Preview

Kemasukan Imigran

Powerful Essays
Open Document
Open Document
1548 Words
Grammar
Grammar
Plagiarism
Plagiarism
Writing
Writing
Score
Score
Kemasukan Imigran
MENDAULATKAN MARTABAT BANGSA
Adat bersaudara, saudara dipertahankan; adat berkampung, kampung dijaga; adat berbangsa, perpaduan bangsa diutamakan.
Kedatangan Imigran Cina ke Tanah Melayu
1. Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah menggalakkan kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di kawasan perlombongan bijih timah, estet-estet getah dan kawasan pertanian ladang.
2. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama kemasukkan imigran ditambah lagi dengan pemerintahan kuasa British di Pulau Pinang dan Singapura yang telah memudahkan lagi kemasukan imigran.
3. Kemasukan imigran ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor penolak iaitu yang mendorong mereka untuk meninggalkan negara masing-masing seperti peperangan, kebuluran dan lain-lain.
4. Kerajaan British juga telah menggalakkan agar imigran ini berhijrah ke Tanah Melayu.
5. Orang-orang Melayu juga tidak menentang kedatangan kaum imigran ini.
6. Imigran China dan India telah lama mengenali Tanah Melayu sebagai salah satu pusat perdagangan yang penting suatu masa dahulu, ini telah mendorong mereka untuk berhijrah ke Tanah Melayu.
7. Keadaan ekonomi Tanah Melayu yang sedang pesat membangun melalui perusahaan Getah dan bijih timah telah membuka banyak peluang pekerjaan.
8. Politik di Tanah Melayu juga berada dalam keadaan stabil di bawah penjajah British, dan ini telah menarik lebih ramai golongan pemodal dan imigran asing ke Tanah Melayu
Kedatangan Buruh Cina
1. Kedatangan Buruh dari China secara besar-besaran bermula sejak awal abad ke-19 yangkebanyakkan berasal dari wilayah selatan China seperti Kwangtung, Kwangsi dan Fukien.
2. Kedatangan buruh ini ke Tanah Melayu adalah melalui beberapa cara seperti sistem tiket kredit, sistem pengambilan kakitangan, dan sistem pengambilan rumah kongsi.
1. Ramai dikalangan imigran Cina telah datang ke Tanah Melayu melalui sistem tiket Kredit.
2. Imigran Cina yang ingin datang ke Tanah Melayu akan dikumpulkan oleh Kheh-thau ( Ketua ), orang yang

You May Also Find These Documents Helpful

 • Powerful Essays

  Jika seorang pegawai, tidak dapat mewujudkan Integritas dalam kegiatan sehari-harinya, maka nilai-nilai Kementerian Keuangan lainnya tidak akan berjalan dengan maksimal. Jika seorang pegawai telah berIntegritas dalam kegiatan sehari-harinya dalam pekerjaannya, maka nilai-nilai Kementerian lainya akan lebih mudah untuk diwujudkan. Niai Kementerian Keuangan yang petama ini sangat penting bagi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan, jika Integritas tidak diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari pegawai, maka Kementerian Keuangan tidak akan bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan akan berjalan sangat buruk. Nilai Integritas harus diberikan garis bawah, bahwa nilai ini harus dimiliki terlebih dahulu oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Integritas sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Orang yang memiliki intergritas yang tinggi pasti mampu menghadapi godaan yang akan merusan integritasnya. Dia akan berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya dan keyakinan yang kuat serta berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakininya. Integritas yang tinggi akan melahirkan orang-orang yang disiplin dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Orang yang berintegritas juga tahan terhadap goncangan-goncangan yang akan mempengaruhi komitmen…

  • 2709 Words
  • 11 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Sebagai contoh, sebelum wujudnya Manual Prosedur Kerja atau MPK dan Fail Meja (FM) pegawai-pegawai baru sukar memahami kerja baru mereka dan sering kali mengambil masa yang agak panjang untuk mempelajari cara-cara menjalankan tugas dan mereka lebih bergantung kepada pengalaman serta kefahaman orang-orang lama yang mana tiada satu dokumen rasmi yang menyenaraikan susunan kerja yang tertib untuk dirujuk (SOP). Dengan yang demikian terdapat pekerja yang menjalankan tugas tanpa mengetahui cara-cara bekerja dengan betul dan tidak jelas dengan bidang kuasa masing-masing. Keadaan ini akan melambatkan proses penyelesaian ke atas sesuatu tugas. Oleh itu dengan adanya MPK dan FM ini, ia lebih memudahkan serta memendekkan masa latihan pekerja baru tersebut.…

