Indolence of the Filipinos

Pages: 1 (254 words) Published: January 5, 2011
INDOLENCE OF THE FILIPINOS

Sa panahon ito, hindi na masyadong napapag usapan ang sinasabing katamaran ng mga Filipino, sapagkat napakaraming sitwasyon ang nagpapatunay na hindi totoo ang paratang na ito. Katulad nalang ng iba nating kababayan na nagsusumikap makapagtrabaho sa ibang bansa para lang kumita ng sapat para sa kanilang pamilya. Ngunit hindi maikakaila ang pagkakaanalisa ni Rizal ukol dito ay patuloy paring nangyayari.

Ang ating gobyerno ay patuloy ang pagpapaayos ng mga pasilidad sa ating bayan ngunit hindi nila nabibigyan ng pansin ang problema ng ating mga kababayan. Ang kakulangan ng edukasyon ay ang pangunahing dahilan kaya hindi umuunlad ang mga pilipino, kaya sila ay napaparatangan na mga tamad. Sa panahong ito paano nga naman makakauha ng magandang trabaho ang mga taong hindi manlang nakapag- aral, gayung ang prayoridad ng mga organisasyon ay ang mga taong nakapag tapos ng pag aaral. Ang katamaran at kabobohan na ibinibintang sa mga Pilipino ay mauugat sa maling pamamalakad sa bansa ng mga kolonyalista.

Sa nagayon, hindi na katamaran ang pangunahing dahilan kung bakit hindi umuusad ang mga Pilipino kundi ang kanilang kawalan ng disiplina. Sa mga simpleng bagay ay makikita natin ang kawalang disiplina ng mga Pilipino, katulad nalang ng simpleng pagsunod sa batas. Napakasimpleng bagay ngunit hindi magawa ng mga tao. Sinasabing may dalawang dahilan kung bakit walang disiplina ang mga tao, ang kawalang alam at kawalang tiwala sa namumuno. Ngunit hindi parin sapat na dahilan ang mga ito. Anumang dahilan ay nararapat lang na gumawa sila ng aksyon upang umunlad ang kanilang buhay.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The Indolence of the Filipinos Essay
  • SUMMARY OF Indolence of the Filipinos Essay
  • Essay on the indolence of the filipinos
  • Indolence: Filipino People Essay
  • Essay about Analysis and Summary of the Indolence of the Filipinos
  • Essay on The Indolence of the Filipino
  • Essay on The Indolence of Filipinos
  • Reflection About the Indolence of the Filipinos Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free