Games

Pages: 4 (603 words) Published: February 19, 2011
“Computer: Nakasasama
O
Nakakabuti”

Ipinasa kay: Gng. Villarmino

Ipinasa ni: Jan Keith F. Bernabe
Year/Section: IV – Boron

PASASALAMAT

Nais kong magpasalamat lalong lalo na kay Gng. Villarmino na nagbigay sakin ng oportunidad para gawin ang thesis na ito. Nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin para maisagawa ang thesis na ito, unang una ang aking mga magulang na palaging nandyan para suportahan at gabayan ako sa lahat ng aking gagawin. Pangalawa, sa mga kaibigan ko na nagbigay sa akin ng mga magagandang ideya o opinion at higit sa lahat ang Poong Maykapal na patuloy na nagbibigay sakin ng lakas ng loob para magawa ito.

MGA NILALAMAN
Kabanata I
Suliranin at Sandigan
Panimula
Paglalahad ng suliranin
Kahalagahan ng pag – aaral
Lawak at Saklaw ng pag – aaral
Katuturan ng mga salita
Kabanata II
Mga kaugnay na literatura at pag – aaral
Kabanata III
Pamamaraan ng pag – aaral
Disenyo ng pag – aaral
Lugar ng pag – aaral
Instrumentong ginagamit
Kabanata IV
Paglalahad
Pagaanalisa
Interpretasyon ng Datos
Kabanata V
Lagom
Konklusyon
Rekomendasyon
KABANATA I
•Suliranin at Sandigan
Ang pangunahing suliranin ng ating bayan ukol sa pagkalat ng kompyuter sa ating bayan ay ang unti unting pag kalulon ng mga kabataan sa teknolohiya na masasabing hindi maganda sapgkat maaring mapabayaan ang kanilang pag – aaral. Nauubos ang allowances/baon at oras ng mga mag-aaral sa kalalaro ng PC Games. Hindi alintana ang pagbaba ng mga grades sa cards, ang masamang epekto sa kalusugan ng sobrang pagbabad sa harap ng PC monitor at ibang masamang epekto sa pag-iisip ng kabataan. Konsiderahin na rin na maaaring dahilan ito ng pagnanakaw o pangungupit ng pera para may panlaro lamang.

•Panimula
Ang kompyuter bilang isang makabagong teknolohiya ay talaga namang patok sa panlasa nating mga Pilipino kaya marami sa mga kabataan ang nahuhumaling dito at malaki ang naitutulong nito dahil nagkakaroon tayo ng malawakang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Is the Game Theory, the Right Game Essay
  • For the Love of the Game Essay
  • Sports and Games Essay
  • Game and Students Essay
  • the game of volleyball Essay
  • Rules of the Game Essay
  • The Game of Tennis Essay
  • More Than Just a Game Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free