Het Nieuwe Werken

Pages: 88 (26648 words) Published: September 27, 2010
HET NIEUWE WERKEN,
van dromen... naar doen!
Hedwigh Verbruggen-Letty
Marian Thunnissen
2 Het Nieuwe Werken
Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event ‘Het Nieuwe Werken, van dromen... naar doen’. Dit boek is mede tot stand gekomen in samenwerking met en dankzij de wezenlijke en inhoudelijke bijdragen van de volgende mensen:

De Wijzen van Het Nieuwe Werken
Bloemen, Paul (Programmamanager Transformatie Rabobank Unplugged) Egmond, Henny van (Programmaleider Rabobank Unplugged)
Hameeteman, Roland (Medeoprichter E-Office)
Heek, Philine van (HR adviseur Rabobank Nederland)
Hennevelt, Eveline (Programmamedewerker Het Nieuwe Werken SNS Reaal) Holleman, Marianne (‘Aankomend Wijze’ als projectleider van Het Nieuwe Werken en Manager HR beleid UVIT)
Huijink, Elcke (Arbeidsvoorwaarden Rabobank Nederland)
Jongsma, Manja (Programmadirecteur Het Nieuwe Werken SNS Reaal) Lange, Ernst de (Programmaleider Futurecenter Belastingdienst) Roelofswaard, Albert (Programmamanager Het Nieuwe Werken SNS Reaal) Weegen, Babette van der (Projectleider Futurecenter Belastingdienst) Wijnstra, Fokke (Finext ondernemer)

De Eventfacilitators
Been, Gonnie (Manager Communicatie Microsoft)
Dankbaar, Ben Professor (Hoogleraar Bedrijfskunde,
Radboud Universiteit Nijmegen)
Fruytier, Ben (Lector Organisatieconfiguraties en arbeidsrelaties, Hogeschool Utrecht)
Gründemann, Rob (Lector Organisatie configuraties en arbeidsrelaties, Hogeschool Utrecht)
Murk-Scholten, Désirée (Directeur Nieuwe Zakelijkheid)
Alle P&A docenten en studenten die hebben meegeholpen aan het onderdeel Appreciative Inquiry en de operationele organisatie van de eventdag Een ‘dank je wel’ vooraf
van dromen... naar doen! 3
De Eventcommissie
Dam, Lex van (De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling)
Groenland, Sido (congrescommissie, student Personeel en Arbeid) Hoogenboom, Jetty (congrescommissie, student Personeel en Arbeid) Kelder, Dieke op den (congrescommissie, student Personeel en Arbeid) Veldhuizen, Merel van (congrescommissie, student Personeel en Arbeid) Wijnen, Bas (congrescommissie, student Personeel en Arbeid)

Verder willen we graag onze waardering uitspreken naar:
• Het management van Instituut voor Arbeid en Organisatie (de heren Thijs, Kosterman, Bergkotte en Marieke Lucas) en Kenniscentrum Sociale Innovatie (de heren Fruytier en Gründemann) van Hogeschool Utrecht voor hun vertrouwen en durf open te staan voor deze nieuwe opzet;

• De ‘Het Nieuwe Werken-dienstverleners’ voor hun informatieve bijdragen op de Sociale Innovatie markt: Bright Alley, Conclusion, Fitpas, ParView, Raet, Stichting Greenfield Groep en Velhoen+Company;

• De sponsoren voor hun financiële bijdragen: ParView, NVP en Yacht; • Bill Gates, Erik Veldhoen en Dik Bijl voor hun vooruitstrevende visies op de toekomst van organisaties;
• Marinus Knoope (De Creatiespiraal), Harrison Owen (Open Space Technology) en David Cooperrider (Appreciative Inquiry) met wiens ‘out of the box’ gedachtegoed wij een passende vorm voor ons event konden ontwikkelen. Hedwigh Verbruggen-Letty & Marian Thunnissen

(projectleiders event Het Nieuwe Werken, van dromen... naar doen!) 4 Het Nieuwe Werken
van dromen... naar doen! 5
HET NIEUWE WERKEN,
van dromen... naar doen!
Hedwigh Verbruggen-Letty
Marian Thunnissen
6 Het Nieuwe Werken
Copyright
Copyright © 2010 Hedwigh Verbruggen-Letty en Marian Thunnissen. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hedwigh Verbruggen-Letty en Marian Thunnissen.

Verleende toestemming literatuur
De tekstdelen van Dik Bijl, Erik Veldhoen, Bill Gates en Marinus Knoope zijn met toestemming van de eigenaren van de auteursrechten opgenomen. Verleende toestemming foto- en beeldmateriaal
Indien van toepassing is...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Het Nieuwe Werken Implementation report Essay
  • Essay on Modernisme in Het Proza
  • Essay on Het Diner
  • Een Verdediging Van Het Libertarisme Research Paper
  • Het Masker Dat Identiteit Heet Essay
  • This is a Afrikaans essay on : "Die jaar to my ma begin sing het."It is a desciptive essay about Konstans and how he remembers his mother.
  • The Picture of Dorian Grey creative assignment Essay
  • Essay about Columbine: A Morbid Curiosity

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free