Klasik Yönetim

Satisfactory Essays
YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR

ARALIK – 2009

YÖNETİMDE KLASİK YAKLAŞIMLAR 1
1. Yönetimde Klasik Yaklaşımlar 3 1.1 Frederick W. Taylor ve Bilimsel Yönetim Yaklaşımı 4 1.1.1 Frederick Winslow Taylor 4 1.1.2 Bilimsel Yönetim Yaklaşımı 4 1.2 Yönetim Süreci Yaklaşımı 9 1.2.1 Henri Fayol 9 1.2.2 Yönetsel Teori 10 1.2.3 Fayol’a göre yöneticilerin sahip olmaları gereken yetenekler 13 1.2.4 Yönetimin Genel Prensipleri 13 1.2.5 Prensipler hakkında genel yorum 22 1.2.6 Yönetsel Teoriye Katkısı Bulunan Düşünürler 22 1.2.7 Yönetim Faktörünün Önemi 26 1.2.8 Yönetsel Teoriye Dair Yapılan Eleştiriler 28 1.3 Max Weber Ve Bürokrasi Yaklaşımı 30 1.3.1 Bürokrasi Teorisi 30 1.3.2 Marxist Bürokrasi 30 1.3.3 Weber'in İdeal Bürokrasi Kuramı 31

1. Yönetimde Klasik Yaklaşımlar

İnsanın tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bunu karşılamak için insanlar bir araya gelip gruplar oluşturmaktadırlar. Oluşturulan bu gruplar da her geçen gün değişen, çeşitlenen ihtiyaçların ya da amaçların karşılanmasında yetersiz kalmasından dolayı insanlar, ya bir örgüte üye olmaya ya da bir örgüt kurmaya yönelmektedirler.

Örgüt, ortak amaçlar için birlikte çalışan bireylerin oluşturdukları büyük çaplı ve sistemli sosyal yapılardır. Kar amaçlı olsun ya da olmasın örgütlerin ortak bir özelliği vardır. İnsanlardan oluşur. İnsanların her geçen gün sayıca çoğalması, ihtiyaçların çeşitlenmesi ve dünyada meydana gelen değişme ve gelişmeler çok sayıda insanı ve bu insanların ilişkilerini düzenleyecek yönetim birimleri ve örgütlerin kurulmasını zorunlu kılmıştır.

Yönetim, beklentileri, tutkuları, ihtirasları, amaçları ve ihtiyaçları birbirinden farklı olan insanlara iş yaptırma sanatı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan bireylerin amaçları ile örgütün amaçlarının etkin ve verimli bir şekilde uyumunun

You May Also Find These Documents Helpful

 • Powerful Essays

  Türk Tarihi * Türk Siyasi Tarihi * * T.C Hükümetleri * Siyasilerin Biyografileri * Türkiye Üzerine * Yolsuzluklar * * Multi Medya * Görüşleriniz Giriş Yapın ABONELIK İÇIN TIKLAYIN: Osmanlı Klasik Döneminde Tarım | * Yazi Boyutu: * Favorilerime Ekle * Icerigi OylaOndördüncü yüzyıl başlarında bir uç beyliği olarak adını duyurmaya başlayan Osmanlılar, zamanla önemli bir siyasî güç haline geldiler. Osmanlıların başlangıç dönemlerinde…

  • 5682 Words
  • 23 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  gücünden oluþan bir sistem" olarak tanýmlamýþtýr. Follett de Barnard da modern yönetim düþüncesine temel teþkil edecek yönetim görüþlerine sahip iki yönetim filozofudur. Her ikisi de insan faktörünü yönetim düþüncesinin esas faktörlerinden biri olarak ele almýþtýr. ÝÇÝNDEKÝLER 1. MARY PARKER FOLLETT VE YÖNETÝM DÜÞÜNCESÝNE KATKILARI 4 1.1 Yapýcý Çatýþma ve Koordinasyon: Mary Parker Follett 4 1.2.FOLLETT 'in Yönetim Düþüncesine KATKILARI 6 2. Otororite 'nin Ýþbirliði ve Kabulü: Chester Barnard…

  • 1806 Words
  • 8 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Salihara’s Literature and Ideas Festival (LIFEs) 2017: Here are a few things you need to know! 

Running for three weeks, Literature and Ideas Festival (LIFEs) 2017 will be held from October 7 to 28 at venues across the Komunitas Salihara in Jakarta. Before the event takes place, here are a few things you need to know.

