Malnutrisyon Sa Barangay 655

Pages: 5 (1504 words) Published: March 7, 2011
Lyceum of the Philippines University
College of Nursing
Intramuros, Manila

Antas ng Malnutrisyon sa Barangay 655 (edad 6-12)

Ipinasa kay:
Gng. Josefina Perez

Researchers:
Abu-Oda, Ibrahim
Atienza, Charmaine
Calip, Jelly Anne
Ladrera, Quinnie Therese
Manalastas, Jester
Tagapan, John Paul

Antas ng Malnutrisyon sa Barangay 655 (edad 6-12)

KABANATA I

I. INTRODUKSYON

Ang malnutrisyon ay isang palansak na kataga sa kondisyong medikal na sanhi ng mali o kakulangan sa pagkain. Karaniwang ginagamit ito sa kakulangan ng nutrisyon bunga ng hindi sapat na pagkain, mababang pagkatunaw, o labis na pagkawala ngsustansya. Ang katagang ito ay lumalagom din sa labis na nutrisyon na bunga ng sobrang pagkain ng tiyak na sustansya. Makararanas ang isang tao ng malnutrisyon kapag ang sapat na dami, uri o kalidad ng sustansya ng sinasabing malusog napagkain ay hindi kinakain sa mahabang panahon. Makapagbubunga ng kagutuman ang isang mahabang panahon ng malnutrisyon. Ang malnutrisyon bilang kawalan ng sapat ng sustansya upang mapanatili ang malusog ng katawan ay karaniwang kalakip ng lubhang kahirapan sa mga bansang umuunlad habang ang malnutrisyon na bunga ng maling pagkain, sobrang pagkain o kakulangan ng isang balanseng pagkain ay masusumpungan sa mga bansang maunlad (na karaniwang ipinakikita sa pagdami ng mga matataba). Karaniwang, ang mga malnoris na tao ay walang sapat na kalorya sa kanilang pagkain o kumakain ng pagkain na kulang sa kailangang protina, bitamina o mineral. Ang mga problemang mediko na bunga ng malnutrisyon ay karaniwang tinatawag ng sakit sa kakulangan. Ang iskerbi ay isang kilalang sakit na madalang ngayon na dulot ng kakulangan sa Bitamina C. Kasama sa karaniwang uri ng malnutrisyon ang protein-energy malnutrition (PEM) at micronutrient malnutrition. Ang PEM ay tumutukoy sa kakulangan sa magagamit o makukuhang lakas at proteina sa katawan. Ang malnutrisyong mula sa micronutrient ay tumutukoy sa kakulangan sa magagamit na kinakailangang sustansya tulad ng bitamina at mineral na kailangan ng katawan sa kaunting dami. Ang kakulangan sa micronutrient ay nagbubunga ng maraming sakit at humahadlang sa normal gawain ng katawan. Ang kakulangan ng micronutrient tulad ng Bitamina A ay nagpapababa sa kapasidad ng katawang lumaban sa sakit. Ang kakulangan sa bakal, yodo at bitamina A ay isang malawak at karaniwang hamon sa kalusugang pambayan. Ang mga sumusunod ay sinasabing bunga ng kakulangan sa sustansya: pagiging bansot, mahinang pag-iisip at iba’t-ibang kahinaan sa abilidad sa isip, pagiging mahiyain sa tao, pagiging mahiyain na maging puno at sa paninidigan, mahinang kilos at lakas, mahinang paglaki ng masel at lakas, at pangit na kalusugan. Ayon sa World Bank's1.4 bilyon katao na naninirahan sa umuunlad na mga bansa ay nararanasan ang matinding paghihirap.Isa sa mga kadahilanan nito kung bakit lalong naghihirap ang mga mahihirap dahil masyado silang naaapektuhan ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin.Samantalang ang mga bata naman na di lalampas sa limang taon 33 porsyento nito ay nakakaranas ng malnutrisyon taong 1990 hanggang 26 porsyento taong 2006.Hindi nagtagal lalong tumaas ang bilang ng malnutrisyon sa umuunlad na mga bansa na halos umabot sa 140 milyon.Ayon na rin sa datos ang porsyento ng kahirapan sa EAST ASIA ay halos umabot sa 80 porsyento.Samantalang sa sub Saharan Africa naman ay nanatiling 50 porsyento pa rin ang nakakaranas ng kahirapan,kasabay na rin dito nararanasan ng mga tao sa buong mundo ang matinding pagkagutom at malnutrisyon.Isa sa mga kadahilanan nito ay ang pagtaas ng mga presyo ng pagkain.Halos umabot sa 1 milyon katao ang nakakaranas sa pagkagutom samantalang 2 milyon naman ang nakakaranas na malnutrisyon.Sa Eastern Asia partikular na ang China ay isa sa mga matagumpay na nakagawa ng paraan para malutas ang malnutrisyon at paghihirap ng isang bansa.Hindi rin maikakaila na ang sub Saharan Africa ang may pinakamatinding suliranin sa malnutrisyon at kahirapan.Sa sub...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on malnutrisyon
  • Essay about Barangay IS
  • Essay about Barangay
  • sas homework Solutions Research Paper
  • Barangay Essay
  • Essay about Sa Sa Cosmetics
  • Barangay Ordinance Essay
  • Barangay Budgeting Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free