  • 3200 Words
  • 13 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Selain itu masjid ini telah menarik ramai remaja untuk kemasjid dengan kemudahan IT yang disediakan dan secara tidak langsung dapat membendung gejala yang tidak sihat seperti melepak di tempat awam. Akhlak juga dapat dibimbing kerana banyak aktiviti kerohanian dijalankan. Apabila umat islam berkumpul dimasjid, wujudlah ukhuwah dan kerjasama diantara ummah dapat ditingkatkan dengan aktiviti sosial yang dijalankan dan secara tidak langsung dapat mengajar umat islam apa itu erti…

  • 1091 Words
  • 5 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula dan garam.…

  • 1488 Words
  • 6 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Man, Society and Culture

  • 1183 Words
  • 5 Pages

  1. This assignment contains ONE(1) question that is set in the language of the printed module for the course. Tugasan ini mengandungi SATU(1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa pengantar modul bercetak bagi kursus ini.…

  • 1183 Words
  • 5 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Insider Trading

  • 2542 Words
  • 11 Pages

  Dalam pembuatan tugas ini masih banyak sekali kekurangan – kekurangan yang ada. Oleh karena itu saran dan kritikan sangat membantu penulis dalam pemahaman lebih jauh tentang akuntansi dan kegiatan pasar modal.…

  • 2542 Words
  • 11 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Sejauh ini, dengan UKBI kemampuan berbahasa Indonesia perlu dipandang sebagai salah satu syarat kelayakan seseorang untuk menjadi pejabat publik, sebutlah misalnya menteri, gubernur atau bupati, dan sebagainya. Karena dengan alat uji inilah, peserta harus menyelesaikan beberapa tipe soal yang diberikan seperti mendengarkan, meresponkan kaidah, membaca, menulis, dan berbicara.…

  • 475 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Salam hangat untuk para pembaca. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas tentang cerita rakyat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia memiliki banyak wilayah. Hal ini termasuk salah satu yang memperngaruhi begitu banyak cerita yang tersebar di masyarakat. Hampir di setiap wilayah yang berada di Indonesia itu memiliki cerita tersendiri.…

  • 1377 Words
  • 6 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Psak 09

  • 2490 Words
  • 10 Pages

  PENDAHULUAN 01 Pernyataan ini menjelaskan tentang pengertian dan penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan. Pernyataan ini tidak menjelaskan tentang dasar penilaian aktiva dan kewaiiban tersebut.…

  • 2490 Words
  • 10 Pages
  Satisfactory Essays
 • Satisfactory Essays

  Variabel Cost

  • 824 Words
  • 4 Pages

  3. Jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku dijual, maka pembebanan biaya overhead pabrik lebih atau kurang tsb digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan (baik produk dalam proses maupun produk jadi)…

  • 824 Words
  • 4 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  plastic surgery

  • 1489 Words
  • 6 Pages

  Ujian Nasional merupakan salah satu kebutuhan siswa lulus dalam ujian akhir sebagai penentu memasuki perguruan tinggi.…

  • 1489 Words
  • 6 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Folio Sj

  • 624 Words
  • 3 Pages

  Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fatin Izni,iaitu guru mata pelajaran Sejarah saya. Hal ini kerana beliau telah banyak berjasa dalam memberikan segala bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan folio ini.…

  • 624 Words
  • 3 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  Doa Menghadapi Peperiksaan

  • 1975 Words
  • 8 Pages

  iii. Doa Minta Tambah Ilmu iv. Doa Minta Dapat Petunjuk v. Doa Mudah Faham / Hafal vi. Doa Ketika Menemui Kesukaran vii. Doa Mendapat Idea Yang Baik viii. Doa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat ix. Doa Memohon Kejayaan Cemerlang 8. Adab Berdoa 9. Khaifiat Solat Hajat 10. Zikir Harian…

  • 1975 Words
  • 8 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Perpaduan、 Kaum

  • 522 Words
  • 3 Pages

  Semasa menghadiri rumah terbuka juga, para tetamu yang terdiri daripada pelbagai kaum akan memahami budaya dan adat resam kaum lain. Mereka akan merayakan perayaan itu bersama-sama, walaupun mereka berbeza latar belakang budaya dan agama. Sebagai contohnya, orang-orang Cina, India, Iban, Kadazan akan merayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan orang Melayu dan begitu juga sebaliknya. Jadi, mereka akan dapat mempelajari budaya dan adat resam kaum lain dan berusaha untuk memahaminya. Perkara ini sudah tentu akan mewujudkan budaya yang sihat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita.…

  • 522 Words
  • 3 Pages
  Satisfactory Essays
 • Satisfactory Essays

  Cara Pembentukan Malaysia

  • 943 Words
  • 4 Pages

  >Pemimpin di kedua-dua negeri menganggap gagasan Malaysia merupakan satu helah untuk meluaskan kuasa Tanah Melayu dan menggantikan penjajahan British. >Pada bulan Jun 1961, Tunku Abdul Rahman berangkat ke…

  • 943 Words
  • 4 Pages
  Satisfactory Essays