Katotohanan Tungkol Sa Kanser Sa Suso Ng Mga Lalaki

Pages: 4 (626 words) Published: March 10, 2011
ANG KAPANGYARIHAN NG MGA EKONOMIKONG
ELITISTA: MAY KAKAYAHANG HUMUBOG
NG KAISIPAN NG TAO

Isang riserts
na iniharap
sa Kaguruan ng
Kolehiyo ng Edukasyon
Departamento ng Filipino
Gordon College, Lungsod ng Olongapo
 
 
 Bilang bahagi ng Pagtupad
Sa mga Rekwayrment sa Pagtatamo ng Kursong
Filipino 102- Pagbasa at Pagsulat
 
 
 ni:
 
Emma Chenaniah C. Cabading
 Ika-10 ng Marso 2011
 
Gordon College
Kolehiyo ng Edukasyon
Kagawaran ng Wika
Departamento ng Filipino
 
 PAHINA NG PAGSANG-AYON
 
Sa parsyal na kaganapan sa mga rekwayrment sa sabjek na Filipino 102- Pagbasa at Pagsulat, Ang riserts na "ANG KAPANGYARIHAN NG MGA EKONOMIKONG ELITISTA: MAY KAKAYAHANG HUMUBOG NG KAISIPAN NG TAO", ay inihanda at isinimute ni Emma Chenaniah C. Cabading, unang taon ng kolehiyo sa kursong Batsilyer ng Sining, medyor ng Edukasyon Lunes at Miyerkules n.u., ikalawang semestre 2010-2011. Sinang-ayunan at tinanggap bilang ganap na katugunan sa kursong Filipino 102- Pagbasa at Pagsulat na may markang __________.  

 
 
____________________________________
Tagapagturo
 Puna:____________________________________________________________

_________________
____________________________________________________________

______________________
____________________________________________________________

_____________________

PASASALAMAT
Ang sulating pananaliksik na ito ay hindi maisasagawa kung wala ang tulong ng mga sumusunod:  
Dr. Pedrito B. Placio, OIC Dean, sa kanyang mahuhusay na pamumuno sa College of Arts and Sciences at mabisang pagtataguyod ng Basic Education Curriculum (BEC); Propesora Erlinda Dela Cruz, sa walang sawang pagtuturo at paggabay sa aming pananaliksik; Sa mga Librarian ng CAS, Filipiniana, at Main Library, sa matiyagang nagpahiram sa akin ng sangkatutak na libro, at pinagtiyagaan ang aking pangungulit; Sa aking ina na si Anita, na madalas mapuyat sa kagigising sa akin kapag napupuyat ako sa pag-eencode ng research na ito at may...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral Essay
  • Isang Panimula Sa Thesis Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral Essay
  • Resulta Ng Pagsisiyasat Tungkol Sa Batas Rizal Essay
  • Essay on Resulta Ng Pagsisiyasat Tungkol Sa Batas Rizal
  • Tula Tungkol Sa Pagkakaibigan Essay
  • Pananaliksik Tungkol Sa Dota Essay
  • Tesis Tungkol Sa Kahirapan Essay
  • Essay about talumpati tungkol sa kalikasan

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free