Jerebu in Malaysia

Pages: 12 (2542 words) Published: December 15, 2010
PENDAHULUAN
Udara adalah anugerah Tuhan yang sangat penting. Tanpa udara, manusia dan hidupan lain tidak boleh menjalankan proses pernafasan. Udara membekalkan oksigen yang sangat diperlukan dalam sistem pernafasan hidupan. Udara juga melambangkan sesuatu yang bermakna, kebersihan udara melambangkan kesucian, kedinginannya melambangkan kedamaian dan tiupannya melambangkan kesegaran. Namun begitu, udara tidak selamanya melambangkan kesucian atau kedamaian. Kenyataannya udara juga boleh melambangkan kerakusan menusia terhadap alam sekitar. Sejak kebelakangan ini, udara di persekitaran bandar-bandar utama di Malaysia berjerebu. Sebelum ini, tidak siapa peduli tentang jerebu, walaupun ianya telah meliputi sebahagian besar angkasa negara ini sejak awal tahun lalu. Daripada golongan tua, dewasa, remaja hinggalah kepada anak-anak kecil semua memperkatakan tentang jerebu. Kehadiran jerebu pada mulanya disifatkan sebagai 'kabus' waktu pagi yang secara tidak langsung menjadikan suasana pagi hari semakin hari semakin indah. Namun setelah menyedari apa sebenarnya jerebu maka masyarakat mengalami kejutan yang teramat sangat, tambahan lagi memikirkan kesihatan anak-anak yang saban hari terdedah kepada udara kotor. Jerebu bukanlah suatu fenomena baru, tetapi berlaku sepanjang tahun mengikut tahap keadaan semasa, ianya menjadi teruk pada masa tertentu apabila habuk terlalu banyak berkumpul di udara dalam keadaan atmosfera yang stabil.

MAKSUD JEREBU
Menyebut jerebu amat mudah tetapi mungkin ada di kalangan kita yang tidak tahu apa ertinya jerebu sepenuhnya dan kesan kepada alam sekitar. Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan kewujudan banyak partikel-partikel kecil (saiz: mikron) yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung-apung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semulajadi ataupun hasil/ kesan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ia boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi dan mengurangkan jarak penglihatan. Jerebu juga terjadi akibat partikel-partikel yang terbentuk oleh pelbagai sumber seperti asap kereta, rokok, habuk, pembakaran secara terbuka dan lain-lain partikel yang dikeluarkan secara langsung ke atmosfera. Partikel-partikel ini juga boleh terbentuk apabila gas-gas tercemar bertindakbalas di udara. Dari segi definasi teknikal, jerebu (haze) ditakrifkan sebagai debu, garam atau zarah asap yang terampai dalam titisan air menyebabkan keadaan atmosfera yang sama atau jarak pandangan yang pendek.

KAEDAH PENGIRAAN PENCEMARAN UDARA (IPU)
Indeks pencemaran udara (IPU) diperolehi daripada pengukuran habuk yang halus (10 mikron ke bawah) dan beberapa jenis gas yang boleh menjejaskan kesihatan iaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan ozon. IPU digunakan sebagai panduan untuk kualiti udara dan kesannya terhadap kesihatan. Kadar IPU diletakkan pada nilai dan status seperti di bawah ini:-

Indeks Pencemar Udara adalah satu sistem yang dibangunkan bagi memaklumkan kepada orang awam tentang tahap kualiti udara dan impaknya terhadap kesihatan mereka dengan cara yang termudah. lanya juga suatu sistem kepekatan pencemar yang diukur pada skala antara 0-500. Oleh itu, IPU dikategorikan sebagai lima tahap iaitu baik, sederhana, tidak sihat, sangat tidak sihat, sangat tidak sihat dan berbahaya. Julat IPU adalah seperti berikut:

[pic]

Terdapat 5 jenis pencemaran yang diukur dalam menentukan kira IPU. Pencemar pencemar itu adalah:

1.Karbon monoksida (CO)

2.Ozon (O3)

3.Sulfur dioksida (SO2)

4.Nitrogen dioksida (A/O2)

5.Habuk terampai 10 mikron ke bawah (PM10)

Setiap pencemar ini mempunyai indeksnya tersendiri yang juga dikenali sebagai subindeks.

Langkah-langkah mengatasi yang boleh diambil melalui tahap indeks pencemaran udara.

|Indeks Pencemaran Udara |Langkah-langkah Mengatasi | |101-150(lebih 24...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Malaysia Essay
  • Malaysia Essay
  • Federalism in Malaysia Essay
  • Malaysia Essay
  • Malaysia Essay
  • Essay about Malaysia
  • Malaysia Essay
  • MALAYSIA Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free