Invasion from Mars: Isang Pag-Aaral Sa Sikolohiya Ng Takot. Tinatayang Anim Na Milyong Tao Ang Nakarinig Ng Brodkast. Mahigi't Kumulang Na Isang Milyon Sa Kanila Ang Natakot at Nagambala. -Sinulat Ni Hadley Cantril at

Pages: 8 (2895 words) Published: August 13, 2010
Noong 1938, Ini-ere sa radyo ang adaptasyon ng War of the Worlds ni H.G Wells sa programa ni Orson Welles sa Merccury Theatre gabi bago mag halloween. Tinatayang isang milyong tao ang nataranta (nagkagulo) dahil sa gawa gawang kwento ng pagsalakay ng Martians sa mundo na palabas sa radyo. Habang pinapalabas it, may ibang tao na nag tungo sa New Jersey kung saan doon lumapag ang nasabing Martians. Sa mga siyentipikong pag-aaral ng lakas ng epekto ng midya saugali at asal ng tao ay minimal lamang noong panahon na, ang pag brodkast ng The War of the Worlds ay ang siyang bumuhay sa paksa tungkol sa mga mensahe ng midya bilang “magic bullets” kung saan ito ay direktang nakaka-apekto sa mga manunuod, taga - nakikinig at mambabasa. Ang resulta ng brodkast at takot, si Hadley Cantril (1906–1969), siya ay isang sikologo sa Unibersidad ng Princeton at isang eksperto sa panghihikayat ng midya sa ilalim ng mabigat na kondisyon, mabilis siyang gumawa ng riserch upang pag-aralan at suriin ang mga paraan kung saan natakot ang mga tao. Mula sa mabilis na resulta si Cantril at ang kanyang mga kasamahan, si Hazel Gaudet at Herta Herzhog, kanilang pinag sama-sama ang mga ratings sa radyo, public polls, at iba pang mabilis na tumugon sa programa. Ang grupo ay gumawa ng dalawang tanong sa pag-aaral ng kanilang riserch: (1) Bakit naging malakas ang nagging tugon ng nakikinig sa programa? (2) Bakit ang ibang tao ay natakot at nagambala habang ang iba naman ay hindi? Ang mga excerpt mula sa pag-aaral ni Cantril ng “Ang Pagsalakay mula sa Mars: Isang pag-aaral sa sikolohiya ng takot” (HarperTorchbooks, 1966) ay nakatutok sa ikalawang tanong, na siyang naglalarawan ng kundisyon ng sikologikal “suggestibility” na nagdulot sa mga taga-pakinig na tumugon sa programa. Sinuri ang mga tanong sa riserch at ang konklusyon sa pag-aaral upang matukoy kung may kaugnayan ang mga reulta sa kaisipan ng magic bullet sa mass midya. Batay sa konklusyon ni Cantril na hindi lahat ng mensahe ng midya ay may kakayahang mag pabago sa ugali at asal ng tao; hindi lahat ng nakikinig sa radyo ay naapektuhan sa sikolohikal na paraan, kung hindi sa iba’t-ibang mediating factors katulad ng “suggestibility”, isang modernisadong paraan ng midya upang maimpluwensyahan ang tao. Maraming pag-aaral tungkol sa epekto ng midya sa Estados Unidos na nagtakang ilahad at suriin ang such intervening factors.

ANG BRODKAST

Ganap na 8:00 ng gabi Eastern Standard Time noong Oktubre 30, 1938, si Orson Welles kasama ang mga aktor para sa kanyang programa isang studyo ng Columbia Broadcasting System sa New York. Ang kanilang gagawing programa ay ang berson ni Howard Koch ng nobelang War of the Worlds ni H.G Wells. Isang dramatikong pagsasadula ang planong gagawin at lahat ng mga aktor na kasama sa programa ay minimithing ma paligaya ang kanilang mga taga-pakinig sa loob ng isang oras na tamang tema para sa halloween. Na pag-alaman ng buong produksyon ng programa na ang kanilang ginawang programa sa radyo ay pinaniwalaan ng mga taga-pakinig sa buong bansa. Ilang oras matapos ang programa ang tao sa Maine hanggang California inisip na ang mga martians ay totoo at wala nang takas mula sa kanila pagsalakay sa mundo na ito na ang katapusan ng mundo. Kinabukasan ang mga dyaryo ang naghatid ng balita ukol sa nangyaring kaguluhan ng nakalipas na gabi. Malinaw na halos lahat ng tao sa bansa ay natakot at nagambala sa naturang programa. Ang chairman ng Federal Communications Commission tinawag ang programa na “regrettable.”…

ANG LIKAS AT HANGGANAN NG TAKOT

Bago pa man matapos ang programa, ang mga tao sa Estados Unidos mayroong iba’t-ibang reaksyon ang iba ay nagdadasal, umiiyak at natataranta sa pagtakas para umiwas sa mga martians habang ang iba naman ay umalis para iligtas ang kanilang mahal sa buhay, tumawag sa telepono para mag paalam at mag bigay babala, naghanap ng dyaryo at nakinig sa iba pang istasyon sa radyo at ang iba ay tumawag ng ambulansya at pulis. Tinatayang anim na milyong tao...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral. Essay
  • Essay on “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral. Research Paper
  • * Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral. Essay
  • Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral. Essay
  • Ano Ang Epekto Nf Modernisasyon Sa Pag Aaral Ng Isang Inhinyero Sibil? Essay
  • Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free