Kurkenpers

Pages: 15 (5411 words) Published: December 14, 2010
Individueel verslag PO4 
Lammert van de Bospoort  Sughero  1505491  11‐06‐10 

1

In bijlage 0 is het algemene deel te vinden, namelijk de samenstellingstekening en de planning. 

Persstaaf, tandheugel en tandwiel 
In dit verslag wordt het onderdeel behandeld dat de kurk door een geleiding (stuknr. 8) in de fles  duwt. Hiervoor is een staaf nodig, een soort stamper die de kurk naar beneden duwt, en een  overbrenging. De overbrenging zorgt ervoor dat de draaiende beweging van de gebruiker omgezet  wordt in een op‐ of neergaande beweging van de persstaaf. De overbrenging bestaat uit een  tandheugel en een tandwiel. De onderdelen zijn nummer 1 (omhulsel), 6 (kurkenduwer), 18  (tandwiel) en 20 (tandheugel) van de stukslijst. 

Omhulsel (stuknr. 1)

Kurkenduwer (stuknr. 6) 

 

Tandheugel (stuknr. 20) 

Tandwiel (stuknr. 18) 

   

2

Vorm 
De vorm van de kurkenpers is al voordat elk onderdeel uitgewerkt werd vast gesteld. De bedoeling is  om een robuuste pers te ontwerpen. Hierdoor is het ontwerp hoekig en strak. Het uiterlijk van de  gebruikte materialen sluit aan bij de omgeving waarin de pers wordt gebruikt wordt. Daarom is  ervoor gekozen om hout en metaal als basismateriaal te gebruiken.  

Idee 1 2  3 

In het eerste idee is het  hoofdmateriaal metaal. Er zijn hierbij  houten accenten toegevoegd.   De persstaaf bestaat hier uit  verschillende onderdelen. Onderdeel  2 is de tandheugel. Onderdeel 3 is de  kurkpers die door de geleider gaat.  Deze onderdelen zijn van metaal.  Onderdeel 1 is van hout verbind alle  onderdelen aan elkaar.  Het nadeel van dit idee is dat er een  tandheugel geproduceerd moet  worden die goedkoper ingekocht kan  worden. Bij idee 2 is dit niet nodig.     

Idee 2 

3  1 

Bij dit concept wordt de tandheugel (nr. 3) ingekocht. Onderdeel 1  (omhulsel) en onderdeel 2 (kurkenduwer) worden door Sughero  gemaakt. De tandheugel wordt samen met het tandwiel ingekocht.   Het hoofdmateriaal is hier hout in plaats van metaal. Alleen de  kurkenduwer is van metaal.  Als eerste zullen het omhulsel en de kurkenduwer worden  behandeld. Vervolgens zullen de tandheugel en –wiel worden  uitgelicht.      

3

 

Productie 
Omhulsel  Het omhulsel bestaat uit een houtenbalk waarin een sleuf en een gat gemaakt moeten worden. Er  kan gekozen worden om het hout te lamineren door het laagje voor laagje op te bouwen. Door op de  plekken waar de gleuf en het gat zitten geen hout te leggen ontstaat er de gewenste vorm. Het  voordeel van deze methode is, dat er een bijzondere vorm (bijv. een dubbele kromming) in het hout  gemaakt kan worden. Voor het omhulsel is dat niet nodig. Deze productiemethode is daarom niet  aantrekkelijk.  Een andere manier om dit gedeelte van de kurkenpers te maken, is hout in een mal te persen.  Hiervoor moet een matrijs gemaakt worden. De matrijs bestaat uit minstens drie delen omdat er aan  de onderkant een gat in moet zitten. Voor onze seriegrootte is het maken van een matrijs te duur.  Een derde manier om een houten balk te vormen, is door een balk met de gewenste afmeting te  kopen en die verder te verspanen. Er moet dan een sleuf en een gat in gefreesd worden. Het frezen  van de sleuf is geen ingewikkelde bewerking. Het is een ondiep rechte sleuf. Het gat aan de  onderzijde kan er gemakkelijk ingeboord worden. Hierdoor blijven de kosten van de productie laag  en wordt voor deze manier van produceren gekozen. De volgorde van produceren is om eerst het gat  erin te maken en vervolgens de sleuf. De gleuf wordt als laatste gevormd zodat er tijdens het boren  geen hinder van wordt ondervonden. Het inklemmen gaat dan namelijk gemakkelijker.  Kurkenduwer  De kurkenduwer is gemaakt van metaal. Om de gewenste vorm te krijgen zijn er verschillende  mogelijkheden.   Zo kan er gekozen worden om de vorm te smeden. Dit proces is vooral geschikt voor ingewikkelde ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free