1 — This festival evolves out of The Salihara International Literary Biennale (Salihara Biennale), which began in 2011—Utan Kayu-Salihara Biennale 2011 (Oct 8-29, 2011), Salihara…

  • 1368 Words
  • 6 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  THE METAMORPHOSIS OF PESANTREN: Struggling with Pesantren Tradition, Local Culture, and Political Interest of Kyai Marzuki Wahid Fahmina Institute of Islamic Studies, Cirebon I Definition of pesantren, pesantrens may look uniform, but they are in fact immensely, they may appear conservative, but both quietly and openly, they are transforming themselves in accordance with the pulse of the times. Pesantrens are indeed unique and exclusive. In many ways, pesantrens present an ambidextrous…

  • 1685 Words
  • 7 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Credit rating agencies have been around for the better part of the 20th century, and have played a key role in the financial world by providing ratings on the creditworthiness of bonds and other debt instruments. These ratings are invaluable tools for investors looking to get a better sense of whether a debt instrument is worth investing in. Therefore, when assessing the level of risk associated with a bond, investors will typically look at its credit rating. Since most investors are looking for…

  • 2081 Words
  • 9 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  ODC – a 10x for Root Cause Analysis Ram Chillarege Ram Chillarege Chillarege Inc. Inc Chillarege April 2006 April 2006 ram@chillarege.com, +1 (917) 790 9390, www.chillarege.com ram@chillarege.com, +1 (917) 790 9390, www.chillarege.com Abstrak - Orthogonal Defect Classification (ODC) memungkinkan kita untuk melakukan "10x" pada Root Cause Analysis (RCA). 10x dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk melakukan root cause analysis dan 10x dalam hal pencakupan defect stream. Peningkatan produktivitas…

  • 1626 Words
  • 7 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Turkish Ice Cream Market

  • 4823 Words
  • 20 Pages

  http://izzetkazanci.blogcu.com/turkiyede-dondurma-pazari/7927429 Türkiyede Dondurma pazarı 5/20/2010 tarihinde yazıldı. Yorum (0) Kalıcı Bağlantı Türkiye dondurma pazarıTürkiye pazarı geçen yıl yüzde 20 büyüyerek 400 milyon dolara ulaşırken, 2006’da yüzde 13’lük bir artış bekleniyor.TSE standartlarına göre dondurmanın süt tozundan yapılması yeterli. Artan rekabet koşulları işin içine girince, daha çok çeşit ve taze süt önemli rol oynamaya başladı | Ülkemizde dondurma 1980’li yıllarla birlikte…

  • 4823 Words
  • 20 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  ULUSLARARASI MALİ İŞBİRLİĞİ (International Finance Corporation) - IFC Nedir, amacı nedir? Dünya Bankası ile IFC arasındaki fark nedir? IFC, Dünya Bankasının üye ülkelere ait 5 yakın kurumdan oluşan grubun bir üyesidir. Her bir kurum yoksullukla mücadeleye yardım ve insanların yaşamlarını iyileştirmede ayrı bir rol oynar. Gelismekte ve kalkinmakta olan ucuncu dunya ulkelerinde, devletin gerceklestirmekte zorluk cektigi veya devletin ilgi alaninda olmayan ama kamu yarari olan projelerde ozel sektore…

  • 1214 Words
  • 5 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Exh list 2014

  • 4044 Words
  • 47 Pages

  ___________________________________________ ADVANTECH ALLIANCE SDN BHD MALAYSIA 4417 ___________________________________________________________________________________________________________________________ AFTON CHEMICALS USA DUTA KLASIK SDN BHD 1018 ___________________________________________________________________________________________________________________________ AGFA BELGIUM ADVANTECH ALLIANCE SDN BHD 4417 _____________________________________________________…

  • 4044 Words
  • 47 Pages
  Satisfactory Essays
 • Satisfactory Essays

  Ingiltere Tarihi

  • 2981 Words
  • 12 Pages

  İngiltere tarihi, 5. yüzyılda Britanya Adasına Anglosaksonların ayak basmasıyla başlar. Anglosaksonlar kendi adını verdikleri adaya yerleşip, 6 ve 7. yüzyıllarda birbirine rakip küçük krallıklar kurdular. Sekizinci yüzyılda Roma ve İrlanda’nın etkisiyle Hıristiyanlığı kabul eden Anglosaksonlar, Avrupa’yı da etkileyen bir medeniyet meydana getirdiler. 795’te başlayan İskandinav istilası 11. yüzyılın başına kadar birkaç defa tekrarlandı. Daha sonra Danimarkalı Büyük Knud, adayı tamamen fethetti. Anglosakson…

  • 2981 Words
  • 12 Pages
  Satisfactory Essays