Kebaikan Teknologi Hijau

Pages: 2 (505 words) Published: April 7, 2011
Hari ini, kita sekarang sedar akan kesan pemanasan global. Untungnya, itu belum terlambat dan kita masih boleh mengubah yang mengapa banyak yang mendorong teknologi sumber tenaga hijau. Keuntungan menggunakan sumber tenaga hijau adalah bahawa hal itu bersih sehingga tidak memancarkan apapun yang berbahaya ke udara yang berdampak pada lingkungan. Hal ini juga boleh diperbaharui yang bererti kita tidak akan pernah kehabisan hal itu tidak seperti minyak yang dijangka akan kering dalam satu dekad atau lebih. Walaupun kemudahan tenaga hijau teknologi yang mahal untuk membina, memerlukan rawatan yang lebih sedikit sehingga anda tidak perlu keluar uang banyak wang untuk mengoperasikannya. Hal ini juga dapat membawa manfaat ekonomi ke kawasan-kawasan tertentu bahkan meningkatkan pelancongan. Walaupun baik suara, ada beberapa yang mengatakan bahawa ada kekurangan untuk menggunakan teknologi tenaga seperti hijau. Sementara sumber tenaga hijau dapat menghasilkan elektrik, berapa banyak dapat menghasilkan tidak konsisten. Ini kerana kita tidak mempunyai kawalan cuaca jadi jika suatu wilayah tertentu bergantung pada tenaga matahari dan ada gangguan cuaca, tidak akan dapat menukarkan sinar matahari menjadi kuasa. Bangunan kemudahan ini juga memerlukan banyak lahan sehingga kita mungkin perlu memotong di tanah pertanian yang merupakan apa yang banyak membimbangkan jika turbin angin harus disiapkan. Kerugian lain adalah kenyataan bahawa beberapa sumber tenaga hijau tidak boleh dipasang di daerah tertentu dari planet ini. Sebagai contoh, tenaga gelombang hanya boleh digunakan jika gelombang datang dari laut mencapai minimum 16 kaki. Penggunaan tenaga panas bumi itu hanya boleh dilakukan di bahagian secara geologi tidak stabil planet ini. Tetapi jika anda melihat hujah seperti itu, tempat-tempat yang tidak boleh menggunakan salah satu bentuk teknologi tenaga hijau boleh digantikan dengan yang lain. Jika turbin angin memerlukan ruang lebih, mereka boleh dipasang berhampiran pantai...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Akamai Teknologi Essay
  • Essay about Teknologi Komunikasi
  • Analisis Determinan Pemanfaatan Teknologi Informasi Essay
  • Assignment: Management and Universiti Teknologi Mara Essay
  • Essay on Prinsip Teknologi Pendidikan
  • Kebaikan Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja Essay
  • Pengenalan Teknologi Komputer Dan Manfaatnya Essay
  • Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free