Kraft

Pages: 56 (12959 words) Published: March 30, 2011
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
MASTER ÎN MANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNAŢIONALE

[pic]

Autor: ANUL 1, GRUPA 1

BUCUREŞTI 2007
CUPRINS

1. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII COMPANIEI
1. Descriere generală
2. Istoria Kraft
3. Produsele Kraft
4. Gradul de internaţionalizare Kraft

2. MISIUNEA COMPANIEI
1. Scopul Kraft
2. Premise
3. Valori
4. Direcţii

3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPANIEI

4. PLANURI, STRATEGII
1. Analiza SWOT
2. Matricea BCG
3. Strategia Kraft Food România
4. Resurse necesare

5. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A COMPANIEI
1. Departamentul de marketing
2. Departamentul de producţie
3. Departamentul de vânzări
4. Departamentul de Finanţe şi Contabilitate
5. Departamentul de resurse umane
6. Departamentul de Cercetare şi Dezvoltare

6. PLANURI ŞI TACTICI
1. Departamentul de marketing
2. Departamentul de producţie
3. Departamentul de relaţiii cu clienţii
4. Departamenul de finanţe şi control a activităţii
5. Departamenul de resurse umane
6. Departamentul de Cercetare-dezvoltare

7. PLANURI OPERAŢIONALE
1. Departamentul de marketing
2. Departamenul de producţie
3. Departamentul de relaţii cu clienţii

8. POLITICA RESURSELOR UMANE
1. Determinare personalului cerut
2. Profilul job-ului
3. Cerea netă
4. Recrutarea
5. Selecţia
6. Programele de training
7. Motivarea personalului

9. POLITICA DE CONTROL

1. DESCRIEREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII COMPANIEI

1.1.  Descriere generală

Kraft Foods este lider în produse de ciocolată şi brânzeturi cu un venit net în 1994 de mai mult de 31 de miliarde de dolari. Firma Kraft are o experienţă de peste 100 de ani în calitatea şi lansarea de produse alimentare. În prezent este cea mai mare companie producătoare de aceste tipuri de produse din America de Nord şi a doua din lume, comercializând multe mărci de produse în peste 150 de ţări. În cadrul produselor alimentare intră produse zaharoase şi producţie dulciuri.

În portofoliul grupului Altria, care a constituit pachetul de companii care oferă produse de consum, se numără şi nume dintre cele mai cunoscute, cum sunt: Marlboro, Oreo, Karft, L&M, Maxwell House, Nabisco, Jacobs, Milka, Parliament, Philadelphia şi Ritz, iar acestea sunt numai câteva. Grupul Altria Inc. Cuprinde următoarele entităţi:

▪ Philip Morris SUA
▪ Philip Morris Internaţional
▪ Kraft Foods America de Nord
▪ Kraft Foods Internaţional
▪ Philip Morris Capital Corp
▪ KRAFT FOODS
Filiale ale acestui concern se regăsesc în peste 145 de ţări din lumea întreagă, operează cu peste 200 de facilităţi de producţie şi deţine o capacitate de forţă de muncă de 114 000 angajaţi.

Obiectiv: Satisfacem gustul vieţii.

Kraft deţine poziţia numărul 1 în 11 categorii de produse destinate consumului internaţional datorită portofoliului de firme importante aflate sub tutela sa şi locul 22 in topul celor mai bune 25 de categorii din Statele unite ale Americii. Componenţa elevată a portofoliului include nume de mărci care au câştigat încrederea şi care au adus satisfacţie consumatorilor din lumea întreagă. Aici putem menţiona:

▪ Kraft- numărul unu la brânzeturi şi un nume de renume pentru salate, dressing-uri pentru salate, sosuri pentru gratare şi alte produse asemenea ▪ Nabisco- numărul unu internaţional la prăjituri si biscuiţi ▪ Maxwell House – ocupă un loc de top în produsele de cafea ▪ Philadelphia – cea mai bună cremă de brânză.

Se recunoaşte că succesul nu este susţinut pentru că ignoră fundaţia economică, socială şi problemele de mediu pe care este construit. Afacerea se conduce în mod responsabil, aşa încât se fac eforturi consistente pentru a se menţine legătura cu...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Kraft Foods Porter Five Forces
  • Cadbury vs Kraft Essay
  • Kraft Foods M&a Essay
  • Kraft Food Essay
  • Comparison of Leadership Styles for Cadbury and Kraft Essay
  • Kraft food company SWOT analysis Essay
  • Kraft Essay
  • Porters 5 on Kraft Foods Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free