Materialen in Kerncentrale

Powerful Essays
2009

Bruno Baets
Evert De Loose
Deborah Rochtus
Thomas Truyens
Charles Turcksin
Jelle Van Roosbroeck

3e Bach HIR

[MATERIAALGEBRUIK IN KERNCENTRALES]
Bespreking verschillende hoogtechnologische materialen binnen een kerncentrale.

INHOUDSOPGAVE
Algemene Inleiding 3
Structuur kerncentrale 3
Materialen 4
Reactorvat 4 splijtstof 4
Verrijking van uranium 5
Omhulsel 5
Moderator 6
Regelstaven 7
Reactor koelsysteem 8 reactor koelpomp en bijhorend koelingsysteem 9
Drukhouder 9 stoomgeneratoren 10
Secundair circuit 11
Veiligheidsaspecten 11
Voorkomen ontsporende kernreactie 11
Bescherming van de omgeving bij normale bedrijfsvoering 12
Bescherming van de omgeving in het geval van calamiteiten 12
Opberging kernafval 13
Functie 13
Materialen 13
Lijst van gebruikte bronnen 14

ALGEMENE INLEIDING
Een kerncentrale is één van de meest zorgvuldig ontworpen gebouwen. Een kleine fout in het ontwerp kan catastrofale gevolgen hebben. Ook het gebruikte materiaal moet nauwkeurig gekozen worden. De temperatuur binnen het systeem loopt al snel op tot 300°C. Materialen worden verder blootgesteld aan hoge concentraties neutronenflux (100 tot 200dpa) en corrosiebevorderende omstandigheden (water als moderator). Materialen moeten bestand zijn tegen deze effecten. Ze moeten daardoor een hoge thermische geleidbaarheid en weerstand hebben, gekoppeld aan een lage thermische uitzetting, een aanvaardbare sterkte met beperkt verlies van vorm en taaiheid, lage zwelling en een hoge weerstand tegen kruip en corrosie.
STRUCTUUR KERNCENTRALE FIGUUR 1: STRUCTUUR KERNCENTRALE
Bij een PWR-reactor (1) wordt de warmte die vrijkomt bij de splijting doorgegeven aan het water dat in een primaire , afgesloten kring langs de splijtstofstaven loopt. Het primaire water bereikt een gemiddelde temperatuur van 300°C, het kookt niet omdat het, met behulp van een drukhouder, onder een druk van 155 bar wordt gehouden(2). Een stoomgenerator (3) transporteert, via deLinks: Milena Matijasevic, Microstructure and Mechanical Properties of Fe-Cr Model Alloys and High Cr Steels under Neutron Irradiation, 2007 ELECTRABEL, Energiek Ondernemen, nr 23, maart 2009 H. Kleykamp, The chemical state of the fission products in oxide fuels, Journal of Nuclear Materials, Volume 131, Issues 2-3, Pages 221-246, 1985 J P. Marschall, Austentic Stainless steels-Microstructure and mechanical properties, Elsevier, 1984 Hafnium alloys as neutron absorbers, Free Patents Online J. Stuckert, First results of the QUENCH-13 bundle experiment with silver–indium–cadmium control rod, in: Proceedings of the 13th International QUENCH Workshop, November 20–22, 2007. M. Steinbrück, A. Meier, E. Nold, U. Stegmaier, Degradation and oxidation of B4C control rod segments at high temperatures, Report FZKA 6980, 2004. M. Steinbrück, C. Homann, A. Miassoedov, G. Schanz, L. Sepold, U. Stegmaier, H. Steiner, J. Stuckert, Results of the QUENCH-09 experiment with a B4C control rod, Report FZKA 6829, 2004. Z. Hózer, I. Nagy, P. Windberg, M. Balaskó, L. Matus, O. Prokopiev, A. Pintér, M. Horváth, Gy. Gyenes, A. Czitrovszky, A. Nagy, P. Jani, CODEX-B4C experiment: core degradation test with boron carbide control rod, Report KFKI-2003-01/G, 2003. R. Tricot, the metallurgy and functional properties of hafnium, Journal of Nuclear Materials, Vol 189, Issue3, pages 277-288. 1993 Risovany, V.D.a; Varlashova, E.E.a; Suslov, Journal of Nuclear Materials Vol: 281, Issue: 1, September 2, pp.84-89, 2000

You May Also Find These Documents Helpful

 • Satisfactory Essays

  Hoofdgroepmetalen 2 methoden voor het harden van metalen Precipitatieharding, dispersieharding Wat is een keramisch materiaal? Is een combinatie of verbinding van een of meer metalen met een niet metallisch element Waarom zijn sommige keramische materialen bros Bij kristallijne covalente en ionenbindingen zijn de naburige atomen zeer sterk aan elkaar verbonden Wat is het aantal atomen in de molecuul aluminiumoxide? 4 Wat is een polymeer? Stoffen die bestaan uit lange ketens van…

  • 1400 Words
  • 6 Pages
  Satisfactory Essays
 • Good Essays

  History of Bpl

  • 424 Words
  • 2 Pages

  THe ORGINATION OFBPL:- In 1961, T.P. Gopalan Nambiar had started manufacturing the hermetically sealed precision panel meters in an industrially obscure place at palakkad. He also started to produce different equipments for medical fields like Electro Stencil Scanner, Carrier Communication Equipment, Flat Square Rube Colour television. And so on. Over the years, BPL growth had subject to constant challenges. The company was started at a time when the government had reserved many areas of business…

