Langaw Sa Isang Basong Gatas

Pages: 4 (1228 words) Published: January 21, 2011
Sequel to the story of Langaw sa Isang Basong Gatas

Langaw sa Isang Basong Gatas

Nang kumalampag ang kampana ng simbahan, nabuhayan lalo si Bandong ng loob sa kabila ng pagbasa niya ng El Fili ni Rizal na natutungkol kay Kabisang Tales, na para bang nagising at namulat sa sigaw ng katotohanan sa bawat hagpas pakaliwa at pakanan ng kampana. Higit na mas matatag at matapang na Bandong ang haharap sa mga makapangyarihang ito at buo na ang pasya na ito'y maglalakas loob na hinding hindi mapapasawalang kamay ang kayamanang minana pa sa kaninu-ninuan: ang lupaing puno ng matatamis na kahapon. Ang bagong Bandong na ito ay iba na ang pananaw sa kanyang kinabukasan kumpara sa dating pananaw na puno ng makukulay at malaparaisong pangarap para sa kinabukasan ng pamilya. Ang bagong Bandong na ito ay likha ng mga malapastangang uhaw sa kapangyarihan.

Mas inatubili ni Bandong na 'wag nalang pumaruon sa kabesera; hindi dahil sa siya'y takot, kundi nasisindak na walang mag-aalaga sa mga anak at sa asawa kung makulong ito, dahil siguradong siya'y makukulong sa kanyang galit na tila umaapoy at sumisiklab.

Hangang dumating nalang ang isang masalimuot na araw, nagising nalang ang mag-asawa sa kanilang narinig. Lumabas sila at nalaman nalang na ginigiba na ang parte ng kanilang tahanan. Nawala na ang pinakaaalagaang baboy at manok. Pinutol na rin ang anim na matatandang puno ng mangga, at ilang punong bayabas, tsiko, santol, at atis. "Ang bilis ng pangyayari at mawawala nalang ang lahat ng meron ako," sabi ni Bandong sa sarili. Nang siya'y nagkamulat sa pagkagising, tinulak niya isa't isa ang mga nanggigiba. Ngunit parang bumaliktad ang mundo, siya itong pinaalis sa kanyang tahanan kasama ang mga anak at ang asawa. Sinabihan si Bandong ng opisyal ng kabesera na wala siyang titulo na magpapatunay na siya ang may-ari ng lupa at matagal-tagal na rin siyang hindi nagbabayad ng buwis. Walang magawa si Bandong dahil naparuon din ang pulisya na armado.

'Di alam ng pamilya...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Isang Panimula Sa Thesis Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral Essay
  • Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't
  • sas homework Solutions Research Paper
  • Essay about Sa Sa Cosmetics
  • Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan Research Paper
  • Sas Lecture Essay
  • Sas 99 Essay
  • Cerjugo SA Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free