Marketing Inovacija

Pages: 9 (2470 words) Published: July 17, 2010
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Diplomski studij: Marketing

KRITIČKI PRIKAZ

Ime i prezime: Dražen Posavčević
JMBAG: 0067347492
Kolegij: Upravljanje prodajom
Mentor: Prof.dr.sc. Marija Tomašević Lišanin

Zagreb, svibanj 2010.

Sadržaj

1.Uvod2
2.Kratki pregled teme3
3.Revitalizacija marke4
4.Razlozi za pomlađivanje marke5
5.Metode pomlađivanja marke6
5.1.Učiniti staru marku novom6
5.2.Povećanje svjesnosti marke7
5.3.Nove upotrebe revitalizirane starim markama7
5.4.Poboljšanje imidža marke8
5.5.Repozicioniranje marke8
5.6.Mijenjanje elemenata marke8
5.7.Ulazak na nova tržišta9
6.Proces pomlađivanja marke9
7.Problemi u pomlađivanju marke10
8.Zaključak11
9.Literatura12

1. Uvod

Marka je ono što razlikuje prozvod do proizvoda, poduzeće do poduzeća i osobu do osobe. Ona predstavlja intelektualne i emotivne asocijacije koje ljudi povezuju s poduzećem, proizvodom ili osobom. Na tržištu jedne kategorije proizvoda postoji beskonačno inačica sličnih, no odlaskom u kupovinu biramo nama željene proizvode. Prošlo je doba kada smo kupovali što smo morali, pa makar i bili nezadovoljni time. Sada mi odabiremo od više ponuđenih nama po preferencijama najdraži proizvod koji ima svoje ime – marku. Poduzeće koje je uspjelo svoj proizvod lansirati na tržište, svoju budućnost i uspjeh/neuspjeh istog vidi u tome da li će proizvod biti prepoznat od strane kupca. Jednom kupljeni proizvod, kupac konzumacijom svrstava u svoje pamćenje te uz isti veže asocijacije (kvalitetan, nekvalitetan, ružan,lijep, dobrog okusa, lošeg, statusni simobl, osjećaj manje vrijednosti). Marke imaju svoj životni ciklus koje se može sastojati od više faza- uvođenje, rast, dozrijevanje, pad, revitalizacija pa odlazak u mirovinu. Nekim markama je životni vijek jako kratak, dok nekima traje dugo, iz razno raznih razloga. No, markama se može upravljati, te se svaka navedena faza može produljivati. Pomlađivanje marke je faza gdje je marka koja je na rubu odlaska u mirovinu odlučila vratiti tržištu. Revitalizirajući nekad popularne neaktivne marke može biti vrlo profitabilna strategija pod pravim okolnostima. U svijetu, ali i kod nas postoje razne marke koje su se uspješno revitalizirale, no ima i onih kojima to nije uspjelo poći za rukom. U sljdećih nekoliko stranica vidjeti ćemo koji su glavni problemi kada želimo vratiti popularnost nekad jake marke.

2. Kratki pregled teme

Obrađeni članak razmatra koncept pomlađivanja marke, te njihov zamah koji nastaje povećanjem marki koje propadaju odmah nakon izlaska. Uključuje spoznaje ljudi koji su uključeni u stvaranje marki raznih poduzeća, ali također ljudi koji su revitalizirali marke, kao i proces pomlađivanja iz perspektive proizvođača. Cilj istraživanja jest rješavanje pitanja vezanih za strategiju pomlađivanja marke. Nekim markama padne prodaja iz razno raznih razloga. Opadanjem prodaje marka gubi na vrijednosti. No, ne mora biti da je razlog opadanja prodaje zato jer kupci ne želen i u kojem slučaju tu makru. Razlog može biti u tome što jednostavno proizvodi promašili svoje ciljno tržište, zbog zastarjele tehnologije nisu mogli pratiti konkrente i slično. Takvim proizvodima je potrebna revitalizacija i pomlađivanje marke, odnosno da se putem repozicioniranja ili oglašavanjem stvori pozitivna tržišna komunikacija. U opseg studije ulazi sljedeće:

1. Uzroci za pomlađivanje marke
2. Studiji slučajeva koji uključuju pomlađivanja marki 3. Problemi sa strategijom pomlađivanja marke
4. U obzir se uzimaju domaće i strane perspektive

3. Revitalizacija marke

Dok proizvodi imaju vijek trajanja , marke mogu biti vječne. Kada se marke „razbole“, mogu biti oporavljene – revtalizirane. Marke mogu održati različitost, samopoštovanje i svijest i tako se mogu održavati dugo vremena. Brand menadžeri mogu „udahniti“ novi život marki kada vide da kreće gubiti identitet. To se može postići...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on marketing
  • Marketing Essay
  • Green Marketing Essay
  • Essay on marketing research
  • Principles of Marketing Research Paper
  • mobile marketing Essay
  • Essay about Marketing Article Review Branding in Marketing
  • Pampers Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free