Isang Pag-Aaral Tungkol Sa Ebolusyon Ng Fashion Sa Pilipinas Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan

Pages: 12 (4270 words) Published: March 11, 2011
ISANG PAG-AARAL TUNGKOL SA EBOLUSYON NG FASHION SA PILIPINAS MULA DEKADA 60's HANGGANG SA KASALUKUYAN

TALAAN NG NILALAMAN

Nilalaman Pahina
Pamagati
Talaan ng Nilalamanii
Tsapter
I.Introduksyon
Kaligiran ng Pag-aaral1
Suliranin7
Kahalagahan ng Pag-aaral8
Saklaw at Limitasyon11
Metodolohiya13
Definisyon ng termino17
II.Diskusyon
Suliranin 1: Ano ang uri ng pananamit ng mga21
Pilipino noong panahon ng Kastila?
Suliranin 2: Anu-ano ang fashion sa pananamit ng23
ng mga Pilipino noong dekada 60’s at 70’s?
Suliranin 3: Anu-ano ang fashion sa pananamit ng29
ng mga Pilipino noong dekada 80’s at 90’s?
Suliranin 4: Anu-ano ang fashion sa pananamit ng32
mga Pilipino sa kasalukuyan?
Suliranin 5: Ano ang pananamit na nauso dati at37
muling nauuso ngayon sa kasalukuyan?
III.Buod, Konklusyon at Rekomendasyon
Buod41
Konklusyon44
Rekomendasyon47
Biblyograpya49
Apendiks50
Curriculum Vitae52

nakalapat, mas maiintindihan nila ang bawat istilo at magkakaroon ng ideya kung paano magsagawa ng bagong istilo sa pamamagitan ng nakalipas na pananamit ngayong kasalukuyan. Mga taong
mahilig sumabay
sa fashion
Ang riserts na isinagawa ng mga mananaliksik ay makakatulong sa mga mahilig sumabay sa uso sapagkat ang tunay na fashionista, dapat may kaalaman sa mga nagdaang uso. At sa posisyon ng isang mananaliksik bibigyang-tulong ang mga taong mahilig sumabay sa uso na magkaroon ng sapat na bakgrawnd tungkol sa fashion.

D. SAKLAW AT LIMITASYON NG PAGAARAL
Sa unang tingin, masasabing ang fashion ay malawak na talakayan. Maraming aspetong nakapaloob sa paksang ito. May fashion tayo sa pananamit, headwear, footwear, aksesorya at iba pa. May kahalagahan ito at epekto sa tao. Ngunit hindi lahat ito ay tatalakayin sa pag aaral na ito dahil limitado lamang ang sakop, sa kadahilanang kulang sa panahon ang mananaliksik sa pangangalap ng datos.

Nakapokus ang pag-aaral sa ebolusyon ng fashion sa pananamit sa Pilipinas noong dekada 60's hanggang sa kasalukuyan. Ngunit maglalahad ang mga mananaliksik ng kaunting impormasyon o bakgrawnd tungkol sa Barong Tagalog at baro't saya bilang pinagmulan ng fashion sa Pilipinas. Tatalakayin din ng pag-aaral na ito ang pinagmulan ng fashion sa Pilipinas mula 1960's hanggang sa kasalukuyan. Ito ay gagawin sa pamamagitan ng pag isa-isa ng mananaliksik sa iba't-ibang kasuotan na nauuso noong nakaraang dekadang nabanggit. Sakop ng pag-aaral ng mga tagapagsiyasat ang pag aanalisa sa mga nausong damit noon na hanggang ngayon ay naibabalik pa din at nauuso. Gayunman, ang bawat pag-aaral ay may sariling mga limitasyon, dahil tayo ay nasa bansang Pilipinas, ang fashion sa pananamit sa Pilipinas lamang ang aaralin.

Nagpokus ang mananaliksik sa mga nakuhang sagot mula sa mga kinapanayam, nakuhang datos mula sa internet, libro, magasin at diyaryo. Inabot ang mga tagapagsiyasat ng isang linggo sa paghahanap ng kakapanayamin at pangongolekta ng datos. Sa kadahilanang ito, kulang sa panahon ang mga mananaliksik sa pangangalap ng datos upang isama pa ang ibang aspeto ng fashion katulad ng kahalagahan, epekto, at mga partikular na termino sa fashion ng headwear, footwear at aksesorya. Ang mga ito ay nakaapekto sa lawak ng pag-aaral. Pinili ng mananaliksik na magpokus lamang sa pananamit upang mabigyang linaw ang marami tungkol dito at makakuha ng sapat na datos para sa pag aaral tungkol sa fashion.

Ang mga kinapanayam ng mananaliksik ay mga guro, magulang, mga nakatatandang tao at isang part-time na modelo. Hindi na kumapanayam ng fashion designer sapagkat walang panahon upang makahanap ng mapagtatanungan na matagal na sa industriya para sumagot sa mga katanungan ng mananaliksik.

Bagaman ang paksa ay simple at kongkreto, ang mga mambabasa ay makakalap ng bagong kaalaman tungkol sa fashion na kilala noong unang panahon at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Kasuotang Nauso Sa Pilipinag Mula Dekada 60's Hanggang Sa Kasalukuyan: Isang Pag Aaral Essay
  • Ang Ebolusyon Ng Fashion Mula Dekada 80s Hanggang Sa Kasalukuyan Research Paper
  • Isang Panimula Sa Thesis Tungkol Sa Mga Manggagawang Mag-Aaral Essay
  • Essay on Saklaw at limitasyon ng pag-aaral sa tula
  • Mga Hadlang Sa Pag-Aaral Essay
  • sas homework Solutions Research Paper
  • Essay on “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • Sanaysay Tungkol Sa Pagmamahal Sa Bayan at Wika Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free