Klokken

Pages: 5 (1708 words) Published: April 20, 2010
”Klokken” er et eventyr skrevet af H.C. Andersen i 1845, i romantikken. Ud af de mange forskellige bølger af romantikken, ville man passende kunne placere denne inden for universalromantikken. Universalromantikkens grundlæggende tankegang er, at alt er ét. Med dette menes, at alt hænger sammen. Når mennesket oplever verden som splittet, er det fordi man anlægger en forkert, rationel synsvinkel. I universalromantikken søger mennesket at nedbryde splittelsen og blive ét med det guddommelige. Og netop dette er, hvad H.C. Andersen behandler i eventyret ”Klokken”, hvor to unge konfirmander fra vidt forskellige sociale lag, finder sammen i det åndelige ved hjælp af intuition og anelse De to drenge er meget forskellige, idet den ene er kongesøn, imens den anden er en fattig dreng, der ikke engang har råd til sin egen konfirmationsdragt. Fælles for dem begge er dog, at de søger efter den nærmest uopnåelige klokke.

Novellen er skrevet i datid ”Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og skyerne skinnede som Guld oppe mellem skorstenene (s.1, l. 1)” Allerede i første sætning er det tydeligt, at vi har med en fortælling fra romantikken at gøre. Den detaljerede, romantiske beskrivelse af byen er et klassisk træk fra universalromantikken. Naturen er den vigtigste kulisse i novellen, naturbeskrivelser er et afgørende element og den indeholder utallige, meget smukke og detaljerede naturbeskrivelser: ”Skovmærker og Anemoner voxte næsten alt for højt, blomstrende Convolvoli og Brombær-Ranker hang i lange Guirlander fra Træ til Træ, hvor Nattergalen sang og Solstraalerne legede. (s. 3, l. 8)” H.C. Andersen gør også brug af billedsprog i form af sammenligninger, f.eks. blodråde støvtraade, himmelblaa Tulipaner og Æbler som skinnende Sæbebobler. Novellens komposition er kronologisk og fortæller fremstillingen er scenisk. Vi følger kronologisk folkets søgen efter klokken og følger på tæt hold kongesønnens rejse mod klokken igennem skoven. Fortællersynsvinklen er en 3.person fortæller, og det må antages, at fortælleren er alvidende, da historien ikke er objektivt fortalt, da der i novellen er en indirekte, gennemgående kritik af de mennesker, der enten ikke eller blot tror at de finder klokken.

Klokken kan kun høres et kort øjeblik i byen, men jo længere uden for byen man kommer, dets højere lyder klokken. Allerede her, er det tydeligt, at klokken er stærkt forbundet med naturen. Med dette vil forfatteren vise, at det guddommelige, åndelige og sande, må findes i naturen, ikke i en larmende by.

Folk i byen bliver opmærksomme på denne dejlige klokke klang, og mange beslutter sig for at opsøge den. Den første gruppe mennesker der tager af sted, når kun til udkanten af skoven. ”saa satte de sig der og saae op i lange Grene og troede, at de vare rigtigt i det Grønne (s. 1, l. 37)” Det, at H.C. Andersen bruger et ord som troede, indikere en kritik af disse mennesker. De fremstilles som uvidende, og tror, at det har fundet det åndelige, og beskriver oplevelsen som romantisk. H.C. Andersens pointe her er, at det ikke er enkelt og nemt at finde klokken, men at det kræver en evne, en dybere forståelse af verden. Tre personer når dog længere ind i skoven; ”Tre personer forsikrede, at de vare trængte ind i Skoven lige til hvor den endte, og de havde altid hørt den underlige klokkeklang, men det var for dem ligesom den kom inde fra Byen. (s. 2, l. 5)” At de hører klokkens klang komme inde fra byen, kunne symbolisere, at disse mennesker ikke er klar til at tage skridtet ind i den guddommelige åndelige verden. For dem er byen det trygge, og de følte ingen åndelig kraft inde i den hellige natur.

Også landets Kejser bliver opmærksom på den mystiske klokke, og lover, at den som kan give en overordentlig forklaring på, hvor lyden kommer fra, skal få en titel af ”Verdens Klokker.” Kun én kommer tilbage med en slags forklaring. Ordet slags indikerer, at fortælleren ikke tror på mandens forklaring, og dette tydeliggøres...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free