Epekto Ng Makabagong Teknolohiya

Pages: 10 (3195 words) Published: January 1, 2011
Ang teknolohiya (Griyego τεχνολογια < τεχνη "kasanayan sa sining" + λογος "salita, pagtutuusin" + ang hulapi ια) ay mayroong higit sa isang kahulugan. Isa sa mga kahulugan ang pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Bilang isang gawain ng tao, ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. Kadalasang iniuugnay ang katagang teknolohiya sa mga imbento at gadget na ginagamit ang kailan lamang natuklasang na proseso at prinsipyong maka-agham. Gayon man, isinilarawan din ng teknolohiya ang kahit na ang pinakalumang imbento katulad ng gulong. Sa isa pang kahulugan na ginagamit ng ekonomiya, nakikita ang teknolohiya bilang ang kasalukuyang kalagayan ng ating kaalaman kung papaano pagsamasamahin ang mga kakayahan upang magbunga ng ninanasang produkto (at kung anumang maibubunga ng ating kaalaman). Sa gayon, nakikita natin ang pagbabago sa teknolohiya kung nadadagdagan ang ating kaalaman dito. Sa isa pang kahulugan na ginagamit ng ekonomiya, nakikita ang teknolohiya bilang ang kasalukuyang kalagayan ng ating kaalaman kung papaano pagsamasamahin ang mga kakayahan upang magbunga ng ninanasang produkto (at kung anumang maibubunga ng ating kaalaman). Sa gayon, nakikita natin ang pagbabago sa teknolohiya kung nadadagdagan ang ating kaalaman dito.” -------------------------------------------------

Pagbabago sa Teknolohiya
Kadalasan kapag sinabing bago, lalo itong mabuti sa teknolohiya at mga lipon ng inhinyeriya. Ang kuro ng nakalaang teknolohiya na sumulong noong ika-20 siglo na isinalarawan ang katayuan kung saan di kanais-nais gamitin ang pinakabagong teknolohiya o iyong mga nangangailangan ng daan sa mga ilang sentralisadong infrastructure o bahagi o kasanayan na inangkat sa ibang dako. Nanggaling ang kilusang eco-village dahil sa ganitong hinaing. Tinutukoy ng teknolohiyang intermediate, mas tinatalakay sa ekonomiya, ang kompromiso sa pagitan ng sentral at mahal na teknolohiya ng mga bansang nakasulong at iyong mga bansang sumusulong pa lamang na hinahanap ang pinakamabisang pamamangalat ng sobrang trabaho, at di kasapatan ng salapi. Sa pangkalahatan, palagiang "intermediate" ang "nakalaang" teknolohiya. Kasalungat naman ang mga palagay na itinataguyod ng transhumanismo, posthumanismo, technological singularity, na sama-samang isinasalarawan bilang "Cosmist" na pananaw ni Hugo de Garis. Sa idelohiyang ito, isang mabuting moral ang pagsulong ng teknolohiya. Nakikita ang idelohiyang ito bilang sintomas ng syentisimo at mathematical fetishism ng mga taong gumagamit ng katagang ito. Tinatanggap din ng iba na sintomas ito ng paniniwala sa kapitalismo. Sa ekonomiya, kadalasang magkakaugnay sa isa o higit pa sa nabanggit na kuro sa itaas ang kahulugan ng progreso o paglago. Naidala sa mga kaisipang di maka-ekonomiyang paglago o pagsukat sa well-being ang paghamon sa namamayaning kuro tungkol sa teknolohiya at kanyang kabuluhan.

Ang Internet ay ang mga magkakabit na mga computer network na maaaring gamitin ng publiko sa buong mundo. Naipapadala ang mgadatos sa pamamagitan ng packet switching na gamit ang inayunang pamantayan na Internet Protocol (IP). Binubuo ito ng milyon-milyong pampribado, pampubliko, pampaaralan at pang-gobyernong mga network na may lokal hanggang malawakang saklaw at pinagka-kaugnay sa pamamagitan ng mga kawad na tanso, kawad na fiber-optic, wireless na kuneksyon at iba pang teknolohiya. Dinadala nito ang mga iba't ibang impormasyon at serbisyo, katulad ng electronic mail, online chat, at magka-kaugnay na mga pahina ng web ng World Wide Web. Dahil ito ang pinakamalaki at pinakamalawak na internet (sa maliit na titik i) sa buong mundo, tinawag ito na ang Internet (sa malaking titikI)[pananangguni'y kailangan].

MASAMA AT MABUTING NAIDUDULOT NG
MAKABAGONG TEKNOLOHIYA SA MGA KABATAAN
Tungkulin ng mga kabataan ang mag-aral. Kapag ang kabataan ay napagod na sakanilang pag-aaral, sa pagrerebyu halimbawa sa kanilang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Essay
  • Essay about Epekto Ng Makabagong Teknolohiya
  • epekto ng makabagong teknolohiya sa magaaral Essay
  • Epekto Ng Teknolohiya Essay
  • Ang Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Essay
  • Epekto Ng Makabagong Teknolohiya Sa Mag-Aaral Research Paper
  • epekto ng makabagong teknolohiya at kahalagahan nito Essay
  • Essay on Makabagong Teknolohiya

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free