Innobus

Pages: 7 (2025 words) Published: February 6, 2009
Schildersbedrijf KWASTJE in Haarlem

[pic]
 

 
Inleiding
Het is vrijdag 1 juli 2005 om 16.30 uur, de laatste werkdag voor de bouwvakantie. Directeur Hans, administrateur Arie, receptioniste/telefoniste Joke en zeven van de tien schilders van schildersbedrijf “Kwastje” zijn in het kantoor te Haarlem-Noord aanwezig. Iedereen geniet van een drankje en een hapje, kortom het is gezellig om de laatste werkdag zo af te sluiten. Alleen Tom, Kees en Ab zijn er nog niet. Er was afgesproken dat iedereen om 16.00 uur op kantoor zou zijn. Directeur Hans vraagt aan Joke om de schilders via hun mobieltje te bellen en te vragen waar ze blijven. Korte tijd later komt Joke met Tom binnen. Tom moppert dat er geen parkeerplaats te vinden was. Zijn auto staat nu drie straten verder en is daardoor later. Joke meldt dat Kees in de file staat bij Haarlem. Hij kan hier binnen een kwartier zijn. Ab moest nog even een klus afmaken en was net vertrokken uit Katwijk. Om 16. 45 uur komt Kees binnen en krijgt direct een biertje en hapjes. Directeur Hans neemt gelijk het woord en zegt dat er belangrijke nieuwtjes te melden zijn. Hans: “jullie weten dat ik hier begonnen ben in Haarlem-Noord in 1980. Dit stadsdeel was sterk groeiend en ik had het enige schildersbedrijf met drie schilders. Tot 1986 was er volop werk. Later hebben we langzaamaan ons werkgebied moeten vergroten tot het gebied IJmuiden, Zandvoort en Hoofddorp. Wij zijn toen gegroeid tot zes man personeel. Vanaf 1995 is ons gebied verder vergroot tot en met Katwijk aan Zee toe. Het aantal schilders is nu 10. Wij constateren bij veel huizen dat bij het opnemen van het schilderwerk vaak ook verrotte kozijnen. Met name in het kustgebied van IJmuiden tot Katwijk aan Zee. Naast het schilderen plaatsen wij ook nieuwe kozijnen die we inkopen bij KOZA in Haarlem. Het laatste jaar waren dat er 300.  

Afgelopen jaar heb ik met onze MKB-adviseur van de ABN-AMRO Joost gesproken over ons bedrijf. Hij was het met mij eens dat Haarlem-Noord voor dit bedrijf geen goede vestigingsplaats meer is. “Waarom ga je niet op het bedrijventerrein in Hoofddorp zitten “? Je zit centraal in je werkgebied en met name in de Haarlemmermeer wordt heel veel gebouwd. Vanaf Haarlem hebben een lange reistijd naar de klant. Wij hebben ook weinig parkeer-mogelijkheden voor de klanten en het personeel. We moeten dichter bij de klant zijn. Zo gezegd zo gedaan. Ik heb in overleg met de accountant een stuk grond gekocht op het bedrijventerrein en laat nu een nieuw pand bouwen. In het najaar, uiterlijk 31 december moet het pand worden opgeleverd.  

Het kopen van kozijnen bij KOZA in Haarlem wordt dan wat onhandig. Er gaat te veel reistijd verloren. Ik heb in een vakblad gelezen dat er een nieuwe machine op de markt is gekomen waarmee je eenvoudig kozijnen kan maken. Het apparaat is redelijk geautomatiseerd waardoor wij maar één extra persoon in dienst moeten nemen. In goed overleg met KOZA hebben we Jan-Jaap als enthousiaste medewerker over kunnen halen om bij ons te komen werken. Hij begint op 1 januari.  

Administrateur Arie Keizer is iemand met een grote ervaring in de schildersbranche. Bij zijn vorige bedrijf – “F+B schilders” in Hardenberg- heeft hij de boekhouding gerund. “Ik heb bij mijn vorige werkgever veel ervaring opgedaan met het berekenen van kostprijzen. We hebben daar bijvoorbeeld een investeringsbeslissing voor een verfmengmachine gemaakt en de kosten van die machine meegenomen in de kostprijs. Dus die kozijnenmachine is net iets voor mij. Prima! Maar ik zie wel een probleem, de manier waarop we op dit moment hier de kostprijs berekenen. Tot nu toe moest ik jaarlijks de kostprijs van een uur schilderen berekenen als een all-in tarief per uur. Daarin zaten uren voor schilderen, materiaal, steigers, voorrijkosten enz. Maar vanaf 1 januari komt daar dus een kostprijs van een kozijn bij. Dat moet dus apart berekend worden en met de rekening aan de klant meegestuurd worden. Dit lijkt mij best ingewikkeld, om te...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Innobus Case Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free