  • 424 Words
  • 2 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  Draaiboek

  • 3720 Words
  • 15 Pages

  Ondergetekenden Stichting Topatletiek, gevestigd te Utrecht, in deze vertegenwoordigd door Maartje Simons. En Elephas, gevestigd te Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door voorzitter David de Rooij. Verklaard een samenwerkingsverband aan te gaan op de datum van ondertekening. Dit samenwerkingsverband zal eindigen op 15 juni 2009. Ondergetekenden zijn afspraken overeengekomen, terug te vinden in dit draaiboek. Datum: …..-…..-20….. Datum: …..-…..-20…. Handtekening opdrachtgever…

  • 3720 Words
  • 15 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  The Beam Splitter

  • 968 Words
  • 4 Pages

  Paper: the beamsplitter Licht kan gepolariseerd worden op verschillende manieren en tot verschillende vormen van polarisatie. In het geval van de beamsplitter is dubbele breking de wijze waarop het licht is gepolariseerd. Dubbele breking betekent dat ongepolariseerd licht wordt opgesplitst in twee lichtstralen die elk een verschillend pad volgen met een verschillende snelheid. Die twee stralen zijn lineair gepolariseerd met een polarisatierichting, loodrecht ten opzichte van elkaar. Dubbele breking…

  • 968 Words
  • 4 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Voorbeeld

  • 10576 Words
  • 43 Pages

  Deconstructivisme Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409 Design Language Docent: Ruud Rosendaal DCOM 3 Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409 Deconstructivisme Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409 Het deconstructivisme is een eigenGeestesvader n n tijdse stroming in de architectuur die cte nma moderne see Het ervan uitgaat…

  • 10576 Words
  • 43 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Tqm Introductie

  • 3794 Words
  • 16 Pages

  Geschiedenis, theorie en toepasbaarheid van Total Quality Management Samenvatting Dit essay geeft allereerst een overzicht van de achtergronden, geschiedenis, theorie, instrumenten van het kwaliteitsmanagement model ‘Total Quality Managament (TQM)’. Vervolgens komt een aantal gebleken problemen bij implementatie van TQM aan de orde. Denken over kwaliteit: achtergronden en geschiedenis Het concept kwaliteit is door de jaren heen geëvalueerd van het uitvoeren van eenvoudige inspecties in de…

  • 3794 Words
  • 16 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Economic Approaches to Organizations Sytse Douma and Hein Schreuder Hoofdstuk 1: Markets and Organizations 2 Hoofdstuk 2: Markets 4 Hoofdstuk 3: Organizations 10 Hoofdstuk 4: Information 14 Hoofdstuk 6: Behavioral Theory of the Firm. 17 Hoofdstuk 7: Agency theory 19 Hoofdstuk 9: Economic contributions to strategic management 22 Hoofdstuk 10: Evolutionary approaches to organizations 25 Missing: Hoofdstuk 8: Tom Triesscheijn Hoofdstuk 1: Markets and Organizations Een economisch probleem…

  • 8702 Words
  • 35 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Samenvatting Biv/Bis

  • 11581 Words
  • 47 Pages

  Samenvatting BIV-AIS Accounting Information Systems 8e editie, Romney & Steinbart Inhoudsopgave (uitsluitend hoofdstukken) blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Elements and procedures of general ledger-based ais 3 Hoofdstuk 3 Systeemontwikkelingen en documentatietechnieken 5 Hoofdstuk 12 The revenue cycle: sales and cash collections 8 Hoofdstuk 13 The Expenditure Cycle: Purchasing and Cash Disbursements 15 Hoofdstuk 14 De Productie Cycle 22…

  • 11581 Words
  • 47 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  1. Introduction We live in a new age of computers and the Internet where more information than ever before is being shared around the world. Teaching and learning methods, as well as the qualities of competencies, can be more easily evaluated and compared. This process has led the European Union and its individual countries, such as Germany, to look more closely at their education successes and failures. One of the hopes for Europe is to integrate its countries closer together in order to stabilise…

  • 7377 Words
  • 30 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Touchscreen

  • 5875 Words
  • 24 Pages

  INHOUDSTAFEL Titel Pagina 1. INLEIDING 1.1 WAT IS EEN TOUCHSCREEN 1.2 DOEL VAN DE PAPER 2. GESCHIEDENIS 3. ONDERZOEK 3.1 HUIDIGE TECHNIEKEN 3.1.1 RESISTIVE 3.1.1.1 FOUR-WIRE RESISTIVE (AT4) 3.1.1.2 FIVE-WIRE RESISTIVE (ACCUTOUCH) 3.1.2 INFRAROOD 3.1.3 SURFACE WAVES 3.1.3.1 INTELLITOUCH SURFACE WAVES 3.1.3.2 INTELLITOUCH PLUS SURFACE ACCOUSTIC WAVES MULTI-TOUCH 3.1.3.3 SECURETOUCH SURFACE WAVES 3.1.3.4 ITOUCH TOUCH-ON-TUBE SURFACE WAVES 3.1.4 ACCOUSTIC…

  • 5875 Words
  • 24 Pages
  Powerful Essays