Literature of Region 7

Topics: Visayas, Cebu, Central Visayas Pages: 11 (2563 words) Published: June 22, 2013
 
LITERARY WORKS IN REGION 7 - CETNRAL VISAYAS

-Sicalac and Sicavay (A Visayan Creation Myth)

-Legend of dumaguete

-Ang Among Kabantang by Fernando Buyser-Aquino

-Our Pride translated by Juliet B. Samonte

-Letter to Pedro, U.S. Citezen, Also Called Pete by Rene Estella Amper

-The Clay Pipe by Marcel M. Navarra

-The Chambers of the Sea by Edith L. Tiempo

Visayan Folk Songs

-Usahay

-Matud Nila

Region VII- Central Visayas

Central Visayas, designated as Region IV, is a region of the Philippines located in the Central part of the Visayas island groups. It consists of four provinces- Bohol, Cebu, Negros Oriental and Siquijor, and the highly-urbanized cities of Cebu City,Lapu- Lapu City and Mandaue City. The region is dominated by the native speakers of Cebuano. The land area of the region is 15, 875 square km. As of 2007 census, it has a population of 6,398.628 making it the 5th most populous of the country’s 17 regions. Cebuano is the dominant language of the region.

Bohol

 The island province of Bohol has a population of 1.102,000 in forty- eight towns and one city, Tagbilaran which is the provincial capital. The island seems to have even more history than usual of long and bitter fighting against foreign invaders, Spanish, American and Japanese. This represents the concept of blood- brotherhood between Miguel Lopez de Legapi and Sikatuna.

Cebu

 The Philippine province of Cebu includes the island of Cebu and a number of smaller islands nearby. The area of the province is 5,088 sq. km., the population is 2,179,000 in forty- seven towns and five cities, of which Cebu City is the capital. The Province has rich in mineral resources, with copper and cements the leading products, and also produces large amount of coconut oil, rice and maize.

Negros Oriental
 
It occupies the eastern part of the island of Negros. The province has a population of 1,124,000 by the 2000 census on 5402 sq.km. in twenty-two towns and three cities, Dumaguete (capital), Canlaon and Bais. The population has long been a mix of Negritos, Malays and Chinese.

Siquijor
 The island of Siquijor is the smallest (at 343.5 sq.km.), least populous (at 82,000most recent census), and the newest province in the region. It comprises six towns, the municipality of Siquijor serving as the capital.

RIDDLES (TIGMO)

Sa Babaeng Naghubad sa Dalampasigan

(Isinalin sa Tagalog ni Don Pagusara)
Labis ang aking pagkagitla
sa unti-unting pagkalaglag
ng iyong patadyong
animo’y pilantik ng pasol
sa mayamang pamana
sa maputing dibdib mo.
Kay ganda ng pagkalatag
ng dalawang biyoos
,nakausli sa may umaga
sana’y makatitiyad ako sa ibabaw
ng aking balikhaw!
O anong sarap sumigaw ng mahinahon!
Habang lumilingon-lingon ka
Kung wala bang kasalo sa iyong pagpapabaya,
Naglagitgitan ang mga dahon,
Itinulak ng lunti ang mga laya
at nakisalamuha sa lupa;
 pababa ng pababa ang patadyong
kumalat ang iyong kariktan,
‘kinalong ka ng mga alon
inakay ka ng batis
ng liwanag at lilim
hinangad ang mga lusay
 upang gawing pana
sa kanilang malikmata
nilathala kang walang katumbas
sa mga hangari’t panaginip
ang iyong pusod karangalan ng Ladabi,
ang iyong kinding dalisay na Sugbuanon;
ibinintang ko sa langit
ang aking kasiyahan
 pagkat ng umigkas ang bingwit 
iniwan mo ng taga ang aking
kasingkasing.

 
Visayan Folk Songs

Usahay

Usahay nagadamago ako
Nga ikaw ug ako nagkahigugmay 
Nganong damhugon ko ikaw
Damhugon sa kanunay sa akong Kamingaw
Usahay nagamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan
Nganog giti-awti-aman
 Ang gugma ko kanimo, kanimo dae.

English Translation

Sometimes I do find that I dream 
That you and I are indeed in love,
Why do I keep dreaming of you
I keep dreaming of you
In my loneliness.
Sometimes I really do regret,
 That I should ever be
Born into this world.
Why do you keep on belittling 
The great love that I have for you,
For you alone

Matud Nila...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Literature of Region 7 Essay
  • Region 7 Essay
  • Philippines
  • Essay on Region 7 and 8
  • Literature Region 10 Philippines Essay
  • Essay about Region 1 Literature
  • Essay about Cebu Literature
  • literature Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free