Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pages: 8 (2591 words) Published: June 20, 2010
CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS
Anna University Chennai
Chennai-600 025,India
NRI/CIWGC Rank for B.E./B.Tech.

S.No

Counseling No

Name of Candidate

Gender

Mark (Out of 200) 198.50 197.00 196.50 196.25 196.00 195.50 194.50 194.50 194.00 193.50 193.50 193.00 193.00 193.00 192.50 192.50 191.67 191.50 191.50 191.50 191.50 191.00

Rank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

20100621001 Mr.A.Jyotheeswar 20100621002 Mr.Chirag S Jain 20100621003 Mr.S.Kiran 20100621004 Ms.S.VE.Lakshmi 20100621005 Ms.Krithika Radhakrishnan 20100621006 Ms.Srinidhi Aravamudhan 20100621007 Ms.Mathivathani Barathi Mohan 20100621008 Ms.R.Srinisha 20100621009 Mr.Deepak Dhanavel Kumar 20100621010 Ms.Priyadarshini Rajagopal 20100621011 Mr.Vishnuroshan Sathianathan 20100621012 Ms.Mohamed Kassim Akheela 20100621013 Ms.Sowndarya Sundar 20100621014 Mr.R.Pradeep 20100621015 Ms.Keerthana Ramesh 20100621016 Ms.Gayathri Gopalakrishnan 20100621017 Mr.Lankipalle.S.G.Prudhvi Prakash 20100621018 Mr.Dishit Dak 20100621019 Mr.Akilla Srikrishna 20100621020 Mr.Shounak Ghosh 20100621021 Mr.V.Vishnu 20100621022 Ms.Surekha Suresh

Male Male Male Female Female Female Female Female Male Female Male Female Female Male Female Female Male Male Male Male Male Female

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS
Anna University Chennai
Chennai-600 025,India
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 20100621023 Mr.Saarthak Vasudey Misri 20100621024 Ms.C.Kanmani Kaavya 20100621025 Mr.Venkatakrishnan Raghavan 20100621026 Mr.Lakshmi Narashiman Aswin 20100621027 Ms.Roshini Tamil Selvan 20100621028 Mr.Matthews Mathew Mr.Harykrishnan 20100621029 Ramasubramanian 20100621030 Mr.L.Vineeth 20100621031 Mr.Goutham Thagaraj 20100621032 Ms.Astha Arya 20100621033 Mr.Nithin Vinod Upot 20100621034 Ms.Shruti Rastogi 20100621035 Ms.Sabreen Syed Majeed 20100621036 Mr.Tindivanam Murali Srivathsan 20100621037 Mr.Manoj Ravi 20100621038 Mr.Dilip Samuel James.S 20100621039 Mr.Nithin.Muthazhahan 20100621040 Mr.Suresh Muthukumar 20100621041 Ms.Ambika Somasundar 20100621042 Mr.Arshaq Yahita 20100621043 Mr.Karthikeyan Vignesh 20100621044 Ms.Deepika Ramasubramanian 20100621045 Mr.A Sagar Sangameswaran 20100621046 Mr.Balachander Gnanasekaran 20100621047 Ms.Aishwarya Ramesh Male Female Male Male Female Male Male Male Male Female Male Female Female Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Female 191.00 191.00 191.00 191.00 190.50 190.50 190.00 190.00 189.50 189.50 189.50 189.50 189.00 189.00 189.00 188.75 188.50 188.50 188.50 188.00 187.50 187.50 187.00 187.00 187.00 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

CENTRE FOR INTERNATIONAL AFFAIRS
Anna University Chennai
Chennai-600 025,India
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 20100621048 Mr.Harish Prakash 20100621049 Mr.John Romulus Noronha 20100621050 Ms.Annesha Bhoumik 20100621051 Ms.Shruthi Sukumar 20100621052 Ms.N.Krithika 20100621053 Mr.Roopesh Rangarajan 20100621054 Mr.B.Palani Rajan 20100621055 Ms.Shreya Shekhar 20100621056 Mr.M.Shansha Shamim.M 20100621057 Mr.C.Shravan Santosh 20100621058 Mr.Kumaraswamy Rakesh 20100621059 N.Sathya Narayana 20100621060 Mr.Krishnamoorthy Venkatraman 20100621061 Mr.Jude Naveen Raj.I 20100621062 Ms.Gayathri Mani 20100621063 Mr.Santhosh Kumar 20100621064 Mr.Prasanth Rajasekaran 20100621065 Mr.N.Karthik 20100621066 Mr.V.Sanjeev Sathappan 20100621067 Mr.Pradeep Krishakumar 20100621068 Mr.Abhijith Sreedharan 20100621069 Mr.Sai Prashanth Sundar 20100621070 Mr.Deepan Kishore Kumar 20100621071 Mr.P.I.Praburam 20100621072 Mr.Chellappa Varun Sudhurshun Male Male Female Female Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male 187.00 186.50 186.50 186.00 185.75 185.50 185.50 185.50 184.75 184.50 184.00 184.00 183.00 183.00 183.00 183.00 182.50 182.50 182.00...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free