grgrgg

Topics: Containerization, COSCO, COSCO Pacific Pages: 9 (2624 words) Published: October 10, 2013
COSCO – China Ocean Shipping (Group) Company
Kinas største og verdensledende Group som spesialiserer seg innen global shipping, moderne logistikk samt skipsbygging og reparering – rangeres som nr. 327 av Fortune-500. Etablert 27.04.1961, kontroller og eier over 800 moderne fartøy. Deres fartøy leverer til over 1600 havner i mer enn 160 land. Fartøyene deres er størst i Kina og nest størst i verden. Er posisjonert først i Kina og er den femte største i verden innen kontainer båtstørrelse, og er også den første i verden med tørr bulk flåte.

Spesialisert innen shipping og moderne logistikk, og i tillegg tilby tjenester innen skipsbygging, skipsreparering, frakt, terminaldrift, containerproduksjon, handel, finans, eiendom, og IT. Gruppen består av 6 listede selskaper med mer enn 300 datterselskaper, skipsbygging, skipsverft, Selskapet er designet for å hjelpe sine kunder å bli mer effektive og effisiente, bidra for at deres kunder skal kunne spare tid og penger samt hjelpe dem i å bli mer energisk og lovende, og fremfor alt strebe etter å bli mer konkurransedyktige i verden.

Består av 6 selskaper:
1) China COSCO Holdnings Company Limited – morselskap og plattform for COSCO i kapitalmarkedet, tilbyr kunder nasjonalt og internasjonalt med tjenester gjennom hele shipping verdikjeden samt kontainer, dry bulk (hovedmasse) shipping, terminal operasjon og kontainerutlån osv. 2) COSCO Corporation (Singapore) Limited- selskapet håndterer skips reparasjon og konvertering, skipsbygging og offshore marineprosjektering 3) COSCO Pacific Limited – håndterer kontainer leasing, kontainer terminal operasjon og kontainer produksjoner. 4) COSCO International Holdnings Limited – selskapet sin kjernekompetanse er shipping tjenester, men håndterer også benchmarking indeks. 5) COSCO Shipping Company Limited – håndterer generell cargo shipping i tillegg til spesialisert cargo. 6) China International Marine Containers (Group) - levering av utstyr og tjenester for moderne transport, produksjon og salg av tjenester innen containere, land transportmidler og flyplass utstyr, energi, kjemiske og mat utstyr, offshore prosjekter samt finansielle tjenester.

Business områder:
1) Shipping
2) Logistikk
3) Terminal
4) Skipsbygging
5) Skipsreparasjon

COSCO Group is not be confused with state-owned rival China Shipping (Group) Company.

Konkurrenter:
1) Evergreen Marine Corporation
2) A.P Møller – Mærsk AS
3) CMA CGM
http://www.hoovers.com/company-information/cs/competition.CMA_CGM.8f6371a1b9c92762.html

Relaterte industrier:
Deep Sea Freight Transportation Industry Overview
Excerpt from Deep Sea Freight Transportation Report
Companies in this industry provide deep sea transportation of cargo to or from foreign ports. Major companies include A.P. Møller - Mærsk (Denmark), CMA CGM (France), COSCO (China), Crowley (US), Evergreen (Taiwan), Hapag-Lloyd (Germany), and MSC Mediterranean Shipping (Switzerland). Competitive Landscape

Demand is driven by global imports and exports. The profitability of individual companies depends on efficient operations and a good safety record. Large companies have advantages in fleet size and port access. Small companies can compete effectively by chartering services out of smaller ports and transporting unusual cargo. The industry is capital-intensive: average annual revenue per worker is about $600,000. The industry is highly concentrated: the 50 largest companies account for more than 90 percent of industry revenue. Products, Operations & Technology

Major services include transportation of intermodal containers (about 35 percent of industry revenue), boxed and palletized goods (25 percent), dry bulk cargo (10 percent) and bulk liquids and gases (10 percent). Other services include transportation of automobiles and trailers, as well as maintenance and repair services.

Logistics Services Industry Overview
Companies in this industry provide advice and assistance in areas related to logistics...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free