Marketingplan

Pages: 56 (11043 words) Published: October 12, 2010
1
Voorbeeld Marketingplan!
1. Inleiding
Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment biedt en mensen altijd wil prikkelen met nieuwe diensten. Zo ook met de nieuwe dienst SMSgames. Vizzavi wil

zich onderscheiden van de concurrenten door kwalitatieve, originele en betrouwbare SMSgames aan te bieden. De centrale vraag in dit rapport is dan ook geheel gekoppeld aan deze drie onderscheidingspunten namelijk:

“Nummer één aanbieder worden van SMSgames.”
Vizzavi is vrij nieuw op de markt van SMSgames.
Tot nu toe heeft Vizzavi één SMSgame
op de
markt gebracht; ‘Star Challenge’. In het rapport zal de SMSgame ‘Star Challenge’ uitvoerig
geanalyseerd worden, zodat Vizzavi een beeld krijgt van de behaalde resultaten.Het doel van dit rapport is Vizzavi een beeld geven van de huidige SMSgame
markt. Dit beeld wordt gecreëerd
aan de hand van een strategisch marketingplan. Het strategisch marketingplan bestaat uit vier onderdelen. Deze vier onderdelen zijn weer onderverdeeld in 10 hoofdstukken. Per hoofdstuk zal een situatie geanalyseerd worden die van belang is voor de SMSgame markt. De volgende

hoofdstukken zullen behandeld worden:
1. Inleiding en marktafbakening
§ Missie en marktdefinitie
2. Situatieanalyse
§ Afnemersanalyse
§ Bedrijfstakanalyse
§ Concurrentenanalyse
§ Distributieanalyse
§ Interne analyse
§ Strategische analyse
3. Ondernemingsen
marketingbeslissingen
§ Ondernemingsdoelstelling en strategie
§ Marketingdoelstelling en strategie
4. Implementatie
§ Marktinstrumentdoelstelling en strategie
Uiteindelijk zal het strategische marketingplan nog versterkt worden door een financiële onderbouwing. Hierin wordt een beraming gemaakt voor de SMSgame markt voor Vizzavi voor
de komende drie jaren.
2
2. Missie en marktdefinitie
Vizzavi is een Joint Venture tussen Vodafone en Vivendi. Vodafone is de wereld marktleider in de mobiele telefonie. Vivendi is de wereld marktleider in films en muziek, in publiceren en Internet diensten. Daarnaast is Vivendi eigenaar van de nummer twee computerspellengigant van de wereld. Beide bedrijven zijn voor 50% eigenaar van Vizzavi.

2.1 De ondernemingsmissie van Vizzavi
Nummer één multi access portal in Nederland. En de nummer één leverancier in Nederland van informatie, communicatie en entertainment door middel van het koppelen van je mobiel aan het Internet.
Eenvoudig, betrouwbaar en snel.
2.2 De visie van Vizzavi
Door de intensievere samenwerking met Vodafone en Vivendi nummer één aanbieder worden van mobiele entertainment diensten (SMSgames).
2.3 Marktafbakening volgens Abell
UMTS services
GPRS services
Interactieve TV
SMS games
Informatieverschaffing
Internet diensten
SMS info
SMS versturen
Mobiel Internet/ WAP
Gratis Internet
Internet GSM UMTS WAP GPRS Internet gebruikers
GSM gebruikers
WAP gebruikers
GPRS gebruikers
UMTS gebruikers
Afnemerstechnologie
Afnemersfunctie
Afnemersgroepen
3
3. Afnemersanalyse
3.1 Aantallen
75 % van de totale bevolking is in het bezit van een mobiele telefoon (= ruim 10.000.000 bellers). De doelgroep van Vizzavi voor SMSgames
bestaan uit jongvoelende mensen in de
leeftijdscategorie 15 tot en met 35 jaar. Dit is ongeveer 29% van de totale bevolking. In deze leeftijdscategorie is 85% van de mensen in het bezit van een mobiele telefoon. 1 Vizzavi heeft momenteel 700.000 geregistreerde klanten. Dit aantal groeit elke dag. Van deze geregistreerde klanten hebben er 250.000 een mobiele telefoon. Deze unique users hebben toegang tot meer services dan wanneer je geen mobiele telefoon hebt. Van de geregistreerde mensen is 58% man en 42% vrouw. De leeftijden van de doelgroep staan weergegeven in het onderstaande schema.

Leeftijd Percentage
1520
jaar 37%
2025
jaar 17%
2535
jaar 17%
De belangrijkste doelgroep voor Vizzavi zijn de jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 20 jaar. Vizzavi heeft tot nu...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Business371 Marketingplan Essay
  • MarketingPlan Tinder Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free