséttermeket elkerülte a válság. A McDonald’s elemzése mellett döntöttünk, mivel a legnagyobb éttermek közül ő a legrégibbb a piacon, leader szerepe van a piacon és azt szerettük volna kielemezni, hogy egy leader, hogyan viselkedik egy monopolisztikus versenypiacon. A dolgozat hat nagy fejezetből tevődik össze, amint az alábbi ábra is tükrözi.

1. Ábra: A dolgozat felépítése
|A PIAC | MARKETING | | |3. Fejezet | |1.Fejezet |A követett marketing gyakorlat bemutatása | |A piaci szerkezet bemutatása | | | | | |2. Fejezet |4. Fejezet | |Piac szegmentáció és a versenytársak pozicionálásának elemzése |Az egyes szereplők által birtokolt lényeges marketing erőforrások | | |5. Fejezet | | |A versenyt befolyásoló további tényezők | | | | | |6.Fejezet...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Overview of Mcdonald's Essay
  • Mcdonald's Strategy Essay
  • Hrm in Mcdonald's Essay
  • Mcdonald's Case Essay
  • Mcdonald's Pricing Essay
  • Mcdonald's Ethic Essay
  • Mcdonald's Structure Essay
  • Mcdonald's and Hotels Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free