Football Manager: Game Analysis

Pages: 17 (5253 words) Published: January 14, 2011
1Inleiding2
2Hardware en software3
2.1Hardware3
2.2Software3
3Narratologie4
3.1Grammaticale analyse4
Semiotische analyse5
Genre-analyse5
Verhaalanalyse6
Het verhaal6
2.4.2Inhoud6
3.4.2.1Personages6
3.4.2.2Objecten7
3.4.2.3Ruimte/locatie7
3.4.2.4Tijd8
3.4.2.5Sound8
Intertekstualiteit8
3.4.3Vorm9
3.4.3.1User interface9
3.4.3.2Dimensionaliteit10
Kijkersblik10
Ludologie11
4.1Het klassieke spel en games11
4.1.1Spelelementen in strikte zin11
4.1.2Interactief11
4.1.3Non-lineair12
4.1.4Ergodisch12
4.1.5Virtualiteit en simulatie13
4.1.6Artificiële intelligentie13
Context14
5.1Encoding14
5.2 Decoding17
Referentielijst17

1Inleiding

Football Manager is het leidinggevende spel in zijn categorie van voetbalsimulatiespellen en onderscheidt zich door de hoeveelheid aan ploegen en spelers en de vele mogelijkheden binnen het spel. Hier gaan we dieper in op Football Manager 2009 (FM09) al wordt er ook gerefereerd naar de gehele serie (FM). FM09 bestaat uit twee spelcomponenten. De éne component is het tekstgedeelte en bestaat uit navigatie en menu’s. De andere component is het wedstrijdgedeelte. Dit onderscheid wordt nu reeds aangegeven omdat het van belang is voor de analyse van het spel. Verder wordt er gesproken over een ‘gamer’ en een ‘speler’. ‘Gamer’ zal verwijzen naar de persoon die het spel speelt en ‘speler’ naar een voetbalspeler in FM09. Deze analyse is gebeurd op basis van het boek ‘Spelen in Cyberspace’ (De Meyer, 2007). Er wordt vooral ingegaan op narratologie en ludologie.

2Hardware en software

2.1Hardware

Football Manager wordt tegenwoordig uitgegeven op drie formaten. Het spel werd sinds het ontstaan al uitgegeven voor de computer. In 2006 werd FM uitgegeven op Xbox 360 om zo het eerste thuis-console spel in de FM-serie te worden. Datzelfde jaar werd FM ook uitgegeven op Playstation Portable (PSP). Dit spel is vanwege beperkingen in de hardware echter een beperkte versie van het origineel, zo bevat het bijvoorbeeld slecht negen van de originel 50 competities. De drager van de software is voor zowel PC, Xbox 360 als PSP non-dedicated. Dit wil zeggen dat de software geen deel uitmaakt van de hardware. In iedere nieuwe versie van het spel zit steeds een hele reeks bugs. Deze worden opgelost via zogenaamde patches die aan de oorspronkelijke software worden toegevoegd. In het geval van FM09 werd reeds op de release datum een eerste patch vrijgegeven, een tweede kwam er in December en de derde en laatste patch stond eind Februari online. Deze patches zijn er echter niet enkel om bugs op te lossen, maar ook om de transfers die in de echte voetbalwereld gebeurd zijn in het spel toe te passen. Er worden dan ook telkens twee versies uitgegeven, één met een transfer-update en één zonder. 2.2Software

De resolutie in FM09 is afhankelijk van de wens van de gamer. Standaard wordt het spel weergegeven met een resolutie van 1440 x 900 pixels. Hiernaast kan het ook weergegeven worden in 1024 x 768 pixels en 1152 x 864 pixels. Ook het level-of-detail kan worden aangepast, dit wil zeggen dat je zelf kan beslissen hoe nauwkeurig een object moet worden voorgesteld. Dit gegeven heet in principe mipmapping: binnen een textuur zijn er verschillende gradaties van nauwkeurigheid mogelijk. In FM09 heb je keuze uit hoog, gemiddeld, laag of automatisch kiezen.

3Narratologie

3.1Grammaticale analyse

Subject
Het gezichtspunt van de gamer is moeilijk te bepalen bij FM09. De manager komt nooit in beeld in het spel, en dus kan je het geen derdepersoons-spel noemen. En hoewel het in principe een eerstepersoons-spel is (je kijkt door de ogen van de manager naar je menu’s, rankschikking e.d.), is dit niet absoluut. Bij het simuleren van de wedstrijd kijk je namelijk eerder door de ogen van een camera...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Quantitative Analysis for Football Managers Essay
  • Football the Beatiful Game Essay
  • Family and Cardinals Football Game Essay
  • Game and Football Research Paper
  • Football game Essay
  • Football at Slack Analysis Essay
  • Essay on Touch Football Analysis
  • Statistical Analysis for Managers Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free