Gheorghe Leonida

Pages: 2 (451 words) Published: September 27, 2009
Chipul lui Iisus Hristos sculptat de Gheorghe Leonida

[pic]

Statuia lui Isus Hristos, Mântuitorul din Rio de Janeiro a fost inaugurată pe data de 12 octombrie 1931, având la bază următoarea istorie: În anul 1859, acum 150 de ani, părintele Pedro Maria Boss soseşte în Rio de Janeiro şi este uimit de frumuseţea misterioasă a muntelui Corvado. Acesta sugerează construirea unui momument în onoarea Prinţesei Izabela care în 1921 a propus construirea unei statui vizibile din tot oraşul Rio.Faimoasa şi impunătoarea statuie a lui Isus Hristos, cu o înălţime de 38 metri, ce se înalţă deasupra oraşului Rio, a fost desemnată sanctuar religios. Faţa Mântuitorului a fost însă proiectată separat, de sculptorul român Gheorghe Leonida, care se bucură de o frumoasă recunoaştere în epocă,.Statuia a fost apoi construită direct pe stâncă de inginerul brazilian Heitor De Silva Costa, iar lucrările începute în 1922 s-au încheiat la 12 octombrie 1931.

Gheorghe Leonida

S-a nascut in 1892 si a murit in 1942.El este o alta personalitate a familiei Leonida mai putin cunoscuta, a urmat la Bucuresti, Conservatorul de Arta, Sectia sculptura. Dupa absolvirea Conservatorului din Bucuresti, a continuat sa studieze la Roma inca trei ani, unde obtine si un premiu la Salonul National de Arta din Roma, cu lucrarea Reveil. Dupa acest succes pleaca la Paris, unde va obtine in anul 1925 un alt premiu cu sculptura Le Diable.

Lucrarile sale au intrat in colectiile Muzeului Bran, Muzeului National de Arta din Bucuresti si Muzeului Tehnic. Din informatiile urmasilor familie Leonida, statuia aflata la intrarea in orasul Rio de Janeiro este numita Jesus, iar capul statuii a fost sculptat de Gheorgh Leonida. El a studiat sculptura in Italia si apoi in Franta, a colaborat cu sculptorul Landowsky la statuia celebra a lui Crist, plasata pe Capo d'Asuchero din Rio de Janeiro, a carui figura a conceput-o. Operele lui se gasesc la Muzeul de Arta din Bucuresti si la...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Leonidas
  • Thermopylae and Leonidas/Politics Essay
  • Essay about Leonidas
  • Essay about Leonidas
  • Essay about Morning: Time and Dr Leonidas
  • King Leonidas Essay
  • King Leonidas Essay
  • Why Is the Greek Action at Thermopylae, and the Final Stand of Leonidas, Worthy of Celebration? Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free