Isang Panimula Sa Thesis Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral

Pages: 6 (745 words) Published: February 22, 2010
PANIMULA

Sa gitna ng krisis di maikakaila na ang kahirapan ang pinakamatinding

suliranin. Lahat ng tao ay nararanasan ito, partikular na ang mga kabataang Pilipino.

Itinuturing ang mga ito na pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Ngunit, ang mga

kabataan ngayon ay di lamang sa pag-aaral napupunta ang atensyon, may iba na

kailangan pang maghanap ng trabaho at ikabubuhay matustusan lamang ang kanilang

pangangailangan at pag-aaral. Napakalaking bagay kasi basta nakatapos ng pag-aaral at

mayroong titulo . Edukasyon ang kauna-unahang solusyon sa kahirapang tinatamasa at

nararanasan . Sa panahon ngayon, napakaraming estudyanteng napapatigil at di natatapos

sa pag-aaral sa kadahilanang kulang at kapos sa pinansyal na suporta. Mayroong ilan na

mapalad na nakukuhang iskolar, ngunit di lahat ay maaaring maging iskolar sapagkat pili

lamang. Kaya naman, karamihan sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon ay

nagdedesisyong maging isang manggagawang mag-aaral na lamang. Mahirap man ang

magbanat ng buto habang nag-aaral ay kinakaya ng mga nasabing mag-aaral makamit

lamang ang hinahanggad na diploma ng pagtatapos.

Iba’t iba ang gawain at trabahong pinapasok ng mga ganitong uri ng mag-

aaral. Kamaramihan ay nagtatrabaho sa mga fast food chain bilang mga service crew at

ang ilan naman ay sa mga establisyemento at tindahan. Nauuso na rin ngayon ang mga

trabahong on-line tulad ng pag-tuturo at pag-gawa ng mga sulatin. Ang oras

angnapakahalaga at pinakaiingatan. Sinasabing nasa estratehiyang ginagamit iyan ng bawat

nag-tatrabahong mag-aaral, kung iisipin iyan talaga ang susi sa tagumpay. Ang mga mag-

aaral na may naiambag para sa kanilang sariling edukasyon ay mas nagpapahalaga sa

kanilang pag-aaral.(Hampton, 2001).

Sa kasalukuyan, ang kabuuang populasyon ng Pilipinas ay 85.5 na milyon.

Tinatayang mahigit sa 40% ang kabataang populasyon. Dito, 21% ang pumapasok sa

sekondarya, kolehiyo, at bokasyonal na paaralan, 22% ang batang mag-aaral, 21% ang

kontraktwal na batang manggagawa sa mga siyudad, 36% ang walang trabaho at di nag-

aaral, at 4% ang manggagawang mag-aaral. Samakatuwid, kung titingnan kakaunti lamang

ang bilang ng mga manggagawang mag-aaral. Ngunit hindi dapat ito ipagwalang bahala

sapagkat maaari pang tumaas ang antas nito kung hindi mabibigyan ng sapat na

solusyon ang pagkakaroon ng mga mag-aaral na pinagsasabay ang dalawang nasabing

larangan.

Ang mga manggagawang mag-aaral ay mai-uuri sa dalawang grupo: full-

time at part-time na mga manggagawang mag-aaral. Ang full-time na manggagawang mag-

aaral ay kumukuha ng kabuuang bilang ng kanyang mga yunit para sa isang taon at

nagtatrabaho ng 25 oras o mas maraming pang oras sa isang lingo. Ang isang

manggagawang mag-aaral na part-time naman ay kadalasang nagtatrabaho ng 25-20 oras

pababa. Ang kanilang mga trabaho naman ay mauuri bilang on-campus ( nag-tatrabaho sa

loob ng establisyemento ng unibersidad ) at off-campus ( nag-tatrabaho sa labas ng

paaralan ).( Orszag, Jonathan M. at Whitmore D. 2001).

Ayon sa Populasyon ng mga nagtatrabahong Pilipino (2003), na

mayroong 4,756,330 ang bilang ng mga kabataang may edad 16-24 na nag-aaral sa antas

mula sekondarya hanggang sa mga nakatapos na ng kolehiyo. Tinataya namang 6,483,000

ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral Essay
  • Essay on Pag-Aaral Tungkol Sa Laguna
  • Mga Hadlang Sa Pag-Aaral Essay
  • Pag-Aaral Tungkol Sa Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Mag-Aaral Ng Kolehiyo Essay
  • Katotohanan Tungkol Sa Kanser Sa Suso Ng Mga Lalaki Essay
  • Pag-Aaral Tungkol Sa Social Networking Sites Essay
  • Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan Research Paper
  • Tula Tungkol Sa Pagkakaibigan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free