Het Masker Dat Identiteit Heet

Pages: 2 (530 words) Published: December 28, 2010
Het masker dat identiteit heet

Gespannen zat ik in de stoel tijdens de sollicitatie voor mijn stage. “Het is net zoals je in je blog omschreef” zei de hoofdredactrice: “wie weet leest de VMBO geschoolde schilder thuis wel boeken van Arnon Grunberg en kijkt de universitair geschoolde advocaat thuis GTST’. Mijn blog? Schoot het door mijn hoofd, ze hebben mij dus gegoogled. Terwijl ik daar zat werd ik geconfronteerd met mijn eigen digitale identiteit. Want in hoeverre verschilt mijn online identiteit met mijn offline identiteit?

Thuis gekomen ben ik meteen achter de computer gekropen en ‘Lieke Spijker’ gegoogled. En inderdaad, als eerste resultaat komt mijn blog. Gevolgd door Linkedin, Twitter en iets van de museumnacht. Allemaal stukjes op het web die van mij zijn, waar mijn identiteit aan vast kleeft.

Onder het begrip identiteit verstaan we het beeld wat een persoon over zichzelf heeft, het zelfbeeld dus1. Niemand anders dan jijzelf kan dit zelfbeeld veranderen. Tegenwoordig wordt persoonlijke identiteit niet langer als een gegeven beschouw, maar veeleer als een nooit eindigende opgave2. Dit is zeker het geval in de ‘online wereld’, want voor iedere doelgroep en leeftijdsfase is er een website waar je aan je digitale identiteit kan bouwen.

Je zou kunnen zeggen dat je offline identiteit je originele identiteit is. Het begint zich al te vormen op de dag dat je geboren wordt. Heb je zwart haar, of juist blond, blauwe ogen, groene ogen, ben je jongen of een meisje. Het zijn uiterlijke kenmerken die je hebt meegekregen van je ouders. Je hebt er in de rest van je leven weinig tot geen invloed op. Daarnaast wordt je offline identiteit ook gevormd door je opvoeding; bepaalde visies, humor, normen en waarden, je krijgt het allemaal mee.

Aan je online identiteit begin je zelf op latere leeftijd te bouwen. Zonder bepaalde eigenschappen, uiterlijke kenmerken, of invloeden, kun je jezelf op het internet neerzetten. Je kunt je totaal anders voordoen, of alles...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Nemo Dat
  • DAT Study Guide Essay
  • Dat Mining Annotated Bibliography Research Paper
  • Essay on Modernisme in Het Proza
  • Essay on Het Diner
  • Essay about A Book Dat Inspired Me
  • Het Nieuwe Werken Research Paper
  • Het Nieuwe Werken Implementation report Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free