Kezaliman Membawa Padah

Pages: 2 (389 words) Published: February 19, 2010
Prosa Traditional – Kezaliman Membawa Padah
Watak - Perwatakan
1.Paduka Seri Maharaja
-Sultan Singapura
-Ayahanda Raja Iskandar Syah
Perwatakan
-Pentingkan diri sendiri
-Cemburu dan pemarah
-Zalim dan tidak bertimbang rasa

2.Raja Iskandar Syah
-Mempunyai putera bernama Raja Ahmad
-Mengambil anak Sang Rajuna Tapa sebagai gundik
Perwatakan
-Penyayang dan bertanggungjawab
-Mudah percaya kepada fitnah
-Bertindak

3.Sang Rajuna Tapa
-Seorang bendahara
-Mempunyai seorang anak perempuan
Perwatakan
-Berdendam
-Penderhaka
-Penyayang
Watak – watak sampingan
-Tun Jana Khatib
-Bentara Majapahit
-Budak pintar
Tema
Cerita Kezaliman Membawa Padah ini membawakan tema sejarah tentang kezaliman perintah hingga mengakibatkan kejatuhan kerajaan Melayu di Singapura di tangan Majappahit pada zaman pemerintahan Raja Iskandar Syah Persoalan

-Persoalan kezaliman raja menjatuhkan hukuman sesuka hati
-Persoalan pendehakaan kepada raja dan Negara
-Persoalan angkara fitnah dan iri hati yang telah membawa akibat yang buruk Nilai – nilai murni
Nilai kebijaksanaan – seperti mana yang ditunjukkan oleh seorang budak yang telah berjaya menyelesaikan masalah serangan todak di pantai Singapura. Nilai berani – Seperti mana yang ditunjukkan oleh rakyat Singapura, mereka berani berperang dengan angkatan perang Majapahit yang menyerang Negara mereka. Nilai taat setia kepada raja – dapat dilihat apabila kerajaan Melayu Singapura tewas dan jatuh ke tangan Majapahit, rakyat negeri Singapura yang berani itu sanggup mengikut Raja Iskandar Syah melarikan diri. Nilai bertanggungjawab – Bertanggungjawab terhadap rakyat jelata ditunjujjan oleh Paduka Seri Maharaja di mana baginda sanggup pergi ke pantai untuk melihat sendiri bencana serangan todak yang mengorbankan ramai rakyat negeri Singapura Pengajaran

1.Kita hendaklah berani mempertahankan kedaulatan Negara daripada ancaman musuh, seperti yang ditunjukkan oleh rakyat Singapura yang berani...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free