Heograpiya

Pages: 16 (3823 words) Published: March 1, 2010
Aralin Bilang 1: Pinagmulan ng Pilipinas

1. Magsalaysay ng sariling teorya ukol sa pinagmulan ng Pilipinas

- Noong unang panahon ay ang mga nakatira sa daigdig ay mga higante, dahil sa sila’y nagpapagalingan, isang araw, dalawang higante ang naglaban at isa sa higante ay napatay at natumba ng patagilid, nang tumagal tagal ay unti unting naging lupa ang higante. Nagsilbing ulo nito ang Luzon, tiyan ang Visayas, paa’t hita ang Mindanao.

2. Anu – ano ang mga naging dulot ng panahon ng pagyeyelo sa Pilipinas? Nakabuti ba ito o Nakasama?

-

3. Sa mga pangalang ibinansag sa bansa, maliban sa Pilipinas, ano ang nagustuhan mo? Bakit?

- Ang pangalan na aking nagustuhan ay ang Chin-san, itinaguri itong mga mangangalakal na Hapones na Bundok ng mga ginto, dahil sa totoo ay maraming likas na yaman ang bansa kaya maraming mangangalakal at bansa at nagkaroon ng interes na makuha ang Pilipinas.

4. Bakit mahalaga na pag aralan ang pinagmulan ng Pilipinas?

- Mahalagang pag aralan ang kasysayan para lubusan nating malaman ang lahat ng mga mahahalagang pangyayaring nagdaan bago ang kasalukuyan. Mabigyan halaga ang anga mga taong nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa, magsilbing gabay para sa mga nagnanais mamuno para maging mahalintulad ang kanilang pamumuno sa mga dating namuno sa bansa.

Aralin Bilang 2: Ang Pambansang Teritiryo ng Pilipinas

1. Ilarawan ang kinaroroonan ng Pilipinas sa pamamagiatn ng sumusunod: a. latitude at longhitude b. mga kalapit na bansa.

- Ang Pilipinas ay tinatayang nasa 4°23° - 21°30 hilagang latitude at 116° - 127 ° silangang longhitude. Ito ay batay sa kasunduan sa Paris noong ika – 10 ng Disyembre 1898.

Ang Pilipinas 1 – Lamberto Gabriel

2. Ano ang naging suliranin ng Pilipinas dahil sa ito ay nahahati sa maraming pulo? Ipaliwang ang sagot.

- Pagkakaroon ng iba’t ibang dialekto at paniniwala – dahil sa magkakalayo ang mga pulo ay nabuo ang mga grupo ng tao at ibang paniniwala dahil sa di sapat na komunikasyon

- Transportasyon – kinakailangan pang sumakay sa mga barko at eroplano para lang makarating sa mga lugar na kinakailngan pang tumawid ng dagat. At maging sa transportasyon ng mga paroduk to mula sa mga parobinsya.

3. Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa paksang : a. Ang Bansang Pilipinas, b. Ako ay Pilipino

- Ang Bansang Pilipinas

Ang bansang Pilipinas, an ating bayan na sagana sa likas na kayamanan, maraming bansa ang nagnais na angkinin ang kapuluan subali’t ito ay hinadlangan ng ating mga ninuno, marmi ang nagbuwis ng kanilang buahy upang di masakop ang bansa. Amg bansang minahal at binigyan ng maraming biyaya ng Poong Maykapalna dapat na ingatan at pahalagahan ng ating mga kababayan.

o Ako ay Pilipino

Pilipino, yan ang taguri sa mga taong naninirahan sa Pilipinas. Maraming katangian ang maipagmamalaki ng Pilipino. Ang pagiging magalang na itinuro ng ating mga magulang, pagiging malikhain, kasipagan, pagiging maka – Diyos at mapagmahal sa kapwa. Ngayon na kilala ang Pilipino sa dahil sa kagalingan ipinamalas. Dapat nating ipagmalaki na tayo ay Pilipino.

4. Saliksikin at ipaliwanag ang pag aangkin ng pilipinas sa mga pulo ng Spratley

5. Ano ang teritoryong bumubuo sa Pilipinas ayon sa saligang batas ng 1987?

- Batay sa Article 1, section 1 ng saligang batas ng Pilipinas ng 1987 – “ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas kasama amg lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lath ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o hurisdiksiyon ng Pilipinas, na binubuo ng mga kalupaan, katubigan at himpapawiran nito, kasama ang mga dagat teritoryal, ang ilalim ng dagat at ang kailaliman ng lupa, at ang kalapagang insular, at iba pang mga pook submarina nito.

- Kasaysayan at Pamahaaan ng Pilipinas ni G. Estela Mateo

6. Bakit mahalagang mapag aralan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free