Langaw Sa Isang Basong Gatas

Pages: 3 (645 words) Published: March 2, 2011
Si Amado V. Hernandez ay pinanganak noong September 13, 1903 sa Hagonoy Bulacan. Lumaki siya sa Tondo, Maynila. Isa siya sa mga pinakasikat na manunulat sa bansa. Nag-aral siya sa Manila High School sa Gagalangin, Tundo, Maynila; at sa American Correspondence School at doon niya nakuha ang titulong Bachelor of Arts.

Kabilang sa mga aklat ni Hernadez ang sumusunod:
• Kayumanggi at iba pang Tula' (1940);
• Isang Dipang Langit (1961);
• Bayang Malaya (1969);
• Ibong Mandaragit (1969);
• Luha ng Buwaya (1972);
• Muntinlupa (1957);
• Hagdan sa Bahaghari (1958)
siya ay namatay noong Marso 24, 1970.

Buod

Nagsisimula ang kwento sa pagdating ng mga truck at bulldozer sa bukid kung saan itatayo ang Royal Lanes, isang bagong subdivision. Si Bandong ay nanunuod habang sinusunog ang damo at pinapatag ang lupa. Nakita niya ang mabilis na pagtayo ng mga bahay doon sa subdivision.

May nakausap si Bandong na trabahador sa subdivision at dito niya nalaman kung sino ang nagpapagawa ng subdivision. Si Don Lamberto Ladron daw ang may proyekto na ito, para raw ito sa grupo nila. Ang grupong iyon ay para raw isang mini – United Nations.

Si Don Lamberto daw, ayon sa trabahador, ay yumaman dahil sa mga illegal na pamamaraan sa Estados Unidos. Naisip tuloy ni Bandong na hindi mabuting tao si Don Lamberto. Pero sabi ng trabahador na ang importante lang ang yumaman. Maraming tao ang gumagawa ng masama para lang magkaroon ng maraming pera.

Napagusapan din ni Bandong at ng trabahador ang lupa kung saan nakatayo ang bahay ni Bandong. Kwinento ni Bandong na minana niya ang bahay at lupa mula sa kanyang mga ninuno.

Pagkataps matayo ang subdivision, nagbayad na ng mga utang ang mga manggagawa at trabahador sa awasa ni Bandong na si Ana. Si Ana kasi ang nagpakain sa kanila habang sila ay nagtratrabaho.

Malaki ang kinita nila dito kaya nasabi ni Ana na dapat sila ay magpakabit ng tubig sa subdivision. Kaya nagpunta si Bandong sa subdivision para pagtanong tungkol...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Langaw Sa Isang Basong Gatas Essay
  • Isang Panimula Sa Thesis Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral Essay
  • Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't
  • sas homework Solutions Research Paper
  • Essay about Sa Sa Cosmetics
  • Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan Research Paper
  • Sas Lecture Essay
  • Cerjugo SA Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free