Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral

Pages: 9 (2668 words) Published: March 3, 2011
Epekto ng Paglalaro ng Kompyuter Games sa
Pag-aaral ng mga Mag-aaral ng
BSCS sa DYCI; Kahiligan
at mga Kaugnayang
Baryabol

Isang Pamanahong Papel
na iniharap sa Kaguruan ng Departamento
ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Syensya sa Dr. Yanga’s
Colleges Inc. Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan
ng Asignaturang Filipino: Pagbasa at Pagsulat
Tungo sa Pananaliksik

Ian Lorenz Pascual
Maridine Reyes
Vensient Roy Santiago

Prof. Virgilio J. Valenzuela

January 25,2011

PASASALAMAT

Buong pusong pasasalamat ang nais ipaabot ng mga mananaliksik sa mga sumusunod na indibidwal dahil sa kanilang pagtulong at kontribusyong ibinibigay nila pati na rin sa walang sawang pagsuporta upang matagumpay na maisaayos at maisagawa ang pamanahong papel na ito.

Sa Poong Maykapal, sa pagbibigay sa mga mananaliksik ng determinasyon upang isakatuparan ang pag-aaral at pagbibigay ng kaalaman na kanilang ginamit sa kanilang pag-aaral. Sa pagdinig sa kanilang dalangin lalung-lalo na sa sandaling sila ay pinanghihinaan na ng pag-asang matapos ito ng ayon sa itinakdang panahon.

Sa mga magulang ng mananaliksik, na nagbibigay ng moral at pinansyal na suporta at nagsilbi nilang inspirasyon.

Sa aming propesor na si Mr. Vergilio Valenzuela, sa pagbibigay ng mga ideya at payo sa paggagawa at pagrerebisa ng pag-aaral.

Sa mga estudyante sa kursong BSCS sa DYCI para sa tapat nilang pagsasagot ng sarvey-kwestyoneyr.

Muli nais naming ipahatid ang aming taos pusong pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po. TALAAN NG MGA NILALAMAN

Kabanata I. Ang Suliranin at Sandigan ng Pag-aaral……………………………. 1 Panimula ……………………………………………………………… 1 Kahalagahan ng Pag-aaral …………………………………………..... 3 Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral ……………………………... 4 Konseptwal na Batayan ……………………………………………..... 8 Paglalahad ng mga Suliranin ………………………………………..... 9 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral ………………………………...... 10 Katuturan at mga Katawagan ………………………………………... 11 Kabanata II. Pamamaraan sa Pananaliksik …………..………………………….. 12 Kabanata III. Paglalahad, Pagsusuri at Pagbibigay ng Interpretasyon

Sa mga Datos ……………………………………………………….. Kabanata IV. Paglalagom, Konklusyon at mga Tagubilin ………………………

Dahon ng Patnubay

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito na pinamagatang “ Epekto ng Paglalaro ng Kompyuter Games sa Pag-aaral ng mga Mag-aaral ng BSCS sa DYCI; Kahiligan at Kaugnayang Variables” ay inihanda at isinaayos ng pangkat ng mga mananaliksik mula unang antas sa Kolehiyo ng Pag-aaral sa Kompyuter na binubuo nina:

Ian Lorenz PascualVenshient Roy Santiago
Maridine Reyes

Tinanggap sa ngalan ng kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Syensya, Kolehiyo ng Pag-aaral sa Kompyuter, Dr Yanga’s Colleges Inc. bilang isa sa pangangailangan sa asignaturang Filipino 2: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Virgilio J. Valenzuela
Propesor

Tsapter I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Panimula

Sa pagpasok ng ika-20 siglo, nagsimula ang panahon ng Electronic Devices. Paglipas lang ng ilang dekada ito ay lumago at nakilala at naging isang pangkaraniwang bahagi na ng pangaraw-araw na pamumuhay ng tao. Habang lumalago ang industriyang ito, isinilang ang isa sa pinakamagandang nilikha ng tao para sa kanyang sarili, ang kompyuter. Isa itong aparato na gumagawa ng trabaho ng tao nang mas mabilis. Hindi naiwasan na gamitin ang kakayahan ng mga kompyuter upang gawin ang isang mundo kung saan maaaring gawing biswal ang imahinasyon ng tao. Dahil sa intensyong ito, isinilang ang Virtual World o mas kilala sa tawag na Virtual Reality. Sa mundong ito, napapasok ng tao ang isang mundo na kathang isip sa pamamagitan ng panonood o paglalakbay dito sa tulong na rin ng mga monitor o mga telebisyon na ginagamit sa kompyuter. Di naglaon, pumasok ang ideya na maaaring magamit ang virtual reality upang makapaglaro at malakbay ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about epekto ng paglalaro ng kompyuter games sa pag aaral
  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Essay
  • Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral Essay
  • Essay on Epekto Ng Paglalaro Ng Kompyuter Games Sa Pag-Aaral
  • Epekto Ng Kompyuter Games Sa Pag Aaral Essay
  • Essay about Epekto Ng Paglalaro Ng Koompyuter Games Sa Pag-Aaral
  • Essay on epekto ng paglalaro ng kompyuter
  • Epekto Ng Computer Games Sa Pag Aaral Ng Mga Mag Aaral Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free